Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2014-02-18
Data orzeczenia:
18 lutego 2014
Data publikacji:
14 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
18 lutego 2014
Sygnatura:
XIII Ka 42/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gdańsku
Wydział:
XIII Wydział Karny Odwoławczy
Przewodniczący:
Zbigniew Żerański
Protokolant:
sek. sąd. Aleksandra Paszkowska
Powołane przepisy:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1269)
Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych
(Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz. 152)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt XIII Ka 42/14/W

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w Wydziale XIII Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący : SSO Zbigniew Żerański

Protokolant: sek. sąd. Aleksandra Paszkowska

przy udziale -----

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r.

sprawy A. M.

obwinionego o czyn z art. 97 k.w. w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U, z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)

na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego

od wyroku Sądu Rejonowego c w M. II Wydział Karny z dnia 4 listopada 2013 r. sygn. akt II W 663/13

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., art. 449 k.p.k. i art. 456 k.p.k. w zw. z art. 109 § 1 i 2 k.p.w., art. 636 § 1 k.p.k. w zw. z art. 119 k.p.w., i § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 118, poz. 1269) i art. 8 w zw. z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (jednolity tekst Dz. U. z 1983 r. Nr 49 poz. 223 ze zm.)

I.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok,

II.  zasądza od obwinionego A. M. na rzecz Skarbu Państwa 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem zryczałtowanych wydatków za postępowanie odwoławcze i 80 (osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty za postępowanie odwoławcze.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.