Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-06-28
Data orzeczenia:
28 czerwca 2012
Data publikacji:
13 września 2018
Sygnatura:
XVII AmC 963/11
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Przewodniczący:
Monika Gajdzińska-Sudomir
Protokolant:
Piotr Hołyś
Powołane przepisy:

Sygn. akt XVII AmC 963/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2012r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Gospodarczy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR (del.) Monika Gajdzińska-Sudomir

Protokolant: Piotr Hołyś

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2012r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Stowarzyszenia (...) z siedzibą w W.

przeciwko: J. W. (1), P. G., W. T. (1) – wspólnikom spółki cywilnej (...)

o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

1.  uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez Pozwanych w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści: „(...)nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z narzędzi udostępnianych przez (...), służących zapisywaniu i przechowywaniu przez Użytkownika informacji, w tym – za szkody wynikające z wykorzystania tych narzędzi przez osoby trzecie”;

2.  zasądza od J. W. (1), P. G. i W. T. (1) solidarnie na rzecz (...) Stowarzyszenia (...) w W. kwotę 360 zł /trzysta sześćdziesiąt złotych/ tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3.  nakazuje pobrać od J. W. (1), P. G. i W. T. (1) solidarnie na rzecz Skarbu Państwa kwotę 600 zł /sześćset złotych/ tytułem opłaty stałej od pozwu , od której uiszczenia Powód był zwolniony z mocy prawa;

4.  zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

na koszt Pozwanych.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.