Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-12-10
Data orzeczenia:
10 grudnia 2013
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Sygnatura:
XVI GC 57/11
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVI Wydział Gospodarczy
Przewodniczący:
Beata Dzierżko
Protokolant:
Anna Korytkowska
Powołane przepisy:

Sygn. akt XVI GC 57/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSR (del.) Beata Dzierżko

Protokolant: Anna Korytkowska

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2013 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa P. T.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda P. T. kwotę 75 192 zł 31 gr (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy) wraz z odsetkami ustawowymi:

- od kwoty 53 757 zł 63 gr (pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze) od dnia 12 lutego 2010r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 15 155 zł 10 gr (piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy) od dnia 17 grudnia 2008r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 3 193 zł 30 gr (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy) od dnia 21 stycznia 2009r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1 722 zł 10 gr (tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote dziesięć groszy) od dnia 11 marca 2009r. do dnia zapłaty

- od kwoty 340 zł (trzysta czterdzieści złotych) od dnia 18 marca 2009r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 560 zł 68 gr (pięćset sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt osiem groszy) od dnia 19 sierpnia 2009r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 463 zł 50 gr (czterysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) od dnia 11 listopada 2009r. do dnia zapłaty,

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  ustala, że powód P. T. ponosi koszty procesu w 12 %, a pozwany (...) spółka akcyjna w W. w 88 % i pozostawia szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu. SSR/del/B. Dzierżko

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.