Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024

Forum sędziów

art.33 kpk

iskaw
17.09.2008 23:09:19

prokuratura prowadziła śledztwo, w którym przedstawila podejrzanemu trzy zarzuty-dwa za okres 2001-2006 a jeden z 2003 roku , później dodałe jeszcze jemu jeden zarzut z 2003 r. i wyłączyła materiały dotyczące dwóch oststnich czynów po czym skierowała sprawe do Sądu, Sąd z uwagi na pewne przesłanki został wyłączony w całości i S.O.sprawę skierował do Sądu w B. gdzie ją rozpoznano a wyrok był zaskarżony, w tym czasie skierowano do Sądu a.o. o pozostałe dwa czyny, wyłączono Sąd miejscowy i S.O. przekazał sprawę do Sądu w C. Wówczas okazało się, że wyrok Sądu w B. został uchylony a sprawa zwrócona do ponownego rozpoznania praktycznie w całości więc oskarzony wniósł o połączenie spraw, czy łączyć i który Sąd jest właściwy do jej dalszego prowadzenia?

justice
18.09.2008 12:04:04

Nie bardzo widzę możliwość połączenia sprawy przez sąd, w którego jurysdykcji sprawa się nie znajduje. Chyba na obecnym etapie najlepszym wyjściem byłoby wystąpienie do SO o przekazanie drugiej ze spraw, żeby prowadził je jeden sąd. Z pewnością przemawiają za tym zasady ekonomii.

Matylda
18.09.2008 12:33:42

Czy w chwili uchylenia wyroku Sądu B. - w sprawie Sądu C. został już otwarty przewód sądowy ?

andrzej74
18.09.2008 14:11:11

Tak na szybko, można połaczyć, z tym że gdy na skutek połaczenia dochodzi do zmiany właściwowsci miejscowej sądu to na to postanowienie o połączeniu przysługuje zażalenie.
Poczytaj jeszcze w orzecznictwei do 36 lub 37 - SN zajmował sie tematem włascwiości sądu po przekazaniu sprawy wtrybie 36/37 do innego sądu, następnie zwrotu sprawy w trybie 345 i ponownego skierowania a/o.

Ps. znaczenie ma również na jakim etapie znajduje się każda ze spraw, no i który sąd jako pierwszy wydał postanowienie o połączeniu

II AKz 328/04 postanow. s.apel. 2004.10.27
w Lublinie
Prok.i Pr. 2006/1/31...
Akceptując pogląd o niezaskarżalności postanowienia o wyłączeniu do odrębnego postępowania sprawy poszczególnych osób lub o poszczególne czyny, trzeba jednocześnie uznać potrzebę merytorycznej kontroli tego rodzaju decyzji przez sąd odwoławczy w sytuacji, gdy jej następstwem jest orzeczenie w kwestii właściwości sądu, w szczególności w postaci przekazania sprawy innemu sądowi.


II AKz 77/95 postanow. s.apel. 1995.02.22
w Gdańsku
Prok.i Pr. 1996/2-3/93
Łączność spraw karnych wynikająca z normy art. 24 k.p.k. nie stwarza bezwzględnego obowiązku łączenia spraw, lecz tylko daje taką możliwość.
Norma art. 24 k.p.k. jest jednak normą celowościową, co oznacza, że w każdym wypadku obowiązkiem sądu jest stwierdzić, czy istnieją kryteria określone w tym przepisie, a warunkujące łączne rozpoznanie spraw, oraz podjąć stosowną decyzję.
Sąd ma bowiem prawo połączyć sprawy w celu ich łącznego rozpoznania zarówno jeżeli akty oskarżenia znajdują się w samym sądzie, jak i wtedy, gdy znajdują się one w różnych sądach. Sąd winien przed rozważeniem kryteriów wynikających z treści art. 21 i 22 k.p.k., stanowiących o właściwości miejscowej, rozważyć czy istnieją kryteria celowościowe przemawiające za połączeniem spraw takie, jak ułatwienie poznania prawdy obiektywnej w procesie i możliwości uproszczenia i przyspieszenia postępowania, a więc wymogi ekonomii procesowej.


III KZ 227/85 postanow. SN 1985.11.07
OSNKW 1986/7-8/58
Na postanowienie o wyłączeniu do odrębnego postępowania sprawy poszczególnych osób lub o poszczególne czyny (art. 24 § 3 k.p.k.) przysługuje zażalenie tylko wówczas, gdy w wyniku takiego postanowienia następuje zmiana właściwości miejscowej lub rzeczowej sądu (art. 25 § 3 k.p.k.).

iskaw
19.09.2008 21:07:13

Matylda,

niw było jeszcze rozpoczętego przewodu sądowego

[ Dodano: Pią Wrz 19, 2008 9:07 pm ]
andrzej74,

dzięki

Matylda
22.09.2008 13:41:35

Iskaw ! Dopiero dzisiaj wróciłam do Twojego kazusu i rzczywiście nie wydaje mi się on łatwy. Z jakiego powodu SO przekazał obie sprawy do innych sądów (art. 36 kpk, czy inny ?)?

iskaw
23.09.2008 19:42:49

sprawa dotyczy funkcjonariuszy publicznych zawodowo związanych z pracą Sądu miejscowo właściwego

Matylda
24.09.2008 14:49:22

Iskaw ! Pocztkowo myślałam, że któryś z Sądów wskazanych przez SO musi podjąć decyzję w przedmiocie połączenia spraw np. Sąd, do którego później wpłynął a/o powinien przekazać sprawę pierwszemu SR, a ten powinien dokonać połączenia. Po głębszym zastanowieniu wydaje mi się jednak, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zaangażowanie SO - z wykorzystaniem przez analogię art. 38 kpk. Niech wskaże, który SR będzie właściwy do połączenia i prowadzenia całej sprawy. Jeśli SO będzie innego zdania - wskaże w swoim postanowieniu prawidłowy spoósb, w jakinależy tę sprawę załatwić.

koko
27.09.2008 11:28:23

a moim zdaniem sprawy nie nadają sie do połączenia, przede wszystkim dlatego, że jedna z nich została już rozpoznana i jest uchylona do ponownego rozpoznania;
przeciwko połączeniu przemawia art 442 kpk, gdyby te sprawy połączono, zastosowanie tego przepisu byłoby wyłączone;

suzana22
27.09.2008 12:42:10

"koko" napisał:

a moim zdaniem sprawy nie nadają sie do połączenia, przede wszystkim dlatego, że jedna z nich została już rozpoznana i jest uchylona do ponownego rozpoznania;
przeciwko połączeniu przemawia art 442 kpk, gdyby te sprawy połączono, zastosowanie tego przepisu byłoby wyłączone;


Miałam sytuację, gdy odwoławczy rozpoznając apelację w sprawie o przest. z art. 286 § 1 kk innego niż mój sądu, uchylił wyrok i sprawę przekazał mojemu sądowi do połączenia z prowadzoną przeze mnie (otwarty przewód) sprawą tego samego oskarżonego o liczne przest. z art. 286 § 1 kk. Tak expressis verbis napisał w wyroku uchylającym . Więc zaczęłam przewód od nowa (prok odczytał mi zarzuty z mojego aktu oskarżenia i z aktu oskarżenia sprawy uchylonej), wydałam wyrok, przeszedł nawet przez kasację zaskarżony przez obrońcę, na tą kwestię nie zwrócono wcale uwagi.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.