Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023

Forum sędziów

Zaniechanie sporządzania statystyki

Modern_judge
28.10.2008 22:32:48

Mam taki pomysł, nie mój zresztą... Najdotkliwszym ciosem dla MS byłaby odmowa, czy powstrzymywanie się od sporządzania i przesyłania danych statystycznych: miesięcznych, kwartalnych, rocznych. Nie śledziłem zmian w tzw. rozporządzeniu nadzorczym do PUSP, ale - jak sądzę - obowiązek przedstawiania ww. danych nie wynika z tego rozporządzenia, a z jakiegoś zarządzenia MS. Jak wiadomo statystyka wraz z obłudą i kłamstwem MS, to królowe wymiaru sprawiedliwości. Może by spróbować opracować jakąś koncepcję, licząc na wyrozumiałość prezesów i odwagę przewodniczących wydziałów?

romanoza
28.10.2008 22:44:26

Ja się nigdy w ten temat nie wgłębiałem, bo statystykę robi kierowniczka sekretariatu, ja tylko podpisuję...

Modern_judge
28.10.2008 22:46:30

"romanoza" napisał:

Ja się nigdy w ten temat nie wgłębiałem, bo statystykę robi kierowniczka sekretariatu, ja tylko podpisuję...


A czy niepodpisana statystyka, to statystyka? Pomyślmy jak nie spłynie do MS kilkadziesiąt danych z całej Polski... i tak co miesiąc. Grożą dyscyplinki, czy nie?

kreska
28.10.2008 22:46:34

Ja też tylko podpisuję, ale kto wie?

censor
28.10.2008 22:54:25

"Modern_judge" napisał:

Mam taki pomysł, nie mój zresztą... Najdotkliwszym ciosem dla MS byłaby odmowa, czy powstrzymywanie się od sporządzania i przesyłania danych statystycznych: miesięcznych, kwartalnych, rocznych. Nie śledziłem zmian w tzw. rozporządzeniu nadzorczym do PUSP, ale - jak sądzę - obowiązek przedstawiania ww. danych nie wynika z tego rozporządzenia, a z jakiegoś zarządzenia MS. Jak wiadomo statystyka wraz z obłudą i kłamstwem MS, to królowe wymiaru sprawiedliwości. Może by spróbować opracować jakąś koncepcję, licząc na wyrozumiałość prezesów i odwagę przewodniczących wydziałów?


Mam skojarzenia, że jesteśmy w tym samym punkcie, gdy X lat temu (ho, ho, a może i więcej) lekarze odmówili wypisywania czegoś tam na receptach. To był ich mały pierwszy kroczek w protestach o wynagrodzenia. Pomyślmy teraz, w jakim miejscu jesteśmy i ile lat walki nas czeka.

Darkside
29.10.2008 05:55:16

Można próbować, chociaż znając życie, w przypadku tej formy protestu, MS stwierdzi, że wystarczają statystyki sporządzone i podpisane prze kierownika sekretariatu :sad:

Marc
29.10.2008 06:00:07

czas się skróci geometrycznie bo mamy forum ... Forum rządzi Forum radzi Forum...

uksc
29.10.2008 09:05:29

Jeżeli TK stwierdzi niekonstytucyjnośc nadzoru administracyjnego MS to czy problem sam się nie rozwiąże ???

Modern_judge
29.10.2008 17:36:16

"uksc" napisał:

Jeżeli TK stwierdzi niekonstytucyjnośc nadzoru administracyjnego MS to czy problem sam się nie rozwiąże ???


Oczywiście, że się rozwiąże! Będziemy wysyłać statyściery prezesom z adnotacją "Nie dla MS"

Petrus
29.10.2008 18:03:31

"Marc" napisał:

czas się skróci geometrycznie bo mamy forum ... Forum rządzi Forum radzi Forum...

FORUM NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI!!!

octawiabis
30.10.2008 13:12:57

ja też zastanawiełe się nad taka formą protestu. Chciałę zwrócić uwagę na to, że sędziowie mogą odmowić sporządzania statystyk. I chyba jest to bardzo proste. Mianowicie sędziowie podlegają konstytucji i ustawie, więc jeśli rozporządzenie jest sprzeczne z ustawą lub konstytucją mogą odmówić jego zastosowania. Sądy administracyjne wielokrotnie odmawiają stosowania rozporządzeń, które wykraczaja poza zakres delegacji ustawowej - co jest nagiminne. Istnieje całe ugruntowane w tym zakresie orzecznictwo.
Potraktujcie to jako "zaczyn dyskusji"

Jarosiński
30.10.2008 14:57:06

rt. 38. § 1. Czynnościami z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów są w szczególności:
1) wizytacja sądu albo jego niektórych jednostek organizacyjnych,
2) lustracja w sądzie,
3) badanie toku i sprawności postępowania w poszczególnych sprawach,
4) kontrola działalności sekretariatu w sądzie.
§ 2. Wizytacja obejmuje pełną działalność sądu albo jego jednostki organizacyjnej.
§ 3. Lustracja obejmuje wybrane zagadnienia z działalności sądu.
§ 4. Czynności, o których mowa w § 1 pkt 1-3, mogą być wykonywane wyłącznie przez sędziów.
§ 5. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów przez organy i osoby do tego wyznaczone oraz podział zadań tego nadzoru pomiędzy prezesami sądów.
Akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Dz.U.02.187.1564 rozp. 2002.10.25
Tryb sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
No to do dzieła

Modern_judge
31.10.2008 09:34:36

Dzięki za odzew. Mam nadzieję, że rzeczywiście można by - po rozważeniu pros and cons - wprowadzić tę formę działania jako kolejny aspekt naszych protestów. Zachęcam do dalszej dyskusji.

skorpion
31.10.2008 11:53:11

Ot tak, dla przypomnienia
§ 5 ust 2. zarządzenia MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej :
W zakresie czynności administracyjnych do obowiązków kierownika sekretariatu należy w szczególności:
pkt 5) opracowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu działania wydziału;

Na uwage zasługuje także
DZIAŁ XV
STATYSTYKA SĄDOWA

Rozdział 2
Ogólne zasady sporządzania sprawozdań statystycznych
§ 451. Sprawozdania sporządza się na podstawie dokumentacji obowiązującej w jednostce organizacyjnej: akt, repertoriów, wykazów, kartotek, innych urządzeń ewidencyjnych lub na podstawie prowadzonych systemów informatycznych.
§ 452. Sprawozdania sporządza kierownik sekretariatu, a zbiorcze - pracownik jednostki sprawozdawczej, do którego zakresu obowiązków tę czynność przekazano.

jawarti
31.10.2008 19:48:10

A ja bym słał statystyki... ile zarabiają sędziowie! Miesięczne, kwartalne i roczne. Może w Ministerstwie w końcu ktoś na nie spojrzy.

Hawk
02.11.2008 20:53:10

Chciałem tylko skromnie zauważyć, że art. 38 nie został zaskarżony. Więc nawet, jeśli skarga chwyci, to i tak będą nas nadzorować i sporządzać statystyki. Będą to robić ci sami ludzie, tylko że nie z ramienia MInistra, lecz z umocowania Prezesa Sądu Apelacyjnego. I nic się nie zmieni, bo dla mnie to żadna różnica.

markosciel
04.11.2008 01:09:53

A ja na powyższą skromną uwagę - chciałbym skromnie zauważyć, że statystyka sądowa ma się nijak do niezawisłości i sporządzana będzie zawsze. Żyjemy bowiem w czasach w których statystyka rządzi. Przecież nawet gdyby góra nie domagała się tych sprawozdań - to każdy z nas robi to swój własny użytek. Wprawdzie w ograniczonym zakresie - ale wpływ, załatwienia i aktualny stan referatu (w przybliżeniu do 10 spraw) każdy w zasadzie kontroluje.

Modern_judge
30.11.2008 11:15:33

Wracam do tematu. Moim zdaniem byłby to cios w tzw. miękkie podbrzusze MS. Zaniechanie sporządzania statystyk miesięcznych, kwartalnych, rocznych z uzasadnieniem niekonstytucyjności rozporządzenia (bo z niego to wskazanie wynika), to kolejny oręż i argument. Co Wy na to? Czy znajdzie się jakiś PW albo prezes???

bladyswit
08.12.2008 12:09:11

właściwie to nie wiem z czego wynika to sporządzanie statystyk ..... ktoś wie ?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.