Sobota 23 marca 2019 Wydanie nr 4044
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-01-22
Data orzeczenia:
22 stycznia 2016
Data publikacji:
13 marca 2018
Data uprawomocnienia:
22 stycznia 2016
Sygnatura:
III Ca 1580/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Jacek Kępa
Sędziowie:
Bogdan Jachowicz
Tomasz Kotkowski
Protokolant:
Monika Bura
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Podstawa prawna:
art. 446 § 4 k.c., art. 436 § 1 k.c.
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 1580/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy,

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Tomasz Kotkowski

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2016 roku w Łodzi,

sprawy z powództwa D. W.

przeciwko (...) Towarzystwu (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu

z dnia 13 sierpnia 2015 r., sygn. akt I C 199/13

I. zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  zasądza od (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz D. W. kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 12 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od D. W. na rzecz (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwotę 298,93 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem 93/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje zwrócić (...) Towarzystwu (...) w W. ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Łowiczu kwotę 320,62 (trzysta dwadzieścia 62/100) złotych tytułem zwrotu niewykorzystanych zaliczek;

II. zasądza od (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz D. W. kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

III. nakazuje pobrać od (...) Towarzystwa (...) z siedzibą w W. na rzecz na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Łowiczu kwotę 1250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.