Piątek 15 lutego 2019 Wydanie nr 4008
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2011-04-21
Data orzeczenia:
21 kwietnia 2011
Data publikacji:
16 kwietnia 2018
Sygnatura:
XVII AmC 1448/10
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Przewodniczący:
Maria Witkowska
Protokolant:
apl. radc. Marcin Szymański
Powołane przepisy:

Sygn. akt XVII AmC 1448/10

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2011 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie:

Przewodniczący: SSO Maria Witkowska

Protokolant: apl. radc. Marcin Szymański

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2011 r., w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa Stowarzyszenie (...) z siedzibą w P.

przeciwko (...) Bankowi Spółdzielczemu z siedzibą w K.

o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone

I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez (...) Bank Spółdzielczy z siedzibą w K. w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o następującej treści:

1. „ (...) Bank Spółdzielczy zastrzega prawo do zmian Regulaminu.”

II. Zasądza od (...) Banku Spółdzielczego z siedzibą w K. na rzecz Stowarzyszenia „(...) z siedzibą w P. kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

III. Poleca pobranie Kasie Sądu Okręgowego w Warszawie od (...) Banku Spółdzielczego z siedzibą w K. kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem opłaty stałej od pozwu, od której uiszczenia powód był zwolniony z mocy prawa.

IV. Zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt (...) Banku Spółdzielczego z siedzibą w K..

SSO Maria Witkowska

Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie –Sądu Ochrony Konkurencji i Konsu `

entów z dnia 21 kwietnia 2011r. sygn. akt XVII AmC 1448/10, Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 25 stycznia 2012r. sygn. akt VI Ca 1035/11/11

I oddala apelację;

II zasądza od (...) Banku Spółdzielczego z siedzibą w K. na rzecz powoda

Stowarzyszenia „(...) z siedzibą w P. kwotę 270 zł (dwieście

siedemdziesiąt ) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu

apelacyjnym.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.