Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-10-03
Data orzeczenia:
3 października 2014
Data publikacji:
12 października 2018
Sygnatura:
XV GC 2858/12
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
XV Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Łukasz Oleksiuk
Protokolant:
Marta Wielądek
Powołane przepisy:

Sygn. akt XV GC 2858/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 października 2014 roku

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W. Wydział XV Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Łukasz Oleksiuk

Protokolant: Marta Wielądek

po rozpoznaniu w dniu 3 października 2014 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

przeciwko: (...) spółce akcyjnej z siedzibą w S.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej (...) spółce akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. kwotę 795,61 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć 61/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 26 kwietnia 2012 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na rzecz pozwanej (...) spółce akcyjnej z siedzibą w S. kwotę 423,50 (czterysta dwadzieścia trzy 50/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nakazuje pobrać od powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W. kwotę 111,20 (sto jedenaście 20/100) złotych tytułem nie uiszczonych kosztów sądowych.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.