Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024

Forum sędziów

Gwarancja jakości - nieskuteczny gwarant i co dalej????

sławo
31.10.2008 12:41:35

Kupujący nabył wadliwy TV, w ramach umowy gwarancji jakości dającej mu prawo do naprawy lub wymiany, skorzystał z wymiany, dostał nowy TV z nową gwarancją, który także był wadliwy. Znów skorzystał z gwarancji i dostał od gwaranta - producenta - kolejny nowy odbiornik (trzecie już) ale i ten trzeci okazał się wadliwy. Kupujący uważa że gwarant nie wykonał gwarancji, przez rok czasu daje mu nowe TV z których każdy ma wadę i kupujący już nie chce kolejnego, czwartego TV, chce zwrotu pieniędzy.
Jakie roszczenie i czy w ogóle jakieś ma kupujący teraz do gwaranta. Gwarancja stanowi, iż w zakresie nieuregulowanym stosuje się KC czy można więc uznać, że gwarant nie wykonał należycie umowy gwarancji i kupujący może odstąpić od umowy gwarancji i na podsatwie 494 kc zażądać od gwaranta zwrotu kasy, czy odstąpić od umowy gwarancji i rozpocząć tryb dochodzenia roszczeń od sprzedawcy, tak jakby umowa gwarancji nigdy nie została zawarta.
czy można w przypadku niezaspokojenia roszczeń kupującego z gwarancji mimo wszczęcia tej drogi realizacji uprawnień, w dalszym etapie przejść na roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową i odstąpić od umowy sprzedaży, tyle że w stosunku do sprzedawcy i to od niego zażądać zwrotu kasy? Ale jak tu by było z terminami do odstąpienia na podstawie umowy o sprzedaży konsumenckiej?

Pomóżcie proszę, choć nakierujcie mój tok myślenia, bo nie wiem co z tym zrobić

ubilexibi
01.11.2008 00:12:44

1. Nie widzę podstawy do odstąpienia od umowy gwarancji. Chyba że jest to wada, którą ma każdy telewizor tego typu. W takim wypadku możnaby uznać, że świadczenie gwaranta polegające na dostarczeniu telewizora wolnego od wad jest niemożliwe, co dawałoby pole do rozważań nad zasadnością odstąpienia.
Istotniejsze jest jednak to, że odstąpienie nie powoduje powstania po stronie kupującego żadnych nowych uprawnień wobec gwaranta.

2. Dostarczenie w ramach gwarancji rzeczy wadliwej może być potraktowane jako nienależyte wykonanie zobowiązania, skoro gwarant zobowiązuje się (z reguły) dostarczyć rzecz nową, wolną od wad. Skutki - art. 471 k.c.

3. Co do sprzedaży konsumenckiej - wymiana na podstawie gwarancji odbywa się w ramach tej samej umowy sprzedaży. Zacytuję ustawę - art. 13 ,,gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową."

Terminy biegną normalnie, czyli dwa lata od wydania trzeciego tv - art. 10 ust. 1, i 2 miesiące od stwierdzenia wady trzeciego tv - art. 9 ust. 1.

sławo
03.11.2008 10:09:20

dzięki ubi
po weekendowych przemyśleniach skłaniam sie do odpowiedzialności gwaranta na 471 kc, jeśli chodzi o ewentualną odpowiedzialność sprzedawcy - na razie nie wchodzi to w grę bo pozwanym jest gwrant - to niestety kupujący nie zachowałby tu dwumiesięcznego terminu do zgłoszenia reklamacji, uczynił to dopiero po upywie 3 mies. od stwierdzenia wady trzeciego TV...

a tak na marginesie po co ludzie robią sobie problem z gwarancją skoro mają takie proste uprawnienia w stosunku do sprzedawcy - 14 dni i po kłopocie

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.