Wtorek 19 marca 2019 Wydanie nr 4040
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-01-08
Data orzeczenia:
8 stycznia 2016
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
24 maja 2016
Sygnatura:
IV K 247/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
IV Wydział Karny
Przewodniczący:
Grzegorz Gała (spr.)aw)
Sędziowie:
Joanna Krakowiak
Ilona Śnieć
Zdzisława Trzewikowska
Hasła tematyczne:
Zabójstwo
Podstawa prawna:
156§3 kk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Sygn. akt IV K 247/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSO Grzegorz Gała (spraw)

Sędzia SSO Joanna Krakowiak

Ławnicy I. Ś., Z. T.,

B. K.

Protokolanci Michał Karasiński, A. G., K. Ł., M. N. (1)

w obecności Prokuratora: Moniki Waraczewskiej,

po rozpoznaniu dniach : 25 marca 2015 roku, 2 kwietnia 2015 roku, 29 kwietnia 2015 roku, 17 czerwca 2015 roku, 28 lipca 2015 roku, 15 października 2015 roku, 2 grudnia 2015 roku, 7 stycznia 2016 roku, 8 stycznia 2016 roku;

A. W. (1) urodzonego (...) w Ł., syna R. i A. z domu B.

oskarżonego o to, że

  I. w nocy z 25 na 26 lutego 2014 roku w Ł., działając z zamiarem pozbawienia życia M. N. (2) po uprzednim użyciu przemocy polegającej na kilkukrotnym uderzeniu M. N. (2) nieustalonym do chwili obecnej narzędziem w głowę, plecy oraz brzuch przy czym obrażenia głowy doprowadziły do powstania krwiaków podtwardówkowych i podpajęczynówkowych co w efekcie spowodowało jej śmierć, przy czym przestępstwa tego dokonał ponownie, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne (przeciwko zdrowiu i życiu) w warunkach art. 64 § 1 kk i po odbyciu w ciągu 5 lat za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności;

to jest o czyn z art. 148 § 1 kk w zw z art. 64 § 2 kk;

II. w dniu 13 grudnia 2013 roku w L. użył przemocy wobec K. L. w celu wywarcia na nią wpływu jako na świadka w postępowaniu toczącym się przeciwko S. W. przed Sądem Okręgowym w Ł. IV Wydział Karny sygn. IV K 194/13 poprzez złapanie jej za rękę i rzucenie na podłogę, kilkukrotne uderzenie pięścią i nogą w twarz, w wyniku czego pokrzywdzona doznała złamania kości nosa bez przemieszczenia, ranę powłok nosa, krwawienia z prawego przewodu nosowego oraz obrzęku i zasinienia w okolicy czołowej narządu ciała na czas nie przekraczający 7 dni przy czym przestępstwa tego dokonał ponownie, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne ( przeciwko zdrowiu i życiu) w warunkach art. 64 § 1 kk i po odbyciu w ciągu 5 lat za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności;

to jest o czyn z art. 245 kk i art. 157 § 2 kk w zw z art. 11 § 2 kk w zw z art. 64 § 2 kk.

1)  W miejsce zarzucanego w punkcie I czynu oskarżonego A. W. (2) uznaje za winnego tego, że w nocy z 25 na 26 lutego 2014 roku w Ł., uderzając M. N. (2) rękoma w głowę, plecy oraz brzuch spowodował u niej m.in. obrażenia głowy, które doprowadziły do powstania krwiaków podtwardówkowych i podpajęczynówkowych co w efekcie spowodowało chorobę realnie zagrażającą życiu pokrzywdzonej następstwem czego była śmierć M. N. (2), przy czym przestępstwa tego dokonał ponownie, będąc uprzednio skazanym za umyślne przestępstwo podobne (przeciwko zdrowiu i życiu) w warunkach art. 64 § 1 kk i po odbyciu w ciągu 5 lat za nie łącznie kary co najmniej 1 roku pozbawienia wolności, t.j czynu z art. 156 § 1 pkt 2 i § 3 kk w zw z art. 64 § 2 kk i za to na podstawie art. 156 § 3 kk w zw z art. 64 § 2 kk wymierza mu kare 11 ( jedenastu ) lat pozbawienia wolności;

2)  oskarżonego A. W. (1) uznaje za winnego zarzucanego mu w punkcie II czynu wyczerpującego dyspozycję art. 245 kk i art. 157 § 2 kk w zw z art. 11 § 2 kk w zw z art. 64 § 2 kk i za to na podstawie art. 245 kk w zw z art. 64 § 2 kk wymierza mu karę 3 ( trzech ) lat pozbawienia wolności;

3)  na podstawie art. 85 § 1 kk i 86 § 1 kk w miejsce kar pozbawienia wolności wymierzonych oskarżonemu w punktach 1 i 2 wymierza oskarżonemu A. W. (1) karę łączną 12 ( dwunastu ) lat pozbawienia wolności;

4)  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 26 lutego 2014 roku;

5)  na podstawie art. 46 § 2 kk zasądza od oskarżonego A. W. (1) na rzecz oskarżycieli posiłkowych G. N. i M. N. (3) nawiązki w kwocie po 30.000 ( trzydzieści tysięcy) złotych;

6)  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata H. K. kwotę 5010,40 ( pięć tysięcy dziesięć złotych 40/100) tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżycielce posiłkowej M. N. (3) i oskarżycielowi posiłkowemu G. N. z uwzględnieniem podatku VAT;

7)  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata P. B. kwotę (...),20 ( dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem 20/100) złotych tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu A. W. (1) z uwzględnieniem podatku VAT;

8)  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.