Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2013-10-07
Data orzeczenia:
7 października 2013
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
8 listopada 2013
Sygnatura:
V U 1282/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Białymstoku
Wydział:
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący:
w Stanisław Stankiewicz
Protokolant:
Bożena Radziusz
Hasła tematyczne:
Wysokość Świadczenia
Podstawa prawna:
art.28 ust.4 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt V U 1282/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 października 2013 roku

Sąd Okręgowy w Białymstoku

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSA w SO Stanisław Stankiewicz

Protokolant: Bożena Radziusz

po rozpoznaniu w dniu 7 października 2013 roku w Białymstoku

na rozprawie

sprawy Z. R. (1)

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o wypłatę części uzupełniającej emerytury

na skutek odwołania Z. R. (1)

od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z dnia 12 czerwca 2013 roku

Nr (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i wznawia od 1 czerwca 2013 roku Z. R. (1) wypłatę całej części uzupełniającej emerytury rolniczej.

Sygn. akt V U 1282/13

UZASADNIENIE

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego decyzją z dnia 12.06.2013 r. odmówił Z. R. (1) wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej uznając, że pomimo wydzierżawienia udziału w nieruchomości, której jest współwłaścicielką nadal jest uprawniona do współposiadania i korzystania z niej.

W odwołaniu od tego orzeczenia ubezpieczona zaprzeczyła aby prowadziła działalność rolniczą. Poprzedni dzierżawca nadal włada jej gruntami. Zwróci je po zebraniu plonów. Dopiero wówczas będzie możliwe objęcie ich w posiadanie przez T. R.. Poza tym toczy się obecnie postępowanie w sprawie wydzielenia ze wspólnej działki części w naturze.

Na takiej podstawie zażądała przyznania jej całej emerytury.

Sąd Okręgowy w Białymstoku ustalił i zważył, co następuje:

odwołanie Z. R. (1) jest zasadne.

Z jej akt emerytalnych wynika, że urodziła się (...)r. Decyzją z 19.07.1993 r. Prezes KRUS przyznał jej od 28.05.1993 r. emeryturę rolniczą. W maju 2003 r. małżonkowie R. wydzierżawili na 10 lat M. R. grunty o pow. 5,51 ha położone we wsi Z. gm. T..

Z. R. (2) zmarł 13.02.2012 r.

Prezes KRUS decyzją z 13.05.2013 r. zawiesił wypłatę części uzupełniającej emerytury Z. R. (1) z powodu upływu terminu na jaki była zawarta umowa dzierżawy. 4 dni później ubezpieczona wydzierżawiła należącą do niej działkę nr (...) oraz udział 10/16 w działkach nr (...) na 10 lat T. R..

Organ rentowy uznał, że jako współwłaścicielka jest uprawniona do współposiadania i korzystania z całej nieruchomości. W tej sytuacji nie sposób uznać, że zaprzestała prowadzić działalność rolniczą.

Zgodnie z treścią art.195 Kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Ubezpieczona jest współwłaścicielką działek rolnych z trzema córkami i synem. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Skoro współwłaściciel może zbyć swój udział, to tym bardziej może dokonać rozporządzania nim na podstawie umowy o charakterze obligacyjnym. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 20.09.2000 r. wydanego w sprawie I CKN 729/99 (LEX Nr 51640). Nie ulega wątpliwości, że rozporządzenie współwłaściciela dotyczy jego udziału. Dzierżawca wchodzi w jego prawa i obowiązki. Zgodnie bowiem z treścią art.693 k.c. przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Powołany przez organ rentowy art.206 k.c. dotyczy współposiadania rzeczy oraz korzystania z niej przez współwłaściciela. Może on to zrobić w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Na pewno zamiarem Z. R. (1) było przeniesienie posiadania na T. R., a nie zachowanie uprawnienia do posiadania i korzystania z całej nieruchomości. Taki pogląd pozbawiony jest logiki i nie ma żadnego uzasadnienia prawnego. Idąc tokiem rozumowania KRUS należałoby uznać, że współwłaściciel nie jest w stanie zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Jest to oczywista nieprawda, gdyż można być właścicielem i nie być posiadaczem. Zawarcie umowy dzierżawy daje prawo do całego świadczenia.

Mając to na uwadze Sąd na mocy art.28 ust.1, ust.2 pkt 1 i ust.4 ustawy z dnia 20.11.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i art.477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i wznowił Z. R. (1) od 1.06.2013 r. wypłatę części uzupełniającej emerytury rolniczej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.