Sobota 23 marca 2019 Wydanie nr 4044
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-08-26
Data orzeczenia:
26 sierpnia 2015
Data publikacji:
13 marca 2018
Sygnatura:
I C 1431/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Rychliński
Protokolant:
sekretarz sądowy Mariola Budzisz
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Podstawa prawna:
art. 446 § 3 kc i art 446 § 4 kc
Powołane przepisy:

Sygn. akt I C 1431/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 sierpnia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SO Wojciech Rychliński

Protokolant : sekretarz sądowy Mariola Budzisz

po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 roku w Piotrkowie Tryb.

na rozprawie

sprawy z powództwa N. G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S.

o zadośćuczynienie , stosowne odszkodowanie , odszkodowanie

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powódki N. G. kwotę 60.000,00 złotych (sześćdziesiąt tysięcy) tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami w wysokości określonej w ustawie dla poszczególnych okresów opóźnienia od dnia 30 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powódki N. G. kwotę 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy) tytułem stosownego odszkodowania wraz z odsetkami w wysokości określonej w ustawie dla poszczególnych okresów opóźnienia od dnia 30 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

3.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powódki N. G. kwotę 7.968 złotych (siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) tytułem odszkodowania wraz z odsetkami w wysokości określonej w ustawie dla poszczególnych okresów opóźnienia od dnia 30 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty;

4.  oddala powództwo w pozostałej części;

5.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powódki N. G. kwotę 988,30 złotych (dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i 30/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

6.  nakazuje pobrać od powódki N. G. na rzecz Skarbu Państwa –Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. kwotę 140,35 złotych (sto czterdzieści złotych i 35/100) tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa obejmujących wydatki związane ze sporządzeniem opinii przez biegłego i nie obciąża jej nieuiszczoną częścią opłaty sądowej od oddalonej części powództwa ;

7.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. kwotę 2.656,88 złotych (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i 88/100) tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa obejmujących wydatki związane ze sporządzeniem opinii przez biegłego i część opłaty sądowej od pozwu od której uiszczenia powódka została zwolniona ;

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.