Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-01-22
Data orzeczenia:
22 stycznia 2013
Data publikacji:
18 maja 2018
Sygnatura:
XVII AmC 4313/12
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Przewodniczący:
Hanna Kulesza
Protokolant:
sekretarz sądowy - Irmina Bartochowska
Powołane przepisy:

Sygn. akt XVII AmC 4313/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Hanna Kulesza

Protokolant: sekretarz sądowy - Irmina Bartochowska

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2013 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) z siedzibą w P.

przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

1.  Uznaje za niedozwolone i zakazuje pozwanej wykorzystywania w umowach z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:

„Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do (…) odwołania Konkursu bez podania przyczyny (…)”,

„Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora”;

„Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do (…) niewyłonienia zwycięzcy”;

2.  Obciąża pozwaną (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., kwotą 1800 zł. (tysiąc osiemset złotych) tytułem wpisu stałego od pozwu, od uiszczenia której powód był zwolniony, i nakazuje pobranie tej kwoty od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa - Kasy Sądu Okręgowego w Warszawie,

3.  Zasądza od pozwanej (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., na rzecz Stowarzyszenia (...) z siedzibą w P., kwotę 1080 zł. (tysiąc osiemdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego,

4.  Zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W..

SSO Hanna Kulesza

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.