Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-09-13
Data orzeczenia:
13 września 2011
Data publikacji:
12 października 2018
Data uprawomocnienia:
13 września 2011
Sygnatura:
XVII AmA 43/10
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Przewodniczący:
Magdalena Sajur-Kordula
Protokolant:
asystent sędziego Piotr Zawodny
Powołane przepisy:

Sygn. akt XVII AmA 43/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 września 2011 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie:

Przewodniczący: SSO Magdalena Sajur-Kordula

Protokolant: asystent sędziego Piotr Zawodny

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2011 roku w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w W.

przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nałożenie kary pieniężnej

na skutek odwołania (...) Spółka Akcyjna w W. od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 grudnia 2009 r. Nr (...)

I.  zmienia zaskarżoną decyzję w punkcie VI w ten sposób, że:

1)  karę pieniężną nałożoną w podpunkcie 1 obniża do kwoty 166.552,80 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy);

2)  karę pieniężną nałożoną w podpunkcie 2 obniża do kwoty 61.686,20 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy);

II.  oddala odwołanie w pozostałej części;

III.  zasądza od (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

/-/ SSO Magdalena Sajur-Kordula

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.