Środa 24 października 2018 Wydanie nr 3894
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-11-07
Data orzeczenia:
7 listopada 2013
Data publikacji:
15 listopada 2017
Sygnatura:
I C 807/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Adam Bojko
Protokolant:
sekr. sąd. Aneta Wojtasik
Hasła tematyczne:
Wysokość Świadczenia ,  Zobowiązanie ,  Hipoteka
Podstawa prawna:
art. 75 i 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013r. poz. 707 z póżn. zm.)
Powołane przepisy:

Sygn. akt IC 807/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 listopada 2013 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący

Sędzia SO Adam Bojko

Protokolant

sekr. sąd. Aneta Wojtasik

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie

sprawy z powództwa J. H.

przeciwko A. B. i J. B.

o zapłatę 120 000 zł

I.  uchyla w całości nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym w dniu 12 marca 2013 roku w sprawie oznaczonej sygnaturą I Nc 12/13;

II.  zasądza solidarnie od pozwanych A. B. i J. B. na rzecz powódki J. H. kwotę 51 100 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto) zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 marca 2013 roku do dnia zapłaty z ograniczeniem odpowiedzialności pozwanych do nieruchomości położonej w miejscowości K., gmina S., dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim założono księgę wieczystą Nr (...) oraz do wysokości ustanowionej na tej nieruchomości hipoteki w kwocie 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) zł na rzecz poprzednika prawnego powódki -W. H.;

III.  oddala powództwo w pozostałej części;

IV.  zasądza od powódki J. H. na rzecz pozwanego A. B. kwotę 1 218 (jeden tysiąc dwieście osiemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

V.  zasądza od powódki J. H. na rzecz pozwanej J. B. kwotę 1 218 (jeden tysiąc dwieście osiemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.