Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2015-11-10
Data orzeczenia:
10 listopada 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Sygnatura:
XIV K 262/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Wydział:
XIV Wydział Karny
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt XIV K 262/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W. Wydział XIV Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Wioletta Ślifirczyk Protokolant: A. G., J. P.

Prokurator: Urszula Jasik- Turowska, K. R., S. S., P. S., J. W.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 02.02.2015r.,l3.03.2015r., 12.06.2015r., 22.07.2015r.,

27.10.2015r.

sprawy

M. G. (1) (...)

s. A. i R. z d. K.

ur. (...) w L.

oskarżonego o to, że:

I.  W dniu 21 września 2013 r. w W. przy ul. (...) naruszył nietykalność cielesną Funkcjonariusza Policji sierż. A. M. podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 222 § 1 k.k.

II.  W tym samym miejscu i czasie co w pkt 1, znieważył słowami powszechnie uznanymi za obelżywe funkcjonariusza Policji st. sierż. M. K. podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k.

III.  W tym samym miejscu i czasie co w pkt 1, znieważył słowami powszechnie uznanymi za obelżywe funkcjonariusza Policji sierż. A. M. podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych, tj. o czyn z art. 226 § 1 k.k.

orzeka:

1.  W ramach czynu zarzucanego w punkcie I a/o uznaje M. G. (2) za winnego tego, że w dniu 21 września 2013 r. w W. przy ul. (...) naruszył nietykalność cielesną Funkcjonariusza Policji sierż. A. M. poprzez kopanie go w podudzia podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych tj. czynu z art. 222§1 kk i na tej podstawie wymierza mu karę 100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

2.  w ramach czynów zarzucanych w punkcie II i III a/o M. G. (2) uznaje za winnego tego, że w dniu 21 września 2013 r. w W. przy ul. (...) znieważył słowami powszechnie uznanymi za obelżywe funkcjonariusza Policji st. sierż.

M. K. oraz sierż. A. M. podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, tj. czynu z art. 226 § 1 k.k. i na tej podstawie wymierza mu karę 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

3.  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. orzeczone w pkt 1 i 2 kary grzywny łączy i wymierza M. G. (2) karę łączną 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

4.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu okres jego zatrzymania w sprawie w dniu 21.09.2013r. przyjmując, iż jeden dzień zatrzymania równoważny jest dwóm stawkom dziennym grzywny;

5.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. F. kwotę 972 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa) złotych + VAT tytułem pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu;

6.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k., art. 627 k.p.k. oraz art. 624 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu części wydatków postępowania, w pozostałej części wydatkami obciąża Skarb Państwa, zwalnia oskarżonego od opłaty.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.