Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2004-07-21
Data orzeczenia:
21 lipca 2004
Data publikacji:
12 października 2018
Sygnatura:
XVII AmC 45/03
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Sędziowie:
Witold Rękosiewicz
Powołane przepisy:

Sygn. akt XVII AmC 45/03

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lipca 2004 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów składzie:

Przewodniczący: SSR Witold Rękosiewicz Protokolant Monika Pałaszewska

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2004 r., w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w T. przeciwko Z. B. F.H.U.(...) z/s w G. o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

1. Uznaje za niedozwolone i zakazuje Z. B. „Firma Han­dlowo Usługowa (...) z siedzibą w G. stosowania w umowach z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:

a)  „Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia",

b)  „Sprzedający ma prawo przekazania praw i obowiązków wynikających z ni­niejszego zamówienia w całości lub w części osobie trzeciej",

c)  „Gwarancjąnie objęte (...) uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia",

d)  „Gwarancjąnie są objęte (...) wady widoczne w chwili sprzedaży",

e)  „Sprzedający jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji uszkodzeń w tym stwierdzenia czy uszkodzenia podlegają naprawom gwa­rancyjnym",

f)  „W sytuacjach wyjątkowych termin usunięcia wady może zostać przedłużo­ny do 60 dni",

g)  „ (...) jednocześnie wyklucza się niezależnie od podstaw prawnych inne rosz­czenia",

h) „Reklamacja wad ukrytych muszą być składane pisemnie w siedzibie firmyw ciągu 10 dni od daty odbioru towaru (...). Późniejsze reklamacje nie będąuznane i nie będą uwzględniane roszczenia gwarancyjne",

i) „Kupujący nie jest uprawniony do otrzymania odszkodowania w żadnej for-mie z powodu opóźnienia dostawy. Jednocześnie opóźnienie dostawy nieuprawnia kupującego do całkowitego bądź częściowego odstąpienia od za-mówienia lub jego anulowania".

2.  Wpis ostateczny od pozwu ustala na kwotę 500 zł (pięćset) i nakazuje Skar­bowi Państwa - Kasie Sadu Okręgowego w Warszawie pobranie tej kwoty od Z. B. Firma Handlowo Usługowa(...) z siedzibą w G.,

3.  Zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Go-spodarczym na koszt pozwanego.

SSR Witold Rękosiewicz

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.