Sobota 15 grudnia 2018 Wydanie nr 3946
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-12-23
Data orzeczenia:
23 grudnia 2014
Data publikacji:
15 lutego 2018
Sygnatura:
I C 975/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Paweł Lasoń
Protokolant:
Bogumiła Skrobek
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Podstawa prawna:
art. 444 i 445 kc.
Powołane przepisy:

Sygn. akt IC 975/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący

Sędzia SO Paweł Lasoń

Protokolant

Bogumiła Skrobek

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2014 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zadośćuczynienie i odszkodowanie

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. W. kwotę 129.000 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych tytułem zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi od kwot:

- 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych od dnia 12 marca 2013 roku do dnia zapłaty;

- 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych od dnia 7 września 2014 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. W. kwotę 9.618 (dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście) złotych tytułem odszkodowania z odsetkami ustawowymi od dnia 12 marca 2013 roku do dnia zapłaty;

3.  oddala powództwo w pozostałej części;

4.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. W. kwotę 578,58 (pięćset siedemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

5.  nakazuje pobrać od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 6.989,54 zł (sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa;

6.  nie obciąża powoda M. W. obowiązkiem uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim pozostałych kosztów sądowych od oddalonej części powództwa.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.