Poniedziałek, 11 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5768
Poniedziałek, 11 grudnia 2023

Forum sędziów

Upadłość a stosunki majątkowe

jarocin
18.09.2007 22:26:34

Mam pytanie do forumowiczów orzekających w upadłościach:

Stan faktyczny:
Został wydany nakaz zapłaty p-ko dłużnikowi. Następnie została ogłoszona upadłość dłużnika. Postępowanie upadłościowe zostało już jednak ukończone. Wierzyciel wnosi teraz o klauzulę p-ko małżonce dłużnika. Nie było umowy majątkowej małżeńskiej.

Zgodnie z art. 124 PUN W razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków wspólność ustawowa między małżonkami ustaje z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Z kolei zgodnie z art. 372 PUN Zmiany stosunków prawnych dokonane na podstawie przepisów ustawy obowiązują upadłego i drugą stronę również po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego.

Czy dobrze rozumuję, że po zakończeniu post. upadłościowego nie odżywa wspólność majątkowa?

Zigzag
19.09.2007 07:46:06

Wprawdzie nie orzekam w tych sprawach, ale o ile pamiętam to przedstawia się to dokładnie tak jak napisałeś. Sama z siebie "nie odżywa"...
Przywrócenie ustawowej wspólności majątkowej może nastąpić w wyniku uchylenia orzeczenia sądowego, które spowodowało jej ustanie, względnie na podstawie nowej umowy majątkowej, zawartej w każdym czasie przez strony w formie aktu notarialnego. Przepisy nie regulują tej kwestii, co zmusza do przedstawienia skutków prawnych związanych z zakończeniem postępowania upadłościowego lub jego umorzeniem. Prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego stanowi podstawę do wykreślenia wpisów dotyczących upadłości w księdze wieczystej i w rejestrach. Upadły odzyskuje prawo zarządzania swoim majątkiem i rozporządzania jego składnikami z dniem wydania postanowienia o jego umorzeniu. W postępowaniu upadłościowym, obejmującym likwidację majątku upadłego, sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału stwierdza jego zakończenie. Postępowanie upadłościowe podlega uchyleniu w przypadku ponownego odrzucenia albo oddalenia wniosku o ogłoszeniu upadłości. Wszelkie zmiany stosunków prawnych dokonane na podstawie przepisów ustawy obowiązują upadłego i drugą stronę także po umorzeniu lub zakończeniu postępowania. I te zasady obowiązują również w zakresie przywrócenia stosunków majątkowych między małżonkami, istniejących przed ogłoszeniem upadłości; dowodem będą prawomocne orzeczenia sądowe.
Małżonek upadłego może dochodzić, ale tylko w postępowaniu upadłościowym, należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu-komisarzowi. Ochrona jego praw jest więc ograniczona i zaspokojenie roszczenia następuje według zasad obowiązujących w tym postępowaniu.

jarocin
19.09.2007 09:30:40

Oj, chyba jednak błądzę. Z art. 53 kro wynikałoby, że po zakończeniu upadłości powstaje między małżonkami wspólność ustawowa.

Beleg
19.09.2007 10:06:34

"jarocin" napisał:

Mam pytanie do forumowiczów orzekających w upadłościach:

Stan faktyczny:
Został wydany nakaz zapłaty p-ko dłużnikowi. Następnie została ogłoszona upadłość dłużnika. Postępowanie upadłościowe zostało już jednak ukończone. Wierzyciel wnosi teraz o klauzulę p-ko małżonce dłużnika. Nie było umowy majątkowej małżeńskiej.

Zgodnie z art. 124 PUN W razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków wspólność ustawowa między małżonkami ustaje z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Z kolei zgodnie z art. 372 PUN Zmiany stosunków prawnych dokonane na podstawie przepisów ustawy obowiązują upadłego i drugą stronę również po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego.

Czy dobrze rozumuję, że po zakończeniu post. upadłościowego nie odżywa wspólność majątkowa?


Cześć
Mój mąż orzeka w upadłościach. Obiecał, że wieczorem otrzymasz informacje. ( mówi, ze musi znaleźć materiały Gurgula) :-)
Pozdrawiam
Ola

jarocin
19.09.2007 12:24:47

Z góry dziękuję

Beleg
19.09.2007 22:19:26

"jarocin" napisał:

Mam pytanie do forumowiczów orzekających w upadłościach:

Stan faktyczny:
Został wydany nakaz zapłaty p-ko dłużnikowi. Następnie została ogłoszona upadłość dłużnika. Postępowanie upadłościowe zostało już jednak ukończone. Wierzyciel wnosi teraz o klauzulę p-ko małżonce dłużnika. Nie było umowy majątkowej małżeńskiej.

Zgodnie z art. 124 PUN W razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków wspólność ustawowa między małżonkami ustaje z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości. Z kolei zgodnie z art. 372 PUN Zmiany stosunków prawnych dokonane na podstawie przepisów ustawy obowiązują upadłego i drugą stronę również po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłościowego.

Czy dobrze rozumuję, że po zakończeniu post. upadłościowego nie odżywa wspólność majątkowa?


Cześć, tu Darek, mąż Oli. zajmuję się upadłościami i postaram sie odpowiedzieć na przedstawiony przez ciebie problem . Treśc art 124 Pun nie pozostawia żadnych wątpliwości , że ogłoszenie upadłosci dłuznika skutkuje ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej . Problem istnieje z interpretacją art. 372 Pun właśnie w aspekcie stosunków majatkowych małżeńskich po umorzeniu lub zakończeniu postępowania upadłosciowego . Przepis art. 372 Pun w tym aspekcie ma charkter normy ogólnej , a to z prostej przyczyny . Art. 53 par 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi , iż po umorzeniu lukończeniu lub uchyleniu postępowania upadłosciowego , między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majatkowy . Przepis ten ( art. 53 par 2 Krio ) ma chrakter lex specialis do przepisu art. 372 Pun. Wniosek - na podstawie art. 53 par 2 krio , po zakończeniu postępowania upadłościowego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną pozostającą w związku małżeńskim , wspólnośc majątkowa powstaje na nowo . Klauzula na małżonkę dłuznika może być więc nadana . Pozdrawiam Serdecznie .

jarocin
19.09.2007 22:45:46

Bardzo dziękuję Darku za pomoc

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.