Środa 16 stycznia 2019 Wydanie nr 3978
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2016-01-19
Data orzeczenia:
19 stycznia 2016
Data publikacji:
13 marca 2018
Sygnatura:
XIV K 347/15
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Wydział:
XIV Wydział Karny
Przewodniczący:
Edyta Snastin
Protokolant:
Katarzyna Mazurek
Podstawa prawna:
art. 244 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Sygn. akt XIV K 347/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W. Wydział XIV Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Edyta Snastin

Protokolant : Katarzyna Mazurek

przy udziale prokuratora: Marioli Redy - Pieczeniewskiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 19.01.2016 r.

sprawy: R. W. , syna W. i H. z d. K., ur. (...) w W.

oskarżonego to, że:

w dniu 26 lutego 2015 roku w W. przy ul. (...) kierował w ruchu lądowym samochodem marki F. (...) o nr rej. (...) nie stosując się do wyroku sądowego tj. zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych do dnia 20.07.2015 r. orzeczonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy W. sygn. akt V K-1242/13,

tj. o czyn z art. 244 k.k.

orzeka:

I.  uznaje oskarżonego R. W. za winnego zarzucanego mu czynu i za ten czyn na podstawie art. 244 k.k. skazuje go i wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w pkt I kary zalicza oskarżonemu zatrzymanie w dniu 26 lutego 2015 r. uznając, iż jest ono równoważne jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. H. kwotę 360 (trzystu sześćdziesięciu) złotych powiększoną o stawkę podatku VAT tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

IV.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia w całości kosztów sądowych, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.