Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-12-19
Data orzeczenia:
19 grudnia 2012
Data publikacji:
9 listopada 2018
Sygnatura:
XVI GC 418/11
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Marta Sadowska
Protokolant:
sekretarz sądowy Marcin Kmiecicki
Powołane przepisy:

Sygn. akt XVI GC 418/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 grudnia 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący - SSO Marta Sadowska

Protokolant – sekretarz sądowy Marcin Kmiecicki

po rozpoznaniu w dniu 05 grudnia 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

o zapłatę

o r z e k a:

1.  Zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. kwotę 57.534,10 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 10/100) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 10 lutego 2011 r. do dnia zapłaty;

2.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.494 zł (sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Marta Sadowska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.