Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-05-08
Data orzeczenia:
8 maja 2014
Data publikacji:
10 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
8 maja 2014
Sygnatura:
III Ca 1646/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Barbara Pięcek
Sędziowie:
Radosław Olewczyński
Dorota Kozarzewska
Protokolant:
Anna Paradowska
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Podstawa prawna:
art. 445 k.c.
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 1646/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 maja 2014 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SO Barbara Pięcek

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński

SO Dorota Kozarzewska

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2014 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. Z.

przeciwko: 1 .Skarbowi Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

2. (...) S.A. w W.

przy udziale interwenientów ubocznych (...) S.A. z siedzibą w (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. Oddziału w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 18 września 2013 r. sygn. akt I C 617/11

1.  odrzuca apelację w zakresie punktu 3. zaskarżonego wyroku;

2.  oddala apelację w pozostałej części;

3.  zasądza od Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz M. Z. kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu apelacyjnym;

4.  oddala wniosek (...) S.A. z siedzibą w W. o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kosztów postępowania apelacyjnego.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.