Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-11-27
Data orzeczenia:
27 listopada 2014
Data publikacji:
9 listopada 2018
Sygnatura:
I C 569/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Ewa Tomczyk
Protokolant:
Dorota Książczyk
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Podstawa prawna:
art. 446 § 4 kc
Powołane przepisy:

Sygn. akt I C 569/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2014 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia SO Ewa Tomczyk

Protokolant Dorota Książczyk

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2014 roku w Piotrkowie Tryb.

na rozprawie

sprawy z powództwa M. G. i małoletniej A. G. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego M. G.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S.

o zadośćuczynienie

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powoda M. G. kwotę 40.000,00 (czterdzieści tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami nie wyższymi jednak niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego od dnia 30 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo M. G. w pozostałej części;

3.  zasądza od powoda M. G. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. kwotę 1.493,00 (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt trzy) złote tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje pobrać od powoda M. G. z zasądzonego roszczenia na rzecz Skarbu Państwa –Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. 246,00 (dwieście czterdzieści sześć) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa i nie obciąża go nieuiszczoną opłatą sądową od oddalonej części powództwa;

5.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz Skarbu Państwa –Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. kwotę 1.495,00 (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej od uwzględnionej części powództwa oraz kwotę 73,00 (siedemdziesiąt trzy) złote zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa;

6.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powódki A. G. kwotę 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami nie wyższymi jednak niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego od dnia 31 stycznia 2014 r. do dnia zapłaty;

7.  oddala powództwo A. G. w pozostałej części;

8.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powódki A. G. kwotę 1.595, 00 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

9.  nie obciąża powódki A. G. nieuiszczoną opłatą sądową od oddalonej części powództwa;

10.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz Skarbu Państwa –Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. kwotę 1.245,00 (jeden tysiąc dwieście czterdzieści pięć) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej od uwzględnionej części powództwa.

(...)

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.