Piątek 19 kwietnia 2019 Wydanie nr 4071
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-06-17
Data orzeczenia:
17 czerwca 2014
Data publikacji:
13 września 2018
Sygnatura:
XV GC 1206/13
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
XV Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Małgorzata Wiśniewska
Protokolant:
Iwona Śliwowska
Powołane przepisy:

Sygn. akt XV GC 1206/13

Obraz 1

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2014 roku

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. XV Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Wiśniewska

Protokolant: Iwona Śliwowska

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 17 czerwca 2014 roku w W.

sprawy z powództwa: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

przeciwko: (...) Towarzystwo (...) w W.

o zapłatę kwoty 3 899,10 zł

1.  zasądza od pozwanego (...) Towarzystwo (...) w W. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 3 704,14 zł ( słownie: trzy tysiące siedemset cztery złote czternaście groszy) wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od kwoty 3 704,14 zł od dnia 31 marca 2012 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od pozwanego (...) Towarzystwo (...) w W. na rzecz powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 812,00 zł ( słownie: osiemset dwanaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu

4.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) Towarzystwo (...) w W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w W. kwotę 342,52 zł ( słownie: trzysta czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze) tytułem kosztów sądowych tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.