Poniedziałek 25 marca 2019 Wydanie nr 4046
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2014-10-29
Data orzeczenia:
29 października 2014
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Sygnatura:
XVII AmC 1155/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Przewodniczący:
Anna Iwaszko
Protokolant:
Stażysta Ewelina Zalewska
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Sygn. akt XVII AmC 1155/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Iwaszko

Protokolant: Stażysta Ewelina Zalewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2014 r. w Warszawie sprawy

z powództwa Stowarzyszenia (...) w P.

przeciwko B. C.

o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

1. uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanemu B. C. wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści:

"W szczególności, w wypadku gdy KUPUJĄCY jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zaliczka jest zwracana w odpowiedniej części w wypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, SPRZEDAJĄCY otrzymał np. przed zleceniem transportu samochodu do SPRZEDAJĄCEGO lub przed przygotowaniem samochodu do wydania w tym wykonaniem przeglądu przedsprzedażnego lub też przed zamówieniem akcesoriów do samochodu zgodnie ze zleceniem KUPUJĄCEGO.";

2. nie obciąża pozwanego B. C. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu stronie powodowej;

3. nakazuje pobrać od pozwanego B. C. kwotę 600 (sześćset) złotych na rzecz Skarbu Państwa-Kasa Sądu Okręgowego w Warszawie, tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu, od której powód był zwolniony;

4. zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt pozwanego B. C..

SSO Anna Iwaszko

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.