Poniedziałek 19 listopada 2018 Wydanie nr 3920
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-03-19
Data orzeczenia:
19 marca 2014
Data publikacji:
6 grudnia 2017
Sygnatura:
XV GC 2557/12
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
XV Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Anna Piebiak
Protokolant:
Marta Wielądek
Teza:
ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne
Powołane przepisy:

Sygn. akt XV GC 2557/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2014 roku

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W. Wydział XV Gospodarczy

w składzie następującym :

Przewodniczący SSR Anna Piebiak

Protokolant Marta Wielądek

po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2014 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W.

przeciwko: (...) C spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 72.939,00 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 23 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.487,94 zł (osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.