Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-02-25
Data orzeczenia:
25 lutego 2014
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
25 lutego 2014
Sygnatura:
III Ca 1136/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Jacek Kępa
Sędziowie:
Małgorzata Rembowska
Radosław Olewczyński
Protokolant:
Anna Paradowska
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Podstawa prawna:
art. 445 § 1 k.c.
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 1136/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński (ref.)

SR (del.) Małgorzata Rembowska

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. T.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej Oddział w Polsce z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 9 maja 2013 r. wydanego w sprawie I C 948/12

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a.  w punkcie 1 wyroku obniża należność zasądzoną na rzecz B. T. do kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 20 lutego 2011 r. do dnia zapłaty oraz uchyla rozstrzygnięcie zasądzające na jej rzecz zwrot kosztów procesu;

b.  w punkcie 3 wyroku obniża zasądzoną na rzecz (...) Spółki Akcyjnej Oddział w Polsce z siedzibą w W. należność z tytułu zwrotu kosztów procesu do kwoty 1.098,84 zł (tysiąc dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze);

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.