Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2013-11-14
Data orzeczenia:
14 listopada 2013
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Data uprawomocnienia:
14 listopada 2013
Sygnatura:
I ACa 1091/13
Sąd:
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Jolanta Solarz
Sędziowie:
Renata Szczerbowska
Tadeusz Nowakowski
Protokolant:
Katarzyna Rzepecka
Hasła tematyczne:
Zachowek
Podstawa prawna:
art. 991 k.c., art. 995§1 k.c.
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141)

Sygn. akt I ACa 1091/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 listopada 2013 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Jolanta Solarz

Sędziowie:

SSA Tadeusz Nowakowski (spr.)

SSO del. Renata Szczerbowska

Protokolant:

Katarzyna Rzepecka

po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2013 r. we Wrocławiu na rozprawie

sprawy z powództwa M. R.

przeciwko A. R.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda i pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu

z dnia 1 lipca 2013 r. sygn. akt I C 31/12

1.  odrzuca apelację powoda;

2.  oddala apelację pozwanej.

UZASADNIENIE

Na rozprawie w dniu 14 listopada 2013 r. powód oświadczył, że zawartyw jego odpowiedzi na apelację wniosek dotyczący zasądzonych w wyrokuSądu Okręgowego w Opolu z dnia 01 lipca 2013 r. odsetek, a konkretnie terminu, ·od którego zostały naliczone, należy traktować, jako apelację. Oświadczył także,że był na ogłoszeniu wyroku przez Sąd Okręgowy i został pouczony o środkach jego zaskarżenia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelację powoda należało odrzucić.

Sąd Okręgowy ogłosił wyrok na rozprawie w dniu 01 lipca 2013 r. w obecności powoda i pozwanej. Po ogłoszeniu strony zostały pouczone o terminie i sposobie wniesienia apelacji (k.−123). Pozwana wniosła apelację w terminie. Dla powoda termin ten, jeżeli nie złożył wniosku o doręczenie mu wyroku z uzasadnieniemupłynął w dniu 22 lipca 2013 r. (art. 369 § 2 k.p.c.).

Powód złożył apelację w zakresie wyżej opisanym, dopiero w odpowiedzi na apelację, którą nadał w urzędzie pocztowym 18 sierpnia 2013 r. (k.−159).

Nie ulega zatem wątpliwości, że została ona złożona z przekroczeniem ustawowego terminu. Ponieważ apelacja powoda wpłynęła do Sądu Apelacyjnego w odpowiedzi na apelację pozwanego, a powód na rozprawie przez Sądem Apelacyjnympotwierdził zaskarżenie tej części wyroku, Sąd Odwoławczy na rozprawie w dniu14 listopada 2013 r., odrzucił apelację powoda, jako spóźnioną (art. 373 k.p.c.).

kp

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.