Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Sens art. 784 kpc

Johnson
22.08.2008 12:40:06

Jak jest sens tego przepisu i po co organy administracyjne I(US i ZU-y) występują o klauzulę wykonalności, skro mogą zrobić wszystko bez tego na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego ? Ktoś ma jakieś myśli na ten temat ?

mitesek
22.08.2008 12:45:13

niestety, ja klepię klauzule bezmyślnie

aitra
22.08.2008 23:23:43

Z tego co się orientuję to żeby złożyć wniosek o wyjawienie majątku muszą mieć sądową klauzulę na tytuł i pewnie też z tego powodu piszą.

Johnson
23.08.2008 07:02:27

"aitra" napisał:


Z tego co się orientuję to żeby złożyć wniosek o wyjawienie majątku muszą mieć sądową klauzulę na tytuł i pewnie też z tego powodu piszą.


Nieprawda. Nie muszą - art. 71 ustawy o egzekucji administracyjnej.
Przeczytałem całą tę ustawę i wynika z niej że do niczego nie jest im potrzebna sądowa klauzula wykonalności.
Myślę że to jakiś relikt i zwyczaj obowiązujący urzędników. Kiedyś przed zmianami było inaczej, i było to im potrzebne do wpisania hipoteki. Myślę że nie zauważyli zmian. A ustawodawca nie wiadomo po co zostawił art. 784 kpc.

Pawnik
23.08.2008 10:29:18

"Johnson" napisał:


Z tego co się orientuję to żeby złożyć wniosek o wyjawienie majątku muszą mieć sądową klauzulę na tytuł i pewnie też z tego powodu piszą.


Nieprawda. Nie muszą - art. 71 ustawy o egzekucji administracyjnej.
Przeczytałem całą tę ustawę i wynika z niej że do niczego nie jest im potrzebna sądowa klauzula wykonalności.
Myślę że to jakiś relikt i zwyczaj obowiązujący urzędników. Kiedyś przed zmianami było inaczej, i było to im potrzebne do wpisania hipoteki. Myślę że nie zauważyli zmian. A ustawodawca nie wiadomo po co zostawił art. 784 kpc.
Wg SN klauzula do wyjawienia jest niezbędna ( uchwała zapadła już po zmianie ust o postęp. egz. w admin ).
a nawiasem mówiąc: kto wreszcie wywali z KPC to chore wyjawienie majątku przed sądem ???

kate
24.08.2008 13:20:57

"Pawnik" napisał:


Z tego co się orientuję to żeby złożyć wniosek o wyjawienie majątku muszą mieć sądową klauzulę na tytuł i pewnie też z tego powodu piszą.


Nieprawda. Nie muszą - art. 71 ustawy o egzekucji administracyjnej.
Przeczytałem całą tę ustawę i wynika z niej że do niczego nie jest im potrzebna sądowa klauzula wykonalności.
Myślę że to jakiś relikt i zwyczaj obowiązujący urzędników. Kiedyś przed zmianami było inaczej, i było to im potrzebne do wpisania hipoteki. Myślę że nie zauważyli zmian. A ustawodawca nie wiadomo po co zostawił art. 784 kpc.
Wg SN klauzula do wyjawienia jest niezbędna ( uchwała zapadła już po zmianie ust o postęp. egz. w admin ).
a nawiasem mówiąc: kto wreszcie wywali z KPC to chore wyjawienie majątku przed sądem ???
I ja się dołączam do tego stanowiska. Generalnie dla mniej jakieś wielkie nieporozumienie do planu podziału po zgłoszeniu na 954 niby nie muszą mieć klauzuli, a przecież to jest egzekucja, a do wyjawienie wg SN muszą. Ja cały czas uważam, że nie jest to potrzebne, ale nasz SO jak widzi orzeczenie SN to po prostu ślepnie i ot cała filozofia. Ale miałam ciekawą sytuację, poszłam po linii orzeczniczej SO /(tak trochę z premedytacją). Organ administracyjny uzyskał klauzulę na tytuł, który opiewał na jakieś 50 zł. Do wniosku były dołączone także inne tytuły, ale bez sądowej klauzuli. Oddaliłam wniosek, wskazując że organ nie wykazał bezskuteczności egzekucji, bo zajął u dłużnika rower, samochód m- ki Fiat 126 P o jakiejś tam wartości. Uznałam, że nawet nie spróbował sprzedać tych ruchomości. SO mi moje orzeczenie uchylil z tego względu, że egzekucja dotyczy szerszego obowiązku aniżeli 50 zł. No to się uśmiałam. Grunt to być konsekwentnym.

A wyjawienie majątku - jasne, że wyrzucić z KPC, bo po co ono komu. Po bezpłatny wpis do RDN? Wystarczyło, gdyby Komornik mógł prowadzić coś na wzór wyjawienia. Ja mam standardowy zestaw pytań, bo zazwyczaj wierzyciele się wogóle nie stawiają. Wszystkie te posiedzenia to dla mnie strata czasu, bo zazwyczaj wszyscy którzy przychodzą to nic nie mają.

Johnson
24.08.2008 20:28:23


Wg SN klauzula do wyjawienia jest niezbędna ( uchwała zapadła już po zmianie ust o postęp. egz. w admin ).


Rzeczywiście jest takie orzeczenie. Nie widziałem o nim wcześniej. Ale dla mnie, nie jest ono trafne. Nie po to była nowelizacja art. 71 ustawy o egzekucji bu nic się nie zmieniło.

ubilexibi
29.08.2008 14:31:07

Zwracam uwagę, że sądowa klauzula wykonalności nie jest potrzebna organom administracji do wyjawienia majątku. Tytuł wykonawczy trzeba bowiem złożyć tylko przed wszczęciem egzekucji (art. 914 § 2 k.p.c.). Jeżeli zatem ZUS albo US składa wniosek o wyjawienie majątku, bo egzekucja administracyjna była bezskuteczna (a przecież zawsze dopiero wtedy składają wnioski), to nie musi składać tytułu wykonawczego.

Mam te same wątpliwości co Johnoson. W obecnym stanie prawnym nie widzę podstawy prawnej do nadawania klauzuli wykonalności tytułom administracyjnym. Z całą pewnością takiej podstawy nie stanowi, powoływany w takich sytuacjach art. 781 § 2 k.p.c. Przepis ten reguluje jedynie właściwość sądu i nic więcej. Takiej podstawy nie stanowi również art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c. (,,inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej". Potrzebny jest bowiem przepis szczególny, który stanowiłby, że taki ,,akt" podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

Konsekwentnie odmawiam nadawania klauzul różnym ZUS-om i US-om. Niestety nie skarżą.

mp
04.10.2008 17:35:06

Jam ma własnie wniosek o nadanie kaluzuli tytułow ZUS w tym włącznie przeciwko małżonkowi i zamierzam odmówic nadania klauzuli wykonalności. W uzasadnieniu wskazali, że zajeli nieruchomość stanowiąca wspólność małżeńską i chcą z niej egzekwować przez komornika. Analizowałam te okropne przepisy egzekucji w administarcji i doszłam do następujących wniosków:
1. egzekucja w administacji może być prowadzona z nieruchomości jeżeli inne środki były nieskuteczne (chyba art.110),
2. tytuł wykonawczy może być wystawiony przeciwko małżonkowi (tak było u mnie, dołączono tytuły wykonawcze wystawione przeciwko dłuznikowi i małżonkowi dłużnika) tylko w sytuacji, gdy egzekucja ma byc prowadzona z majątku wspólnego i majątków odrębnych dłużnika i małżonka dłużnika!
3. egzekucja sądowa jest niedopuszczlna dla takich tytułów administarcyjnych organów, zgodnie z uchwałą SN z 14 grudnia 2007 IIICZP 114/07 (niestety nie mam uzasadnienia tej uchwały pomimo licznych poszukiwaniach w necie, a teza dotyczy podatków i US, ale uważam, że stosuje się tą zasadę również do ZUS), chyba że był zbieg w trybie 773kpc.

ZUS wystawił tytuły przeciw małżonkowi, a zatem egzekucja będzie prowadzona między innymi z majątku osobistego małżonka (wbrew art. 787kpc).
Zamierzam zatem z tych wszystkich względów odmówić nadania klauzuli wykonalności.
Chyba, że ktoś mnie przekona do innego zdania.

vincent
04.10.2008 21:11:12

Mam nadzieję, że pomoże Wam fragment uzasadnienia postanowienia jednego z sądów okręgowych:

Zażalenie jest bezzasadne.
Podstawą nadania sądowej klauzuli wykonalności administracyjnemu tytułowi wykonawczemu jest przepis art. 784 k.p.c. Założeniem i wymaganiem tego przepisu jest, aby dłużnik był wymieniony w administracyjnym tytule wykonawczym. Dotyczy to również małżonka dłużnika odpowiadającego majątkiem wspólnym za zobowiązania podatkowe współmałżonka na podstawie art. 29 § 1 w zw. z art. 26 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami ). Natomiast przepis art. 787 k.p.c. co do zasady wiąże się z realizacją w drodze egzekucji sądowej uprawnienia wierzyciela do zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków za zobowiązania jednego z nich w oparciu o zasady wynikające z art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Nie można wymagania wystawienia administracyjnego tytułu wykonawczego przeciwko małżonkowi dłużnika (podatnika) zastąpić żądaniem nadania tytułowi wykonawczemu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika na podstawie art. 787 k.p.c. Jest tak dlatego ponieważ, zgodnie z obowiązującym od dnia 30 listopada 2001 r. przepisem art. 27 c ustawy dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 ze zmianami ), jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków. Przy tym dotyczy to nie tylko sytuacji kiedy egzekucja ma być prowadzona ze wszystkich mas majątkowych należących do obojga małżonków, lecz przede wszystkim sytuacji kiedy egzekucja będzie prowadzona z majątku osobistego zobowiązanego oraz z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka ( bliżej co do tej ostatniej kwestii w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2002 r. w sprawie III CZP 49/02, OSNC 2003/9/115 ).
Jeżeli zatem do małżonka podatnika ma zastosowanie przepis art. 29 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, według którego w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka, to do przeprowadzenia egzekucji konieczne jest wystawienie tytułu wykonawczego na oboje małżonków na podstawie art. 27 c ustawy dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( por. uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie II FSK146/05, opubl. Lex nr 201455 ). Konieczne jest to także w celu wpisania hipoteki przymusowej ( por. uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie II CK 416/04, opubl. Lex nr 277087 oraz uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie III CZP 3/05, OSNC 2006/2/27 ).
Nadanie przez sąd w razie potrzeby administracyjnemu tytułowi wykonawczemu klauzuli wykonalności skierowanej przeciwko obojgu małżonkom możliwe jest w omawianej sytuacji, tylko jeżeli w tytule administracyjnym wymienieni są oboje małżonkowie zgodnie z art. 27 c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Podstawą nadania klauzuli wykonalności będzie wówczas przepis art. 784 k.p.c., a w żadnym razie nie może być taką podstawą przepis art. 787 k.p.c.
Skoro w rozpoznawanej sprawie wnioskodawca nie przedstawił administracyjnego tytułu wykonawczego, wystawionego również przeciwko małżonce dłużnika ( podatnika ) oddalenie przez Sąd Rejonowy wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko ..... było prawidłowe.
Biorąc pod uwagę omówione okoliczności Sąd Okręgowy oddalił zażalenie na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i w zw.
z art. 13 § 2 k.p.c.

mp
05.10.2008 14:19:25

Przeczytałam uwaznie Twój post Vincent i dał mi sporo do myslenia. Nie do końca zgadam się z argumentacją w nim zawartą.
Zaczęłam szukac i znalazłam na bazie mojego problemu w ustawie o systemie ubezpieczen społecznych i znalazłam, iż nalezności z tytulu bezpieczeń społecznych mogą byc egzekwowane bądź w drodze egzekucji administracyjnej, bądź sądowej (art. 24 ust2). I moja koncepcja odmowy nadania klalzuli tytulowi wykonawczemu ZUS co do zasady - legła w gruzach. Moje watpliwości pojawiły się na tle uchwały SN z 14 grudnia 2007, o której pisałam wcześniej. Nieststy nie mam uzasadnienia tej uchwały, więc przyjełam przez analogię do składek ZUS. Legło to w gruzach.
Pozostaje jeszcze kwestia nadania klauzuli wyk. na rzecz małżonka. Mam poważne wątpliwości, czy przy nadawaniu klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemy wystaionemu przez ZUS przeciwko małzonkowi stosuje tylko przepis art. 784kpc. Jednak sadowa klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi opiera się na ograniczeniach wynikających z art. 787kpc. Przecież ten przepis (oczywiście łacznie z art. 784kpc) jest podsatwą wówóczas mojego rostrzygnięcia. Jak mogę nadać klauzulę wykolaności na tytuł, który uprawnia wierzyciela w administarcyjnym postępowaniu egzkucyjnym do prowadzenia egzekucji z majątku między innymi osobistego dłużnika umałżonka, skoro jego odpowiedzialność na podstawie 787kpc ogranicza się tylko do majatku wspólnego.
I znowu mam watpliwości co do mozliwości nadania klauzuli wykonalności w takiej sytuacji.
Proszę o opinię.

[ Dodano: Pon Paź 06, 2008 5:14 pm ]
Tak dla informacji.
Oddaliłam wniosek ZUS-u o nadanie klauzuli wykonalności co do dłużnika i małżonki dłuznika. Mam nadzieję, że zaskarżą.

kubalit
07.10.2008 13:19:40

"mp" napisał:

Oddaliłam wniosek ZUS-u o nadanie klauzuli wykonalności co do dłużnika i małżonki dłuznika. Mam nadzieję, że zaskarżą.


Bez obaw, zawsze skarżą

mp
07.10.2008 17:44:28

Dam znać z jakim rezultatem.

[ Dodano: Wto Gru 02, 2008 5:22 pm ]
No i rezultat jest taki, że SO zmienił i nadał.
Argumentacja jest dla mnie niejasna. Chodziło generalnie o to, ze ZUS może prowadzic postepowanie egzkucyjne sadowe i administracyjne. Niestety brak jest odniesienia do moich argumetów, poza wskazaniem, iż SO się z nimi nie zgadza.
Niestety nie przekonało mnie to rozstrzygnięcie z uwagi na nieustosunkowanie sie do moich argumentów.
No nie wiem...... Mam duże watpliwości, czy nadawać, czy nie w takiej sytuacji. Gdyby chociaż jakiś jeden argument...

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.