Wtorek 26 marca 2019 Wydanie nr 4047
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-09-30
Data orzeczenia:
30 września 2014
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
30 września 2014
Sygnatura:
III Ca 609/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Marta Witoszyńska
Sędziowie:
Radosław Olewczyński
Małgorzata Sosińska-Halbina
Protokolant:
Monika Bura
Hasła tematyczne:
Zadośćuczynienie
Podstawa prawna:
art. 444, 445 k.c.
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 609/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Marta Witoszyńska

Sędziowie: SO Radosław Olewczyński

SR Małgorzata Sosińska-Halbina

Protokolant: Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2014 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. A.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W.

o zadośćuczynienie i odszkodowanie

na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 30 stycznia 2014 roku, sygn. akt II C 850/10

1.  z apelacji obu pozwanych zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1. na następujący:

„zasądza od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz B. A.:

a.  kwotę 59.000,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami:

od kwoty 49.000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) naliczanymi:

- od M. N. od dnia 1 lutego 2011 roku do dnia zapłaty

- od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. od dnia 1 października 2010 roku do dnia zapłaty;

⚫.

od kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) naliczanymi:

- od M. N. od dnia 10 maja 2013 roku do dnia zapłaty;

- od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. od dnia 9 maja 2013 roku do dnia zapłaty;

b.  kwotę 3.963,00 zł (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote) tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami naliczanymi:

- od M. N. od dnia 1 lutego 2011 roku do dnia zapłaty

- od (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. od dnia 1 października 2010 roku do dnia zapłaty,

z tym zastrzeżeniem, iż zapłata powyższych kwot w całości lub w części przez jednego z pozwanych zwalnia drugiego do wysokości dokonanej zapłaty;”;

2.  oddala obie apelacje w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od M. N. oraz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. solidarnie na rzecz B. A. kwotę 721,73 zł (siedemset dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia trzy grosze), a nadto od M. N. na rzecz B. A. kwotę 190,27 zł (sto dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy), tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego;

4.  nie obciąża B. A. obowiązkiem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.