Piątek 22 marca 2019 Wydanie nr 4043
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-01-16
Data orzeczenia:
16 stycznia 2015
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
16 stycznia 2015
Sygnatura:
III Ca 1290/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Bożena Rządzińska
Sędziowie:
Izabela Wawrzynkiewicz
Dorota Kozarzewska
Protokolant:
Monika Bura
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Podstawa prawna:
art. 444 i 445 k.c.
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 1290/14

III Cz 1600/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący – SSO Bożena Rządzińska

Sędziowie: SO Izabela Wawrzynkiewicz

SO Dorota Kozarzewska

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa G. K.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi

z dnia 21 maja 2014 roku sygn. akt I C 698/12

oraz

na skutek zażalenia pozwanego

od postanowienia o kosztach procesu zawartego w punkcie 4. i 5. wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z dnia 21 maja 2014 roku sygn. akt I C 698/12

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1.a. i 3. w ten sposób, że w punkcie 1.a. zasądzoną kwotę 7 000 złotych tytułem zadośćuczynienia podwyższa do kwoty 12 000 (dwanaście tysięcy) złotych, a w punkcie 3. podlegającą ściągnięciu na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 985 złotych podwyższa do kwoty 1 576,41 (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt sześć 41/100) złotych;

II.  oddala zażalenie;

III.  zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz G. K. kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym i kwotę 150 (sto pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym;

IV.  nakazuje ściągnąć od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej od apelacji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.