Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Skarga na czynności komornika

johan
25.06.2008 10:23:56

Skarżący zarzuca komornikowi fakt popełnienia błędu w ogłoszeniu obwieszczającym licytacje. Mianowicie organ egzkeucyjny błędnie oznaczył druga licytację nieruchomości jako pierwszą (literówka w nagłówku). W pozostałym zakresie treść pisma była zgodna z przepisami prawa.Druga licytacja okazała sie również bezskuteczna- nikt do niej nie przystąpił.Organ wysłuchał wierzyciela w trybie art.827 kpc i nosi sie z zamiarem umorzenia postępowania. Skarżący wnosi o ponowne przeprowadzenie drugiej licytacji.

Uwzględnic skarge czy oddalić?

Ja skłaniam się do jej uwzględnienia. Jako główny argument może przemawiać fakt, iż potencjalny nabywca czytając takie ogłoszenie może działając pod wpływem błędu nie przystąpić do takiej licytacji, która według przepisów prawa rozpoczyna sie od ceny 3/4 a nie jak w przypadku drugiej 2/3 ceny oszacowania.Jak się na to zapatrujecie?Pozdrawiam.

ubilexibi
25.06.2008 10:43:33

Ja bym uwzględnił. W tym wypadku, to uchybienie było istotne. Potencjalni licytanci faktycznie mogli zostać wprowadzeni w błąd.

sebus
25.06.2008 14:51:45

Popieram przedmówcę. Faktycznie potencjalny nabywca mógłby pomyśleć , że nieruchomość pójdzie za 3/4, a on chciałby kupić za 2/3 na drugiej. Jednym słowem skarżący ma rację.

Pawnik
25.06.2008 19:58:29

A ja sie nie zgadzam z przedmówcami. Błąd komornika jest oczywiście niepodważalny. Kpc przewiduje różne konsekwencje w zależności czy licytacja jest I czy II ( nie tylko inna cena wywołania, ale np. możliwość przejęcia nieruchomości po bezskutecznej licytacji, itd.). Problem tylko w tym, że II licytacja już się odbyła i uchylanie obwieszczenia o licytacji jest w trybie skargi na czynność komornika niedopuszczalne. Skarga może być skuteczna tylko wobec czynności które są odwracalne. Wszak przedmiotem skargi nie jest sama licytacja a obwieszczenie o licytacji które wywołało już skutek w postaci tej licytacji. Skargę dotycz. dopuszczalności samej licytacji powinna strona złożyć na licytacji i sędzia nadzorujący powinien od razu ją rozstrzygnąć. Pytanie również o zachowanie terminu do złożenia takiej skargi. Trochę dziwne, że licytacja zdążyła się już odbyć a skarga na obwieszczenie jeszcze nie rozpoznana.

kudłaty
26.06.2008 01:00:35

Pytanie zasadnicze: na co konkretnie jest skarga? Jeżeli na obwieszczenie, to skargę można uwzględnić i co z tego? Jakiej treści orzeczenie wydamy?
Gdyby licytanci byli, to byłoby to przedmiotem oceny Sądu przy wydaniu postanowienia w przedmiocie przybicia. Gdy licytantów nie było, należało skarżyć czynność w postaci przystąpienia do przeprowadzenia licytacji. Jeśli licytacja została przeprowadzona, a w jej toku nie wniesiono skargi, jest po zawodach. Fakt, że uchybienie było istotne, nie ma znaczenia. KPC nie przewiduje powtórzenia którejkolwiek z licytacji na skutek uwzględnienia skargi na wcześniejszą czynność komornika - jakąkolwiek. Nawet licytacja przeprowadzona bez uprzedniego obwieszczenia, jeśli nie wniesiono skargi na tę czynność, będzie skuteczna. Wierzyciel może skarżyć przybicie, jeśli go udzielono po przeprowadzeniu takiej licytacji.

johan
26.06.2008 09:18:58

Skarżący wniósł o: uchylenie postanowienia w przedmiocie umorzenia postepowania 985§1kpc (będące efektem bezskutecznej licytacji) oraz o wyznaczenie ponownej drugiej licytacji.
Natomiast w uzasadnieniu tylko powołuje się na błędną informacje zawartą w treści nagłówka obwieszczenia.

I.Zastanawiam się także nad koncepcją odrzucenia powyższej skargi- skarżącemu doręczono obwieszczenie obarczone błędem w przedmiocie drugiej licytacji.Jednocześnie został on pouczony o mozliwości wniesienia skargi na czynności komornika w trybie 767 kpc. Jednak nie zareagował w żaden sposób.

II. Koncepcja -Oddalenie skargi- uznaję, iż skarga dotyczy postanowienia w trybie 985§1 kpc, które wydane zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. jest konsekwencja bezskutecznej drugiej licytacji, co prawda jednocześnie uznaję poprawnośc drugiej licytacji.

prosze o sugestie.

Pawnik
26.06.2008 09:31:36

W takim razie po doprecyzowaniu stanu faktycznego stwierdzam co następuje:
Koncepcja nr II. Oddalić.
Skarżący kwestionuje postanowienie o umorzeniu powołując się na błędy z wcześniejszych etapów postępowania, co jest oczywiście bezskuteczne, gdyż przysługiwały mu wtedy środki prawne z których nie skorzystał: "volenti non fit iniuria".

sebus
26.06.2008 09:37:07

Czytając powyższe nowe okoliczności to też jednak nie uchylałbym umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na to, iż faktycznie termin do zaskarżenia obwieszczenia już dawno upłynął, II licytacja okazała się się bezskuteczna to czego w końcu jeszcze chce skarżący? Formalnie żadna z czynności poprzedzających wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania nie została skutecznie zakwestionowana to już jest po przysłowiowej herbacie.

ubilexibi
26.06.2008 11:26:32

Skarżący wniósł o: uchylenie postanowienia w przedmiocie umorzenia postepowania 985§1kpc (będące efektem bezskutecznej licytacji) oraz o wyznaczenie ponownej drugiej licytacji.


Przy tak sformułowanej skardze przychylam się do zdania większości - oddalić. Jeżeli jesteśmy na etapie umorzenia (co jest przedmiotem skargi) za późno jest na skuteczne podnoszenie uchybień z obwieszczenia.

johan
26.06.2008 11:46:35

dziękuje wszystkim.Pozdrawiam.

kate
09.07.2008 23:37:58

pewnie już po rozstrzygnięciu, ale również dołączam się do głosu większości - oddalić

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.