Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2014-12-09
Data orzeczenia:
9 grudnia 2014
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Sygnatura:
XIV W 963/14
Sąd:
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Wydział:
XIV Wydział Karny
Przewodniczący:
Jakub Iwaniec
Protokolant:
Justyna Korpusik
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210)
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt XIV W 963/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w W. Wydział XIV Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Jakub Iwaniec

Protokolant: Justyna Korpusik

bez udziału oskarżyciela publicznego – KP U.

przy udziale oskarżycieli posiłkowych:

M. Ł. (1) i M. Ł. (2)

po rozpoznaniu na rozprawie w W. w dniach 14 października 2014 r.., 3 grudnia 2014 r. oraz 9 grudnia 2014 r.

sprawy

K. P., s. R. i J. z d. P., ur. (...) w W.

H. C., c. M. i D. z d. Z., ur. (...) w W.

A. G., c. J. i G. z d. R., ur. (...) w W.

obwinionych o to, że: w bliżej nieustalonym czasie nie wcześniej niż 26.06.2013 r. i nie później niż 11.12.2013 r. będąc członkiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej (...) wbrew obowiązkowi dopuścili do tego, że Spółdzielnia na wniosek członków Spółdzielni tj. M. i F. Ł. nie udostępniła kopii uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 19.06.2013 r. oraz kopii statutu zatwierdzonego w tym dniu przez Walne Zgromadzenie będącego załącznikiem do uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia zmian statutu, tj. o wykroczenie z art. 27 3 w zw. z art. 8 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych

orzeka:

I.  obwinionych K. P., H. C. i A. G. w ramach zarzuconego im czynu uznaje za winnych tego, że w okresie od dnia 27 lipca 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r., z tym że H. C. do dnia 31 sierpnia 2013 r., będąc członkami zarządu spółdzielni mieszkaniowej (...) z siedzibą w W. wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 8 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ze statutu spółdzielni, dopuścili do tego, że wyżej wymieniona spółdzielnia, na wniosek członków spółdzielni – M. Ł. (2) i M. Ł. (1), złożony na ręce ówczesnego prezesa spółdzielni K. P. w dniu 26 czerwca 2013 roku, nie udostępniła im kopii uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2013 r. w postaci uchwały nr 1/2013 r. w sprawie oceny polustracyjnej oraz uchwały nr 6/2013 r. w sprawie uchwalenia statutu wraz z kopią statutu zatwierdzonego w tym dniu przez Walne Zgromadzenie, będącego załącznikiem do uchwały i za to na podstawie art. 27 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych skazuje ich i wymierza: obwinionemu K. P. i obwinionej A. G. karę grzywny w kwocie po 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), natomiast obwinionej H. C. karę grzywny w kwocie 500,00 zł (pięciuset złotych);

II.  na podstawie art. 118 § 1 i 3 k.p.s.w. w zw. z art. 119 k.p.s.w. w zw. z art. 627 k.p.k. zasądza od obwinionych na rzecz Skarbu Państwa, tj. K. P. i A. G. kwotę po 100,00 zł (sto złotych) tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania oraz kwotę po 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem opłaty, natomiast od obwinionej H. C. kwotę 100,00 zł (stu złotych) tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania oraz kwotę 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) tytułem opłaty.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.