Czwartek 13 grudnia 2018 Wydanie nr 3944
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-01-26
Data orzeczenia:
26 stycznia 2016
Data publikacji:
15 listopada 2017
Data uprawomocnienia:
1 marca 2016
Sygnatura:
II C 965/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Adam Kmieciak
Protokolant:
Sylwia Nowakowska – Birke
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Podstawa prawna:
art. 446 § 4 kc
Powołane przepisy:

  Sygn. akt II C 965/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

Przewodniczący SSO Adam Kmieciak

Protokolant Sylwia Nowakowska – Birke

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 roku w Łodzi

sprawy z powództwa K. M., A. M.

przeciwko Towarzystwu (...) w W. Biuro (...) w Ł.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. Biuro (...) w Ł. na rzecz powoda K. M. tytułem dalszego zadośćuczynienia kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 września 2013 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. Biuro (...) w Ł. na rzecz powódki A. M. tytułem dalszego zadośćuczynienia kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 września 2013 roku do dnia zapłaty;

3.  oddala powództwa w pozostałej części;

4.  obciąża pozwanego wydatkami, poniesionymi tymczasowo ze Skarbu Państwa w kwocie 466,94 (czterysta sześćdziesiąt sześć 94/100) złotych, płatną na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi;

5.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda, tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 2.096 (dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć) złotych;

6.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki, tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 2.096 (dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć) złotych;

7.  znosi wzajemnie między stronami koszty zastępstwa procesowego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.