Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024

Forum sędziów

jeszcze o wyroku łącznym

gzrech
07.08.2008 20:12:45

Niby oczywista sytuacja a rodzi wątpiwości.

1 wyrok kara ograniczenie wolności, następnie zostaje orzeczona kara zastępcza pozbawienia wolności. 2 wyrok kara bazwzględna pozbawienia wolności. Są warunki farmalne do wydania wyroku łącznego.
Okazało się, że w moim SR są różne teorie czy można w takim wypadku łączyć.

Ja umarzałem uznając, że kara pozbawienia wolności jako kara zastępcza określona za ograniczenie wolności i kara pozawienia wolności nie są karami tego samego rodzaju, jedna kara określana jest na podstawie k.k.w. druga zaś orzekana na podstawie k.k..

Inni wychodzili z założenie, że przecież należy łączyć karę ograniczenia wolności z karą pozbawienia wolności i łączyli, a fakt określenia kary zastępczej za ograniczenie wolności nie ma żadnego znaczenia.

anpod
07.08.2008 20:23:57

ja nie bardzo wiem, gdzie problem jest ?? a 87 kk, to tu nie dziala? moim zdaniem okreslenie zastępczej nie ma zadnego znaczenia- to jest tylko sposób wykonania k. ogr,. wolno. przy czym jesli tę zastepcza odbył to chyba trzeba zaliczyc, co ?

Jesli troche bredze..to dlatego ze z wykonawstwem nie mam nic do czynienia, a łacznego nie robilam z 6 lat

rbk
07.08.2008 21:10:42

"gzrech" napisał:

Niby oczywista sytuacja a rodzi wątpiwości.

1 wyrok kara ograniczenie wolności, następnie zostaje orzeczona kara zastępcza pozbawienia wolności. 2 wyrok kara bazwzględna pozbawienia wolności. Są warunki farmalne do wydania wyroku łącznego.
Okazało się, że w moim SR są różne teorie czy można w takim wypadku łączyć.

Ja umarzałem uznając, że kara pozbawienia wolności jako kara zastępcza określona za ograniczenie wolności i kara pozawienia wolności nie są karami tego samego rodzaju, jedna kara określana jest na podstawie k.k.w. druga zaś orzekana na podstawie k.k..

Inni wychodzili z założenie, że przecież należy łączyć karę ograniczenia wolności z karą pozbawienia wolności i łączyli, a fakt określenia kary zastępczej za ograniczenie wolności nie ma żadnego znaczenia.


Łączyć . Forma wykonania kary w tej sytuacji ma znaczenie drugorzędne. Polecem doktorat Pani Szewczyk , był wydany ale w nikłej ilości egzemplarzy, o karze łacznej.

gzrech
07.08.2008 21:44:06

"rbk" napisał:

Łączyć . Forma wykonania kary w tej sytuacji ma znaczenie drugorzędne. Polecem doktorat Pani Szewczyk , był wydany ale w nikłej ilości egzemplarzy, o karze łacznej.


Jeżeli forma wykonania kary nie ma znaczenie zgodnie z tym co jak mniemam pisze Pani doktor Szewczyk, to jeżeli skazany odbywa kilka kar zastępczych pozbawienie wolności za karę ogranicznia wolności należy mu orzec w wyroku łącznym karę łączną ograniczenia wolności i wystawić nakaz zwolnienie żeby mógł tą karę łączna ograniczenie wolności faktycznie odbyć.

Moim zdaniem jeżeli zostanie wydane postanowienie o określeniu kary zastępczej to już nie można tej kary łączyć bo to nie jest już kara ograniczenia wolności.

A co do formy wykonywania kary ograniczenia wolości to odbywanie kary zastępczej nie jest formą jej wykonywania. Formą tą określa k.k., może to być kontrolowana praca na cele społeczne albo potrącenie z wynagrodzenia.

Moim zdaniem mozna byłby łączyć kary zastępcze, gdyby był możliwość jej zamiany (powrotu) na karę ograniczenia wolności, ale nie ma takiej możliwości.

Graffi
07.08.2008 22:18:56

było orzeczenie SN - kary zastępcze i główne się nie łączą, przepraszam, ale teraz nie znajdę namiarów, nie mam dostępu do lexa... ale że było to jestem pewien

Brus
07.08.2008 22:39:00

Pomogę Ci Graffi:

Wyrok SN z dnia 20 lutego 2006 r. IV KK 1/06:
Kodeks karny nie przewiduje możliwości orzekania kary łącznej co do kar zastępczych, określonych w miejsce zasadniczych kar ograniczenia wolności lub grzywny.
(OSNwSK 2006/1/385, Prok.i Pr. 2006/6/9)

Wyrok SN z 22 listopada 2005 r. V KK 129/05:
(...)
2. Kara pozbawienia wolności oraz zastępcza kara pozbawienia wolności nie odpowiadają kryterium wymierzenia innych kar podlegających łączeniu, zawartemu w art. 85 k.k., a odnoszącemu się do kar wymienionych w art. 87 k.k. i 89 § 1 k.k. (...).
(LEX nr 164372)

Wyrok SN z 17 stycznia 2008 r. V KK 459/07:
Brak jest podstaw prawnomaterialnych do orzekania kary łącznej, co do kar zastępczych, określonych w miejsce zasadniczych kar ograniczenia wolności lub grzywny.
(LEX nr 346649, Biul.PK 2008/2/31)

Graffi
07.08.2008 22:56:19

dzięki Brus wiedziałem, że jest

romanoza
07.08.2008 23:03:47

Wszystko to prawda, tylko czy karny albo grodzki sprawdza, czy nie ma zastępczych. Nie mogłem tego znaleźć ale gdzieś tutaj pisałem o łączeniu w takiej sytuacji. Ja widziałem łączny z kow, były zastępcze i wymiar kary łącznej był krótszy niż odbyte zastępcze. SO utrzymał w mocy ten łączny i nakazał zwolnienie delikwenta z ZK

Graffi
07.08.2008 23:25:40

"romanoza" napisał:

Wszystko to prawda, tylko czy karny albo grodzki sprawdza, czy nie ma zastępczych. Nie mogłem tego znaleźć ale gdzieś tutaj pisałem o łączeniu w takiej sytuacji. Ja widziałem łączny z kow, były zastępcze i wymiar kary łącznej był krótszy niż odbyte zastępcze. SO utrzymał w mocy ten łączny i nakazał zwolnienie delikwenta z ZK


zarządzenie zastępczej masz i w aktach i w karcie karnej ujawnione przecież

gzrech
08.08.2008 00:03:12

"Graffi" napisał:

zarządzenie zastępczej masz i w aktach i w karcie karnej ujawnione przecież


Co więcej jeżeli skazany siedzi to okoliczność ta będzie wynikać z opinii z ZK

romanoza
08.08.2008 00:22:27

Dopiero od niedawna zaczęli u nas dołączać całe akta, wcześniej tylko odpisy wyroków były w aktach łącznego.

Milka
12.08.2008 13:11:49

Nie jest prawidłowe według mnie wydawanie wyroku łacznego jedynie na podstawie odpisów wyroków, bez posiadania akt spraw. Jednostkowych.

Orzeczenie kary zastępczej za ograniczenie wolności nie stoi na przeszkodzie połaczeniu jej (kary ograniczenia wolności) z karą pozbawienia wolności. Wykonana kara zastępcza będzie po prostu podlegać zaliczeniu na poczet kary łącznej.

gzrech
12.08.2008 19:41:14

"Milka" napisał:

Orzeczenie kary zastępczej za ograniczenie wolności nie stoi na przeszkodzie połaczeniu jej (kary ograniczenia wolności) z karą pozbawienia wolności. Wykonana kara zastępcza będzie po prostu podlegać zaliczeniu na poczet kary łącznej.


Nie rozumiem tego poglądu. A orzecznictwo cytowne przez Brusa to niby, że nie mamy zauważać poglągów SN.

Milka
12.08.2008 20:05:47

SN mówi tylko o niełaczeniu kar zastepczych pw czy tez kar zastepczych pw i kar pw, a nie o łaczeniu kow (nawet po orzeczeniu zastepczej kw) i kpw

przeciez nawet wykonanie kary ("normalne" czy "zastepcze" nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu kary łacznej w wyroku łacznym,

m35
13.08.2008 00:50:12

gzrech. W twoim kazusie kow jest zdecydowanie karą zasadniczą i ma tu zastosowanie art. 87 kk. Forma wykonania kary zasadniczej w postaci kar zastępczych (czy to zastępczej grzywny, czy to zastępczej kpw) nie ma dla oceny warunków połączenia kar żadnego znaczenia. Po prostu w wyroku łącznym opisałbym, jaki okres łącznej kow uznaję za wykonaną z uwagi na zaliczenie na jej poczet już wykonanych kar zastępczych. W przypadku łączenia kow z kpw, to już w ogóle nie ma problemu, bo art. 87 kk i art. 65 par. 2 kkw przewidują dokładnie taki sam przelicznik 2 dni kow = 1 dzień kpw.

gzrech
13.08.2008 11:31:21

Chyba nie dam się przekonac, może z wiekiem robię się uparty
Dla mnie (jak już pisałem) kara zastępcza p.w. za k.o.w. to nie jest forma wykonania k.o.w., forma to praca na cele społeczne albo potrącenie z wynagrodzenia.
Natomiast kara zastępcza p.w. za k.o.w. i k.p.w. to nie są kary tego samego rodzaju podlagające łączeniu.
Skoro SN twierdzi, że nie łączymy 2 kar zastępczych za k.o.w. bo to nie są to kary wskazane w 85 k.k. i nast. to nie można łączyć z tego właśnie powodu kar wskazanych w kazusie. Gdyby przyjąć koncepcję łączenia to także 2 kary zastępcze należało by połączyć i wymierzyć k.o.w..

Milka
13.08.2008 12:32:20

ale nie łączysz kar zastępczych tylko tak jak napisał m35 łaczysz orzeczone kary zasadnicze stosując (i mając taki obowiązek) art 87 kk

analogia karaz zastępcza pw za grzywnę, mimo że jest wymierzona zawsze można się z niej zwolnić spałacając grzywnę, można łaczyć grzywny (a nawet trzeba) nawet gdy w wypadku jednej lub więcej orzeczono już zastępcze, ewentualnie póxniej znowu będzie orzeczona zastępcza za łaczną grzywny

tutaj łaczysz kow z kpw, nie zależnie od tego czy są wykonywane, czy były, czy będą, kwestia zastępczego wykonania to ewentualny problem zaliczenia

bull78
13.08.2008 18:26:39

"Brus" napisał:

Pomogę Ci Graffi:

Wyrok SN z dnia 20 lutego 2006 r. IV KK 1/06:
Kodeks karny nie przewiduje możliwości orzekania kary łącznej co do kar zastępczych, określonych w miejsce zasadniczych kar ograniczenia wolności lub grzywny.
(OSNwSK 2006/1/385, Prok.i Pr. 2006/6/9)

Wyrok SN z 22 listopada 2005 r. V KK 129/05:
(...)
2. Kara pozbawienia wolności oraz zastępcza kara pozbawienia wolności nie odpowiadają kryterium wymierzenia innych kar podlegających łączeniu, zawartemu w art. 85 k.k., a odnoszącemu się do kar wymienionych w art. 87 k.k. i 89 § 1 k.k. (...).
(LEX nr 164372)

Wyrok SN z 17 stycznia 2008 r. V KK 459/07:
Brak jest podstaw prawnomaterialnych do orzekania kary łącznej, co do kar zastępczych, określonych w miejsce zasadniczych kar ograniczenia wolności lub grzywny.
(LEX nr 346649, Biul.PK 2008/2/31)


Tylko z uzasadnienia I z tych wyroków SN wynika (ostatnie zdania), że nie podlegają połączeniu zastępcze kary pozbawienia wolności, co nie zmienia zasady, że można łączyć kary pierwotne mimo zamiany kow na kpw.

Graffi
13.08.2008 22:40:43

Moim zdaniem to trochę omijacie właśnie pogląd SN - kara zastępcza, przepraszam, że tak po chłopsku swój pogląd przedstawię, ale na forum trochę chcę uprościć, zastępuje, jak nazwa wskazuje, karę pierwotną, więc pierwotnej się już nie połączy a zastępczej nie można...

sieglinda
13.08.2008 22:54:54

a czy w sytuacji gdy łączycie w wyroku łącznym grzywny - co do których już orzeczono zastępcze kary pw - to równiez orzekacie w łącznym nową karę zastępcza? Ja tak robię i odpada częśc pracy w wykonastwie...

Milka
13.08.2008 22:55:09

zastepcza nie zastepuje kary, ale jedynie zastepuje sposób jej wykonania i nie powoduje unicestwienia samej kary nazwanej przez Ciebie pierwotną

Graffi
13.08.2008 22:59:57

Milka, karę nazwali "ierwotną" moi przedmówcy... a sposób wykonania kow to praca albo potrącenie wynagrodzenia (moim zdaniem)

Milka
13.08.2008 23:12:58

"sieglinda" napisał:

a czy w sytuacji gdy łączycie w wyroku łącznym grzywny - co do których już orzeczono zastępcze kary pw - to równiez orzekacie w łącznym nową karę zastępcza? Ja tak robię i odpada częśc pracy w wykonastwie...


tak, wydanie wyroku łacznego jest co do zasady obligatoryjne i nie ma znaczenia fakt zamiany kary grzywnej na zastepczą pw, od której w każdej chwili mozna się uwolnić (nawet po jej wykonaniu, poprzez zmiane kolejności odbywania kar itd)

Petrus
14.08.2008 00:56:39

jeśli za pierwotną wskakuje zastępcza, a pierwotnej już nie ma, to jak wytłumaczyć możliwość zwolnienia z zastępczej kary pw poprzez wpłatę kasy na poczet orzeczonej kary grzywny????
47par2 kkw

romanoza
14.08.2008 10:02:09

Ja naprawdę już nie rozumiem, na czym polega problem, wydawało mi się, że to zagadnienie jest proste. Z zacytowanych orzeczeń wynika, że nie można połączyć kar zastępczych i z tym się zgodzę, nie można wydać orzeczenia "jednostkowe zastępcze kary pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną orzeka...". To akurat dla mnie jest oczywiste. Kara zastępcza nie jest karą w rozumieniu kodeksu karnego, ja jakoś nie mogę jej znaleźć w art. 32 kk. Art. 85 kk też jest jasny, łączeniu podlegają kary i aby to pojąć nie są mi potrzebne orzeczenia SN. Dalej, zasadą jest łączenie kar, jeżeli są spełnione warunki z art 85 kk, innych ograniczeń niż wynikające z tego przepisu w kodeksie nie ma. Skoro nie ma to trzeba łączyć niezależnie od tego, czy grzywnę lub kow zamieniono na zastępczą czy nie.
I jeszcze pytanie do Graffiego: jak wytłumaczysz brzmienie art. 65 par. 5 kkw? Z tego przepisu wynika, że nawet po orzeczeniu zastępczej kara ograniczenia wolności dalej istnieje, skoro można wstrzymać zastępczą aż do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.

gzrech
14.08.2008 11:48:00

Nowy ciekawy problem.
Połączyłem w wyroku łącznym 2 grzywny kary, które były wykonane - skazany zapłacił(najpierw było umorzenie z powodu wykonania kar, w skutek zażalenia SO uchylił i nakazał połączyć wykonane już kary).
Po uprawomocnieniu skazany napisał, aby zwrócić mu nadpłaconą kwotę grzywny. Odpisałem, że zwrot nie jest możliwy bo w momencie jak uiszczał grzywny to właśnie taka była wysokość grzywny. Do końca nie mam jednak przekonania, czy nie powinien dostać "nadpłaconej" kasy.

romanoza
14.08.2008 12:00:36

"gzrech" napisał:

Nowy ciekawy problem.
Połączyłem w wyroku łącznym 2 grzywny kary, które były wykonane - skazany zapłacił(najpierw było umorzenie z powodu wykonania kar, w skutek zażalenia SO uchylił i nakazał połączyć wykonane już kary).
Po uprawomocnieniu skazany napisał, aby zwrócić mu nadpłaconą kwotę grzywny. Odpisałem, że zwrot nie jest możliwy bo w momencie jak uiszczał grzywny to właśnie taka była wysokość grzywny. Do końca nie mam jednak przekonania, czy nie powinien dostać "nadpłaconej" kasy.

Uważam, że nie ma co zwracać, podobnie jak w przypadku odbycia kpw w większym wymiarze niż łączny. Ustawodawca liczył się z taką możliwością, ale w tym zakresie wydał tylko jeden przepis - art. 576 par. 2 kk.

Graffi
14.08.2008 23:02:55

"romanoza" napisał:


I jeszcze pytanie do Graffiego: jak wytłumaczysz brzmienie art. 65 par. 5 kkw? Z tego przepisu wynika, że nawet po orzeczeniu zastępczej kara ograniczenia wolności dalej istnieje, skoro można wstrzymać zastępczą aż do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.


Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 2004-06-09, II Akzw 473/04
Opubl: OSA rok 2005, Nr. 2, poz. 11, str. 17
Teza:
Istnieją różne interpretacje przepisów dotyczące charakteru zastępczej kary pozbawienia wolności, ale zgodnie z art. 65 § 5 KKW, ustawodawca przewidział możliwość wstrzymania wykonania takiej kary w sytuacji, gdy skazany podejmie natychmiastowe prace określone w karze ograniczenia wolności. Jeżeli uwzględni się, że skazany prawidłowo zachowywał się w zakładzie karnym, uzyskał uprawnienia do ubiegania się o warunkowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności, to tym samym z racjonalnych względów wskazać należy, że taki skazany winien mieć możliwość skorzystania z takich samych uprawnień w zakresie zastępczej kary pozbawienia wolności orzeczonej w zamian za łagodniejszą karę, a nie wykonywaną przez skazanego - ograniczenia wolności.

Uzasadnienie:
Postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2004 r., sygn. akt V Wz 775/04, udzielono skazanemu Czesławowi B. warunkowego przedterminowego zwolnienia obejmującego dwa skazania i to wyrokami:
- Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 listopada 2001 r., sygn. akt II K 346/01, za przestępstwa z art. 279 § 1 KK i inne na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności,
- Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich z dnia 3 lipca 2002 r., sygn. akt II K 65/2002, za przestępstwa z art. 291 § 2 KK skazujące na karę ograniczenia wolności zamienioną na zastępczą karę pozbawienia wolności w wysokości 42 dni.
Zażalenie na to postanowienie złożył prokurator, który zarzucił obrazę przepisu prawa materialnego - art. 77 § 1 KK, poprzez udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności i wniósł o nieudzielanie warunkowego przedterminowego zwolnienia do zastępczej kary pozbawienia wolności w rozmiarze 42 dni.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Zażalenie prokuratora jest zasadne.
Istotnie, że z treści art. 77 § 1 KK nie można wnioskować, iż przepis ten umożliwia udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanemu, któremu wprowadzono do wykonania zastępczą karę pozbawienia wolności tytułem niewykonanej kary grzywny lub kary ograniczenia wolności. Dlatego też sąd I instancji nie mógł udzielić skazanemu Czesławowi B. warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia 42 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.
Istnieją różne interpretacje przepisów dotyczące charakteru zastępczej kary pozbawienia wolności za karę ograniczenia wolności, ale zgodnie z art. 65 § 5 KKW, ustawodawca przewidział możliwość wstrzymania wykonania takiej kary w sytuacji, gdy skazany podejmie natychmiastowe prace określone w karze ograniczenia wolności.
Jeżeli uwzględni się, że skazany Czesław B. prawidłowo zachowywał się w zakładzie karnym, uzyskał uprawnienia do ubiegania się o warunkowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności, to tym samym z racjonalnych względów wskazać należy, że taki skazany winien mieć możliwość skorzystania z takich samych uprawnień w zakresie zastępczej kary pozbawienia wolności, orzeczonej w zamian za łagodniejszą karę a nie wykonywaną przez skazanego - ograniczenia wolności.
Z tych powodów należało zmienić zaskarżone postanowienie i odmówić warunkowego zwolnienia odnośnie zastępczej kary 42 dni pozbawienia wolności i jednocześnie, na podstawie art. 65 § 5 KKW, wstrzymać wykonanie tej kary, zobowiązując skazanego do natychmiastowego podjęcia wykonywania kary ograniczenia wolności.

Graffi
14.08.2008 23:26:43

"anpod" napisał:

Graffi, ja tam nie wiem, ale dla mnie z tego orzeczenia wynika, ze kara zastępcza jest nadal zastępczą, a głowną pozostaje ograniczenia wolnosci, skoro w określonych warunkach mozna wrócic do jej wykonywania.
MOim zdaniem to orzeczenie tylko wspiera teze, iż nadal karą zasadniczą jest ow, a zatem to ona będzie podlegała łączeniu.


a dla mnie te wątpliwości o których jest na wstępie to włąśnie to, co tu przerabiamy...

Graffi
15.08.2008 00:05:23

ja też nie, tylko jakoś nam się stanowiska nie zbiegły

romanoza
15.08.2008 00:21:10

A mnie się już nie chce dyskusji podejmować

Darkside
15.08.2008 05:31:32

"romanoza" napisał:

A mnie się już nie chce dyskusji podejmować


A ja nie wiem po co ta dyskusja, przecie roman wszystko wyjaśnił ??:

deencz
01.09.2008 11:36:45

Czy można połączyć w wyroku łącznym grzywnę samoistną (wyrok I) z grzywną orzeczoną na podstawie 33 par. 2 k.k. obok pozbawienia wolności (wyrok II)?
Jest orzecznictwo, że nie można połączyć grzywny samoistnej z grzywną orzeczoną na podstawie art. 71 k.k., ale co przy art. 33 par. 2 k.k.

Jeżeli można połączyć grzywnę samoistną z grzywną z art. 33 par. 2 k.k., to, co będzie w przypadku, gdy grzywna orzeczona w oparciu o art. 33 par. 2 k.k. jest już prawomocnie zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności (w mojej sprawie jest właśnie taka sytuacja)? Czy taka grzywna definitywnie przestaje już istnieć (choć może być jeszcze spłacona, co skutkuje uchyleniem kary zastępczej)? Można to pytanie uogólnić - czy zamiana grzywny na karę zastępczą pozbawienia wolności wyklucza już jej połączenie z inną grzywną?

rbk
01.09.2008 20:23:22

Uważam, ze grzywnę samoistną i orzeczoną obok p.w. można połączyć. Takie połączenie nie ma wpływu na kwestie związne z formą wykonania kary ( faza wykonania orzeczenia )zapadłą po uprawomocnieniu się orzeczeń, co do których wydajesz wyrok łączny. Wyrok łączny ma tylko wpływ na jednostkowe kary w " łączonych orzeczeniach " . Oczywiście pozostaje kwestia zaliczania np. form zastępczych wykonania grzywny ( zastępcza k.p.w., praca społecznie użyteczna ) na poczet orzeczonej kary łącznej grzywny, a nawet może zaistnieć konieczność ( przy zastosowaniu np. pełnej absorpcji ) natychmiastowego zwolnienia skazanego z ZK po uprawomocnieniu się wyroku łącznego, co podkreślam, gdyż informujesz, że jedna z kar grzywny jest wykonywana w formie zastępczej kary p.w.

romanoza
01.09.2008 20:33:26

Zapomniałem napisać, że deencz stworzył nowy wątek, który został dołączony tutaj, ponieważ taka dyskusja już wcześniej była. Pełna zgoda rbk i dura, podzielam wasze poglądy.

tomas
21.09.2008 14:10:58

Chciałbym Was zapytac jak robicie przy łącznych jeżeli chodzi o właściwośc tzn.
-czy jezeli macie wniosek o łaczny, który obejmuje np. dwa wyroki z których ostatni został wydany przez Wasz sąd to wydajecie (lub umarzacie) w tym zakresie wyrok łączny i nie interesujecie się że z karty karnej wynika, że ostatni jest wyrok innego sądu,
- czy też jezeli z karty wynika, że ostatni wyrok wydał inny sąd (ale skazany nie objął go wnioskiem) to przekazujecie do tego sądu (nie ściągając akt i nie sprawdzając czy w ogóle zachodzą warunki do łącznego objemujęcego te wyroki z wniosku).
U nas okręgowy I instnacja uważa, że jeżeli ostatni wyrok wydawał okreg ale nie został on objęty wnioskiem to nie możemy im przekazac, a okręgowy odwoławczy uważa, że łączny wydaje ten sąd który orzekał ostatni.

gzrech
22.09.2008 09:17:50

Tomas temat był już poruszony w tym miejscu
http://maxima.webd.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=569

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.