Piątek 15 lutego 2019 Wydanie nr 4008
notice
Tytuł:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-09-10
Data orzeczenia:
10 września 2014
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Sygnatura:
XVI GC 2165/13
Sąd:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział:
XVI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Urszula Dąbrowska
Protokolant:
Emil Ruciński
Teza:
Trudna sytuacja finansowa pozwanego nie ma wpływu na zasadność roszczenia.
Powołane przepisy:

Sygn. akt XVI GC 2165/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 września 2014 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W.

Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSR Urszula Dąbrowska

Protokolant: Emil Ruciński

po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) w m. st. (...) Sp. z o.o. w W.

przeciwko (...) Sp. z o.o. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz powoda Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) w m. st. (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 5.855,54 (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć, 54/100) złotych wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 24 sierpnia 2010 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w W. na rzecz powoda Miejskiego Przedsiębiorstwa (...) w m.st. (...) Sp. z o.o. w W. kwotę (...),00 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem, 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę1217,00 (jeden tysiąc dwieście siedemnaście, 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.