Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024

Forum sędziów

zwiększenie kognicji sądów powszechnych w sprawach karnych

asus
18.05.2008 23:04:07

czy ktoś ma jakieś informacje na temat zamierzeń MS co do sądownictwa wojskowego ?
przedłużenie kognicji, czy też jej ograniczenie, a następnie likwidacja ?

witoldw1
19.05.2008 10:27:32

Ja się zapisuję na generała

suzana22
19.05.2008 18:56:36

"asus" napisał:

czy ktoś ma jakieś informacje na temat zamierzeń MS co do sądownictwa wojskowego ?
przedłużenie kognicji, czy też jej ograniczenie, a następnie likwidacja ?


A co Ty asus myślisz o odrębności sądów wojskowych? Ja się na ten temat głębiej nie zastanawiałam, więc chętnie poczytam opie ludzi znających sprawę od środka.

asus
19.05.2008 21:54:59

generalnie, jeżeli nic się nie zmieni to od 01.01.09 zostanie ograniczona kognicja sądów wojskowych do tzw. przestępstw ścisle wojskowych - czyli z części wojskowej kk; w chwli obecnej sądy wojskowe rozpoznają każdą sprawę o przestępstwo, czy wykroczenie popełnione przez osobę która w dacie jego popełnienia ma status żołnierza.
Ja jestem generalnie za utrzymaniem status quo, zresztą bez zmiany konstytucji nie da się ich zlikwidować, chyba że najpierw oganiczymy właściwość, potem zobaczymy, że tych spraw jest mało - armia już prawie w pełni zawodowa a więc przestępstw coraz mniej - jest porozumenie co do zmiany konstytucji i bach już ich nie ma .... no ale wtedy prawie 70 sędziów i asesorów zasili szeregi sądów powszechnych w dużych miastach ...

Stiopa
26.05.2008 19:27:18

Przyszłość sądownictwa wojskowego może być tylko wspaniała (inna po prostu nie jest przewidywana- ). Ja bym raczej nie liczył na 70 zasilających sądy powszechne sędziów czy asesorów wojskowych, bo takich może znajdzie się kilku. Reszta w razie konieczności (czyt. likwidacji) myknie wszędzie ale nie do sądów powszechnych. Raczej bym liczył na kolejne zwiększenie ilości spraw w sądach powszechnych w razie ograniczenia kognicji sw, nie mówiąc o likwidacji tych ostatnich (a sprawy mogą być różne, różniste). POZDRAWIAM
Stiopa

Stiopa
06.11.2008 17:48:13

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1183.htm

Jakie jest wasze zdanie w powyższej kwestii. Czy nie uważacie, że jest to sprzeczne z uchwałą Iustiti z 25.102008r. pkt. 4 - postulującą nie zwiększanie kognicji. Jak wam się podobają zapowiedzi szkoleń z tematyki - ORGANIZACJA SIŁ ZBROJNYCH (jak zapowiedziano w uzasadnieniu do proj. ustawy).

Stiopa

Pozdrawiam

witoldw1
06.11.2008 17:55:34

Ja jako karnista przeniesiony w 1993 r .do rezerwy zaraz po studiach ,bez odbywania służby wojskowej ( choć raz przydały się na coś problemy budżetowe ) w stopniu szeregowego ,bardzo chetnie posądzę sprawy wojskowe.Zawsze to lepiej na wypadek wojny być w sądzie polowym niż mięsem armatnim

demokryt
06.11.2008 20:57:54

Ja też się zgłaszam, jako ogólnie znany militarysta.

suzana22
06.11.2008 21:27:00

"demokryt" napisał:

Ja też się zgłaszam, jako ogólnie znany militarysta.


A ja jestem za, gdyż uważam, że sądy stanowe się sprawdzały, ale w średniowieczu. Dziś oni się kiszą we własnym sosie i moim zdaniem czuć brzydki zapach.

Darkside
28.12.2008 20:28:09

Część spraw wojskowych mają przejąć sądy powszechne

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/102414,czesc_spraw_wojskowych_maja_przejac_sady_powszechne.html

totep
29.12.2008 08:28:36

Czyż ONI nie są boscy i oczywiście stale będą powtarzać, że jest nas za dużo

Darkside
16.01.2009 09:02:52

"Sądy powszechne będą sądzić żołnierzy" Małgorzata Kryszkiewicz


http://prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/107410,sady_powszechne_beda_sadzic_zolnierzy.html

amelius
16.01.2009 22:53:03

"totep" napisał:

Czyż ONI nie są boscy i oczywiście stale będą powtarzać, że jest nas za dużo

Medialnie ten argument funkcjonuje powoli jak dogmat. Kto sie z autorytetów nie wypowiada, zaraz twierdzi, że sędziów w Polsze jest za dużo.

iskaw
12.08.2009 10:42:07

Wersja publikowana w formacie pdf: 0249006.pdf

Biuletyn nr: 2490/VI
Komisja: Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /nr 149/
Data: 02-07-2009
Mówcy: Poseł Marian Filar /DKP/
Przewodniczący poseł Ryszard Kalisz /Lewica/
Poseł Beata Kempa /PiS/
Senator Leon Kieres
Poseł Jerzy Kozdroń /PO/
Senator Bogdan Paszkowski
Poseł Stanisław Rydzoń /Lewica/
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
Senator Piotr ZientarskiKomisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, obradująca pod przewodnictwem posła Ryszarda Kalisza (Lewica), przewodniczącego Komisji, przeprowadziła:
– pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 2071),
– pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (druk nr 2072),
– pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 2073).

W posiedzeniu udział wzięli: Zbigniew Wrona podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz ze współpracownikami oraz Bohdan Paszkowski, Piotr Zientarski i Leon Kieres – senatorowie.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Barbara Orlińska, Maciej Zaremba i Daniel Kędzierski – z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych oraz Elżbieta Witczak-Bielecka i Dorota Rutkowska-Skwara – legislatorzy z Biura Legislacyjnego.

Przewodniczący poseł Ryszard Kalisz (Lewica):
Otwieram posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Stwierdzam kworum.

Po pierwsze, mocą imperium przewodniczącego zezwalam na zdjęcie marynarek.

Po drugie, witamy nowego posła, pana posła Leszka Jastrzębskiego – bardzo nam miło.

Został państwu dostarczony porządek dzienny – czy jest wobec niego sprzeciw? Nie słyszę.

Witam serdecznie pana ministra Zbigniewa Wronę i panów senatorów – pana Leona Kieresa, pana Piotra Zientarskiego i pana Bogdana Paszkowskiego.

Przystępujemy do realizacji porządku dziennego – pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 2071). Proszę pana senatora Bogdana Paszkowskiego o uzasadnienie.

Senator Bogdan Paszkowski:
Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedmiotowy projekt zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest senacką próbą wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 czerwca 2002 r. TK w swoim rozstrzygnięciu orzekł, że art. 40 ust. 3b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie, w jakim nie gwarantuje osobie zatrzymanej w izbie wytrzeźwień prawa do udziału w posiedzeniu sądu, na którym rozpatrywane jest zażalenie w sprawie zasadności i legalności doprowadzenia do izby, jak również decyzji o zatrzymaniu oraz prawidłowości ich wykonania, jest niezgodny z Konstytucją RP.

Chodziło tutaj w szczególności o niezgodność z art. 45 ust. 1 ustawy konstytucyjnej, który mówi o tzw. prawie do sądu. Wskazał również na niezgodność z art. 41 ustawy konstytucyjnej, który stanowi gwarancję nietykalności i wolności osobistej, a w szczególności jest tam przepis, który stanowi, że jeżeli pozbawienie wolności nie jest dokonywane na podstawie wyroku sądowego, to można w takim przypadku odwołać się do sądu. TK uznał, że prawo do sądu i do kontroli decyzji niepodejmowanej przez sąd nie jest zagwarantowane w obecnym kształcie ustawy i procedury doprowadzenia i zatrzymania w izbie wytrzeźwień. W rozumieniu TK prawo do sądu powinno także pozwalać osobie, której wolność osobista została zakwestionowana w wyniku doprowadzenia i zatrzymania w izbie wytrzeźwień, na przedstawienie swoich argumentów przed sądem. W obecnie istniejącym stanie prawnym, przynajmniej pod względem redakcyjnym, ustawa gwarantuje oczywiście możliwość złożenia zażalenia, ale nie ma w tym zakresie możliwości udziału w posiedzeniu sądu osoby zatrzymanej, składającej zażalenie. Stąd też propozycja senacka, aby jasno zapisać, że skarżący ma prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu. Nadto, TK zwrócił również uwagę na fakt, że w ustawie termin na rozpoznanie zażalenia jest określony na 7 dni.

Biorąc pod uwagę art. 41 ust. 2 Konstytucji, zażalenie na pozbawienie wolności, które nie jest wynikiem rozstrzygnięcia sądowego, powinno zostać rozpoznane niezwłocznie. Stąd, w naszej propozycji wykreślamy z całej jednostki redakcyjnej tego przepisu termin 7-dniowy. Używamy terminu „niezwłocznie” – „zażalenie przekazuje się niezwłocznie sądowi rejonowemu miejsca doprowadzenia bądź zatrzymania”.

Myślę, że to w najgłębszym skrócie będzie wystarczające. Proszę państwa o pozytywną opinię. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Ryszard Kalisz (Lewica):
Dziękuję bardzo. Rozpoczynam debatę w sprawie tego projektu ustawy. W pierwszym czytaniu debata dotyczy ogólnych zasad projektu. Czy są głosy w debacie? Nie ma głosów w debacie.

Skoro nie ma głosów w debacie, to pozostawiam 15 sekund milczenia. Jest to czas na złożenie wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pracy w Komisji. Został państwu doręczony druk nr 2071, inicjatywa ustawodawcza Senatu, wcześniej odbyło się pierwsze czytanie. Czy do treści art. 1 propozycji senackiej macie państwo zastrzeżenia? Pani przewodnicząca Kempa ma pytanie do pana ministra Wrony.

Poseł Beata Kempa (PiS):
Dziękuję. Panie ministrze, mam właściwie jedno pytanie. Zawsze patronem tej ustawy, przy wszelkiej nowelizacji był również Minister Zdrowia.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona:
Ja nie reprezentuje rządu w tym punkcie posiedzenia.

Poseł Beata Kempa (PiS):
Czy jest ktoś z przedstawicieli Ministra Zdrowia? Nie ma.

Przewodniczący poseł Ryszard Kalisz (Lewica):
Czy jest przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia?

Poseł Beata Kempa (PiS):
Przepraszam, z tego co pamiętam, to jeśli idzie o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi, to resortowo jest ona w obrębie kompetencji Ministerstwa Zdrowia.

Przewodniczący poseł Ryszard Kalisz (Lewica):
Nie ma nikogo z Ministerstwa Zdrowia? A zostali zaproszeni? Zaraz zobaczę.

Poseł Beata Kempa (PiS):
W takim razie mam przy tej okazji tylko pytanie do pana ministra Wrony. Kiedyś już zadawałam to pytanie w czasie jednej z debat, w trakcie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Moim zdaniem, ta ustawa wciąż nie może się doczekać kompleksowej nowelizacji, a już powinna – czas najwyższy. Ciągle nowelizowane są na potrzeby chwili poszczególne artykuły, a ta ustawa cała jest do przemyślenia wespół z Ministrem Sprawiedliwości.

Panie ministrze, czy w związku z brzmieniem art. 1 sądy rejonowe są przygotowane na rozpatrywanie tego typu zażaleń? Może inaczej, jaka jest w tym zakresie przewidywana liczba wpływających spraw? Jak wiemy, do sądów rejonowych wpływa 90% spraw. W tej chwili, w mniejszych sądach obsada wydziałów karnych jest w przeważającej części sądów obsadą 1– lub 2-osobową. Czy państwo na tę nowelizację jesteście technicznie, organizacyjnie gotowi?

Przewodniczący poseł Ryszard Kalisz (Lewica):
Proszę, pan minister Wrona.

Podsekretarz stanu w MS Zbigniew Wrona:
Stanowisko rządu do tej ustawy rzeczywiście opracował Minister Zdrowia i uzgodnił z Ministrem Sprawiedliwości. To stanowisko będzie w najbliższym czasie przyjęte przez Radę Ministrów.

Natomiast, jeżeli chodzi o obsadę sądów i przygotowanie sądownictwa do załatwiania tego typu spraw, to chce podkreślić, że prowadzone są działania zmierzające do dostosowania struktury i wielkości sądów do potrzeb wynikających z obrotu prawnego. Otóż, rzeczywiście problemem są małe sądy, w których jest bardzo mała obsada, a jednocześnie też w tych sądach jest bardzo mało spraw. Struktura sądownictwa znajduje się w toku zmian, które są realizowane przez Ministerstwo.

Natomiast, nie ma powodu sądzić, że sądy nie są przygotowane do tego typu spraw.

Przewodniczący poseł Ryszard Kalisz (Lewica):
Bardzo proszę, pani przewodnicząca.

Poseł Beata Kempa (PiS):
Panie ministrze, akurat tutaj nasze zdania są rozbieżne, ponieważ wiem jak wygląda planowana przez państwa reforma. Nie do końca się z nią zgadzam. Niestety, 1 lipca weszły już w życie przepisy rozporządzenia, które znosi sądy grodzkie, aczkolwiek, w tym aspekcie w wielu miejscach jest to słuszne. Jednak nie zgodzę się z panem w kwestii znoszenia regionów. Oszczędności ze zniesienia jednego czy dwóch dodatków kierowniczych są żadne w porównaniu ze szkodą, jaką tego typu zabieg może wyrządzić. Poza tym, jeśli na to zezwolą posłowie z mniejszych miejscowości i z PSL, to będę pod wrażeniem.

Natomiast, czy państwo, a może wnioskodawcy, mają wiedzę, ile osób jest zatrzymywanych w izbach wytrzeźwień w ciągu roku? Oczywiście, chodzi tu o wykonanie wyroku TK i jak najbardziej jest to słuszne, a przewidziany tryb jest zgodny ze standardami. Moje pytanie dotyczy tego, czy w świetle reorganizacji, o której pan mówi, jeśli nawet sprawa trafi do jednostki większej, to czy jej rozpatrzenie nie będzie i tak narażone na zwłokę? Powtarzam, że do sądów rejonowych trafia 90% spraw, a z obsadą naprawdę jest różnie.

Masz jeszcze jedno pytanie – czy projekt był opiniowany przez Krajową Radę Sądownictwa?

Przewodniczący poseł Ryszard Kalisz (Lewica):
Dziękuję bardzo. Właśnie, czy ten projekt był opiniowany przez Krajową Radę Sądownictwa?

Podsekretarz stanu w MS Zbigniew Wrona:
Szanowny panie przewodniczący, pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, drodzy państwo. Przepraszam bardzo, nie jestem nawet upoważniony do reprezentowania rządu w tej akurat sprawie. To jest pierwsze czytanie – poważna rzecz.

Powiem tylko tyle – nie ma absolutnie żadnych obaw, aby sądy miały nie podołać w wykonaniu tego orzeczenia Trybunału i tej ustawy. Struktura sądownictwa, o czym pani poseł mówi, to troszkę inne zagadnienie, to są całkowicie inne problemy. Jest to tylko jeden, malutki akcent zagadnienia obciążenia sądownictwa, zaległości w rozpatrywaniu spraw i szybkości postępowania. To jest temat na całkowicie odmienną debatę.

Natomiast, nie prowadziliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości uzgodnień tego projektu, tylko wyraziliśmy własne stanowisko, pozytywne dla tej propozycji.

Przewodniczący poseł Ryszard Kalisz (Lewica):
Przepraszam, czy na sali obecny jest przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa? Nie ma. Zwracam się do pana senatora, przedstawiciela wnioskodawców – czy ten projekt był opiniowany przez KRS?

Senator Bogdan Paszkowski:
Panie przewodniczący, odpowiem może pośrednio – mam tutaj potwierdzenie, że projekt uzyskał pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Natomiast, praktyką naszej komisji senackiej jest również to, że wysyłamy zawsze do KRS prośbę o opinię. Czasami z uwagi na to, że do tego konieczne jest chociażby zebranie się KRS, po prostu w odpowiednim terminie nie mamy odpowiedzi. Musiałbym sprawdzić jak było w tym konkretnym przypadku, ale na pewno prośba była wysłana, bo taka jest ogólna praktyka.

Przewodniczący poseł Ryszard Kalisz (Lewica):
Informuję jednocześnie panie i panów posłów oraz panów senatorów, że sekretariat naszej komisji, a właściwie ja, jako przewodniczący, wystosowałem zaproszenie do pana sędziego Stanisława Dąbrowskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, z informacją o posiedzeniu dzisiejszej Komisji. Możemy powiedzieć, że KRS dwukrotnie była już powiadomiona o tym projekcie, nie wyraziła żadnego poglądu i nie mamy żadnej informacji z biura KRS. Także nie widzę potrzeby odraczania rozpatrzenia tego projektu ustawy. Czy ze strony pań i panów posłów jest inne zdanie? Nie ma innego zdania.

Przechodzimy do art. 2. Czy mają panie i panowie posłowie zastrzeżenia do art. 2? Nie słyszę.

Tym samym przechodzimy do całości projektu ustawy. Czy do całości ktoś z pań i panów posłów chciałby zabrać głos? Nie słyszę.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 2071), proszę o podniesienie ręki do góry? 13 głosów za. Kto jest przeciw? Nie słyszę. Kto się wstrzymał? Nie słyszę.

Przyjęliśmy sprawozdanie.

Teraz wybór posła sprawozdawcy – może ktoś jest abstynentem, to najlepiej by było.

Ręce opadają, wszystko do sądów rejonowych niech wepchają a potem rozliczają z każdego artykuliku każdego nawet najmniejszego zarządzonka ,nie mówiąc o rozporządzonku czy ustawce i może komuś kolejna dyscyplinareczka gdzie była KRS czemu nikt nie przyszedł na to posiedzenie 2.07.2009r. skoro byli zaproszeni czy też pan Kalisz przesadził przy radosnej twórczości rządu rąsia w rąsię z posłami szybko nas zajadą i po krzyku.

zulus
12.08.2009 20:33:34

Czyżby sądy 24h aby rozpoznawać zażalenia pijaczków?Rozumiem, że delikwent, który ma 3 promile i chce brać udział w posiedzeniu zostanie na nie doprowadzony?To bareizacja Wymiaru Sprawiedliwości

Krzych
12.08.2009 20:55:55

"zulus" napisał:

Czyżby sądy 24h aby rozpoznawać zażalenia pijaczków?Rozumiem, że delikwent, który ma 3 promile i chce brać udział w posiedzeniu zostanie na nie doprowadzony?To bareizacja Wymiaru Sprawiedliwości

I kara za obrazę sądu, że nietrzeźwy na posiedzenie się stawił

suzana22
12.08.2009 23:39:22

"Krzych" napisał:

Czyżby sądy 24h aby rozpoznawać zażalenia pijaczków?Rozumiem, że delikwent, który ma 3 promile i chce brać udział w posiedzeniu zostanie na nie doprowadzony?To bareizacja Wymiaru Sprawiedliwości

I kara za obrazę sądu, że nietrzeźwy na posiedzenie się stawił

nałożona na tych, co go przywieźli

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.