Zbiór przepisów prawnych i zasad postępowania:
Szukaj w Dzienniku EBOS.PL
Znaleziono 1920 wyników dla frazy : Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
....Witkowski, A.Andrzejczak, K.Dziubińska, A>Nowak, R.Przybyliński, T.Łągwa, K.Hermoń, K.Jabłoński, M.Jabłońska, K.Jamróz, M.Zator, A.Jamróz, M.Romaniak, A>Wyszomierski, D.Lisssy, M i A.Synak, T.Smyk, Ł.Kurowski, W.Ciszewki, P.Sosnowski Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, IV Wydział Karny zawi...
...łódzkie łódzki wschodni 2016-07-20 XVIII Ns 64/16 Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi nieznanych wierzycieli odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Tuszyna, oznaczonej jako działka nr 70/4 o powierzchni 0,0029 ha. Sąd Rejonowy dla Łodzi ...
...łódzkie Łódź 2016-07-20 XVIII C 2398/16 Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu nieznany z miejsca pobytu Krzysztof Drążczyk Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016r postanowił: 1. ustanowić dla nieznanego...
...homości położonej w obrębie 6 Guzew – Babichy, gminie Rzgów, powiecie łódzko – wschodnim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 314/1 o powierzchni 0,0032 ha, nr 314/2 o powierzchni 0,0481 ha, nr 364/3 o powierzchni 0,5887 ha, nr 364/5 o powierzchni 0,0006 ha;. Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śród...
..." SA z siedzibą w Onda, "CitiBank Handlowy" Bank Handlowy SA, "Kredyt Bank: SA, adw. Urszula Bednarek, "Indesit Company Polska" Sp. z o.o., Banca dei Sibillini Cooperativo di Casavecchia s.c., Robert Favaro, Kadir Merdin, Georges Cayrol, Maciej Niewiadomski, Ewa Garbień, "Targobank" Sąd Rejonowy dla...
... Kozaczuka ul. Olimpijska 7 m.7, Łódź Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2016 roku ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Marcina Kozaczuka, zamieszkałego ostatnio w Łodzi przy ul. Olimpijskiej 7/7, kuratora w osobie Katarzyny Ignaczak - pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonow...
...Ns 118/16 nieznani wierzyciele odszodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa położonej w obrębie G-57 miasta Łodzi, oznaczonych numerem 48/23 o powierzchni 0,0042 ha, 48/22 o powierzchni 0,0015 ha, 118/4 o powierzchni 0,0056 ha oraz 121/5 o powierzchni 0,0070 ha Sąd Rejonowy dla Ło...
...Ns 118/16 nieznani wierzyciele odszodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa położonej w obrębie G-57 miasta Łodzi, oznaczonych numerem 48/23 o powierzchni 0,0042 ha, 48/22 o powierzchni 0,0015 ha, 118/4 o powierzchni 0,0056 ha oraz 121/5 o powierzchni 0,0070 ha Sąd Rejonowy dla Ło...
...łódzkie Łódzki Łódź Łódź 2016-07-07 XVIII C 1450/16 Dariusza Kaczmarka Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Marcina Świercz Adres dla doręczeń : Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny, al. Kościuszki 107/109 Łódź do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla ...
...łódzkie tomaszowski Tomaszów Mazowiecki Komorów 2016-07-11 XVIII Ns 149/16 Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi Postanowieniem z dnia 06 lipca 2016r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił: 1. wezwać do udziału w sprawie nieznan...
123 ... 192
Jak zlecić publikację
ogłoszenia sądowego?
Nieznajomość adresu strony pozwanej ogranicza prawo do sądu?
Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła ETPC opinię przyjaciela sądu w postępowaniu w sprawie Orłowski przeciwko Polsce (...)
Nielegalne przekroczenie granicy państwowej
Skoro w poniedziałek (4 lipca) wróciły kontrole graniczne warto poświęcić kilka akapitów temu czym jest bezprawne (...)
1/561