Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024

Forum sędziów

DNI BEZ WOKAND - 26 do 28 listopada 2008

Dreed
19.11.2008 22:48:42

Szanowni użytkownicy...

Mając na uwadze zbliżające się DBW oraz fakt, że musimy zebrać dane i odpowiednio wcześniej je upublicznić - gorąco proszę o nadsyłanie PW z danymi dotyczącymi Waszych sądów !!!!

Informacje proszę zamieszczać w następującej formie:

Sąd Okręgowy w...
Sąd Rejonowy w ...

W dniu 26.11 - 0 wokand
w dniu 27.11 - .. wokand
w dniu 28.11 - ... wokand

Niedługo zamieszczę spis wszystkich sądów i tam naniosę dane !!! Przypomnę, że aktualnie dane jest bardzo łatwo zebrać - chyba w każdym sądzie działają już systemy i wystarczy wejść w terminarz lub poprosić informatyków !!!


Dla osób które nie widziały jeszcze jak jesteśmy traktowani:
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/96209,sedziowie_chca_podwyzek_komisja_sprawiedliwosci_wyjasnien_rostowskiego.html
http://www.rp.pl/artykul/92106,221843_Sedziowie_chca_podwyzek_i_groza_protestem.html

Sędziowie, którzy nie mogli zmienić terminu, będą mogli przyłączyć się do protestu, wywieszając stosowne oświadczenie... W dniu jutrzejszym zamieszczę jednolity wzór do ściągnięcia !!!

Dreed
20.11.2008 01:25:25

Proszę o informacje !!!!!!!!!!!!!

K.Ierownik
20.11.2008 09:23:56

A proszę uprzejmie Dreed

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Sąd Rejonowy w Bełchatowie

W dniu 26.11 - 1 wokanda
w dniu 27.11 - 0 wokand
w dniu 28.11 - 0 wokand


No to czekam, który sąd nas pobije . Dodam od razu, że nie będę miał nic przeciwko temu.

Ignotus
20.11.2008 11:31:53

Podaję dane z okręgu wrocławskiego, pochodzące z systemu. Choć wolałbym wykasować tego posta zanim go wyślę :sad: Spuśćmy zatem zasłonę milczenia. Wyłącznie suche dane :
SO Wrocław :
26 - 27 wokand
27 - 33 w.
28 - 30 w.
SR Wrocław Fabryczna :
26 - 8 w.
27 - 5 w.
28 - 9 w.
SR Wrocław Śródmieście :
26 - 18 w.
27 - 17 w.
28 - 19 w.
SR Wrocław Krzyki :
26 - 14 w.
27 - 12 w.
28 - 7 w.
SR Milicz :
26 - 2 w.
27 - 1 w.
28 - 2 w.
SR Oleśnica :
26 - 2 w.
27 - 2 w.
28 - 3 w.
SR Oława :
26 - 4 w.
27 - 6 w.
28 - 3 w.
SR Strzelin :
26 - 2 w.
27 - 1 w.
28 - 2 w.
SR Środa Śląska :
26 - 2 w.
27 - 1 w.
28 - 0 w.
SR Trzebnica :
26 - 3 w.
27 - 3 w.
28 - 2 w.
SR Wołów :
26 - 1 w.
27 - 3 w.
28 - 2 w.
Widocznie mniejsza liczba wokand jest w następujących sądach :
SR Wrocław Fabryczna - odbywa się ca. 30 %
SR Milicz, Oleśnica, Środa Śląska - odbywa się ca. 50 %
SR Trzebnica, Wołów - odbywa się ca. 75 %
Pozostałe sądy bez wyraźnej różnicy w liczbie wokand w zestawieniu z porównywalnym okresem, więc niestety bić nikogo nie będziemy. Pozostaje żywić nadzieję, że dane w systemie nie są na bieżąco aktualizowane.

zgredek
20.11.2008 12:20:02

Przesyłamy informacje z SR w Pszczynie:
26.11.-2,
27.11.-4,
28.11.- 5

macgru01
20.11.2008 12:25:42

Raport od przodowników pracy .
Sąd Rejonowy Jarocin:
26.11.-0 wokand
27.11.-0 wokand
28.11.-0 wokand.

Czy ktoś nas pobije?

okapi
20.11.2008 12:33:26

SO suwałki-0
sr suwałki-0
sr sejny-0 ( jest tylko jedno przesłuchanie świadka zza granicy jesli sie stawi,bo wezwanie wysłano rok temu w obrocie zagr.jeśli sie nie stawi 0)
sr augustów -0

oczywiście wszystkie dni protestu 26-28.11

magdam
20.11.2008 12:34:11

Sąd Rejonowy w Elblągu:
26 - 7
27 - 10
28 - 8
(niestety).

K.Ierownik
20.11.2008 13:31:27

No to mój sąd został pobity i nawet na pudło się nie załapie, zatem............................. HURA.

art_60
20.11.2008 13:39:18

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem:
26.11.08 r - 0 wokand,
27.11.08 r - 0 wokand,
28.11.08 r - 0 wokand,
a jedynie będzie ciężka praca na pozostałych poletkach sędziowskiej aktywności.

Haze
20.11.2008 16:58:38

Sąd Okręgowy w Radomiu
Sąd Rejonowy w Radomiu

26.11.08- 11 wokand
27.11.08- 9 wokand
28.11.08- 8 wokand

bart
20.11.2008 17:14:13

trochę mi wstyd za okręg radomski
Ale przynajmniej w SR sądzą przede wszystkim asesorzy.

arczi
20.11.2008 23:45:02

pojawił sie kominunikat ISi z istotnym załącznikiem.
Wklejam wszystko:

Drodzy Iustitianie,

spodziewałem się, że przed wyjazdem na wyczekany urlop nie będę już wysyłał żadnego Komunikatu ISI, ale jak zwykle życie okazało się bogatsze.

Istnieje bowiem potrzeba możliwie szybkiego przekazania Wam informacji o planowanej działalności zespołów programowych Iustitii, których działalność jest w obecnej kadencji albo kontynuowana, albo są to zespoły nowe.

Jeżeli nawet zespół nie jest nowy, to większość zespołów mają nowych przewodniczących, jako że Zarząd Stowarzyszenia wyszedł z założenia, iż należy kontynuować praktykę, zgodnie z którą przewodniczącymi zespołów powinni być w pierwszej kolejności członkowie Zarządu.

A oto przedstawienie zespołów programowych.Zespół do spraw ustrojowych.

Przewodnicząca: Prezes Stowarzyszenia Irena Kamińska.

Zespół jest kontynuacją zespołu ds. statusu sędziego. Zespół ds. statusu sędziego powstał w ubiegłej kadencji z połączenia dwóch zespołów, zajmujących się statusem sędziego polskiego na tle prawa krajowego i na tle prawa europejskiego. Po połączeniu zespołem kierowała Katarzyna Gonera.

W wyniku sytuacji w sądownictwie, podstawowym zadaniem zespołu stała się obecnie praca nad przepisami dotyczącymi sędziów i sądów polskich, przede wszystkim prawa o ustroju sądów powszechnych, ale także innych ustaw, które wpływają na status zawodowy i społeczny sędziów i sądów. Niezależnie od działalności tego zespołu, powstał w tym roku swoisty podzespół wewnątrz poprzedniego Zarządu, reprezentujący Iustitię w pracach nad u.s.p. W jego skład wchodzili: Irena Kamińska i Katarzyna Gonera zajmujące się sprawami ustrojowo-samorządowymi sądownictwa oraz Maciej Strączyński i Waldemar Żurek, zajmujący się sprawami wynagrodzeń. Działalność tego kwartetu zakończyła się z faktycznym zaprzestaniem funkcjonowania zespołu pracującego nad u.s.p. w ministerstwie, w skład którego powołani byli przez ministra przedstawiciele „Iustitii”.

Obecnie istnieje bardzo pilna potrzeba prowadzenia prac w tym zespole. Trwają bowiem prace nad u.s.p., spodziewać się należy w krótkim czasie kolejnych projektów zmian, na które będziemy musieli szybko reagować, zajmując odpowiednie stanowisko. Dotyczyć to będzie takich kwestii, jak samorządność sędziowska, propozycje zmian dotyczących awansowania, ocen pracy sędziów, powierzania stanowisk funkcyjnych i ich kadencyjności itp. – takie projekty są opracowywane w ministerstwie. Dlatego jest konieczne, aby osoby, które gotowe są przystąpić do prac w tym zespole, zgłosiły szybko swoją gotowość. Ten sam zespół będzie też zajmował się tymi zmianami u.s.p., które wiążą się z wynagrodzeniami sędziów. Jego kierownictwo przejęła prezes Irena Kamińska, jako że wiceprezes Katarzyna Gonera będzie koordynować działalność wszystkich zespołów.Zespół do spraw monitorowania postępowań dyscyplinarnych.

Przewodniczący: Członek Zarządu Arkadiusz Nikiel.

Zespół jest nowo powołany. Jego zadaniem będzie monitorowanie postępowań dyscyplinarnych i immunitetowych, w szczególności tych, których podłożem będą czynności służbowe wykonywane przez sędziego i ocena tych czynności. Tam, gdzie będzie to możliwe i zasadne, zespół będzie udzielał pomocy. Wcześniej czynności te wykonywał bezpośrednio Zarząd Stowarzyszenia, prowadząc obserwację postępowań i udzielając niekiedy pomocy w ustanawianiu obrońców. Obecnie za konieczne uznano powołanie do tego celu zespołu.

Oczywiście zespół będzie reagował przede wszystkim w przypadku, gdyby miała miejsce próba represjonowania jakiegokolwiek sędziego za udział w akcjach protestacyjnych.

Przewodniczący zespołu zaproponował wstępnie datę 20 grudnia br. godz. 11.30 na inauguracyjne zebranie zespołu. Jednakże ostateczną decyzję podejmie już sam zespół.Zespół do spraw poprawy funkcjonowania sądownictwa „Sprawny sąd”.

Przewodniczący: Członek Zarządu Jacek Przygucki.

Zespół istnieje od dawna, działa bardzo aktywnie, jego przewodniczącą do niedawna była przez kilka lat Ryszarda Stasiak, która opuściła szeregi Iustitii. Efektem działania były odbywane regularnie konferencje i znane w sądownictwie publikacje książkowe.

Nowy przewodniczący zespołu opracował plan pracy, zawierający listę zagadnień, problemów do likwidacji i sposobu działalności zespołu. Zostanie on zamieszczony na stronie internetowej, bo zespół „Sprawny sąd” jest jednym z dwóch, które w poprzedniej kadencji zostały na niej opisane. Tam można będzie zapoznać się z owym wstępnym planem pracy, dlatego nie będziemy go tu przytaczać – jest dość obszerny.Zespół do spraw komunikacji społecznej.

Przewodniczący: Członek Zarządu Rafał Puchalski.

Zespół jest nowy, powołany obecnie. Przedtem część tych zadań wykonywać miał zespół ds. mediów. Ma zajmować monitorowaniem środków masowego przekazu pod kątem prezentowanych stanowisk i wypowiedzi na temat problemów środowiska sędziowskiego i wymiaru sprawiedliwości oraz monitorowaniem ukazywania się projektów ustaw mogących dotyczyć sędziów i sądownictwa. Jak to określił przewodniczący zespołu, chodzi o wyszukanie i pełną analizę wszelkiego rodzaju projektów, artykułów, ich krytykę, przygotowanie argumentów za lub przeciw, czyli to, czym zajmuje się w znacznej części forum sedziowie.net – bo oczywiście osoba przewodniczącego nie jest wybrana przypadkowo. Projekty ustaw dotyczące sądownictwa także pojawiają się niekiedy znienacka w internecie i zadaniem zespołu będzie ich odnajdywanie i przedstawianie Zarządowi oraz członkom Iustitii.Zespół do spraw prawa cywilnego.

Przewodniczący: Członek Zarządu Bartłomiej Przymusiński.

Zespół jest również nowy, chociaż powołanie jego planowano przed zebraniem delegatów. Jego głównym zadaniem jest opiniowanie projektów ustaw z zakresu szeroko pojętego prawa i procedury cywilnej, stąd istnieje potrzeba, aby w jego prace włączyli się sędziowie o wszystkich specjalnościach szeroko rozumianego typu cywilnego. Iustitia dostaje do zaopiniowania sporo projektów ustaw, tradycyjnie otrzymując bardzo krótkie terminy. Zespół te opinie by sporządzał, a jego przedstawiciele mogliby reprezentować Iustitię na posiedzeniach komisji sejmowych, w szczególności Sprawiedliwości i Praw Człowieka albo Kodyfikacyjnej, przy omawianiu tych projektów ustaw.Zespół do spraw prawa karnego.

Przewodniczący: Wiceprezes Stowarzyszenia Maciej Strączyński.

Zespół działa faktycznie od kilku lat, oficjalnie status zespołu ma od roku. Ma obecnie ustalony skład (jako jedyny z opisywanych tu ‘starych” zespołów nie zmienił przewodniczącego), ale oczywiście nie jest to skład stały i zamknięty. Zadaniem zespołu jest opiniowanie projektów ustaw z zakresu prawa i procedury karnej i ta działalność jest prowadzona. Zakres pracy wygląda podobnie jak w przypadku zespołu poprzedniego.Zespół do spraw szkolenia.

Przewodnicząca: Członek Zarządu Dorota Marszałkowska.

Zespół działa od dawna, ale w ostatnim okresie jego działalność osłabła. Jego zadaniem będzie organizowanie działalności szkoleniowej Stowarzyszenia, koordynowanie konferencji szkoleniowych organizowanych przez Oddziały i współpraca z Fundacją Centrum Szkolenia Sędziów „Iustitia”, która, w co nie wątpimy, wznowi działalność. Drugim zadaniem będzie monitorowanie działalności szkoleniowej naszego resortu, współpraca w tym zakresie, ale także przygotowywanie i opracowywanie stanowisk „Iustitii” w sprawie przepisów dotyczących szkolenia zawodowego sędziów (obecnie będzie to głównie ustawa o Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów). Zespół będzie też współpracował z jednostką ministerstwa zajmującą się szkoleniami – z uwagi na zmiany ustawowe, jakie są w tej chwili opracowywane, nie wiemy na pewno, jak się będzie nazywać.Ostatnim zespołem jest zespół ds. mediów. Ma on między innymi obejmować redakcję kwartalnika „Iustitia”, który ostatnio ukazywał się nieregularnie. Jednakże ostatnia działalność i plan przyszłego działania tego zespołu nie był omawiany podczas ostatniego posiedzenia Zarządu, zatem informacje na temat tego zespołu przekażemy później.Prosimy wszystkich chętnych do działania w zespołach o zgłaszanie się. Zgłaszać sie możecie bezpośrednio do przewodniczących zespołów, jeśli macie z nimi kontakt, albo do biura Stowarzyszenia: zgłoszenia zostaną im przekazane. Dwa zespoły, istniejące już wcześniej, mają własne adresy mailowe: [email protected] i [email protected]. Maile wysyłane na te adresy trafiają do wszystkich dotychczasowych członków zespołów i do obecnych przewodniczących. Po ustaleniu składów osobowych kolejnych zespołów, taki adres mailowy będzie miał założony każdy zespół. Członkowie zespołu będą mogli łatwiej komunikować się przy pomocy tych adresów między sobą, a inni Iustitianie będą mogli przesyłać im swoje pomysły i projekty.Gdy składy zespołów zostaną ustalone, opublikujemy je w odpowiedni sposób na naszej stronie internetowej.Ponieważ ten komunikat jest już na pewno ostatnim, jaki ukaże się przed listopadowymi Dniami Bez Wokandy, przypominamy, że Dni Bez Wokandy odbywają się od 26 do 28 listopada 2008 r. Jeżeli ktoś rozprawy do tej pory nie odwołał, wiadomo już, że trzeba ją odbyć, ale apelujemy o niewydawanie wyroków i orzeczeń kończących postępowanie, o ile będzie to możliwe.Do Komunikatu dołączamy jako załącznik komunikat o proteście opracowany przez Zarząd Stowarzyszenia. Jest on przygotowany do wydrukowania w formacie A-4. Postarajcie się, aby został wywieszony w każdym sądzie i mogły się z nim zapoznać wszystkie osoby, które w dniach protestu w sądach się pojawią. Aby mogły się zapoznać z sytuacją polskiego sądownictwa, z pełnymi przyczynami protestu, które tak rzadko są wyjaśniane społeczeństwu przez środki masowego przekazu i ze skutkami, jakie mogą nastąpić, jeśli nie dojdzie do zasadniczych i szybkich zmian w sądownictwie.Przypominamy po raz kolejny – za powtarzanie się wypadałoby przeprosić, ale to sprawa niezwykle ważna – że oczekujemy przekazywania do biura Stowarzyszenia informacji o przebiegu protestu. Ma to być wyłącznie informacja o ilości odbytych wokand w każdym sądzie, najlepiej ze wskazaniem, ile z nich odbyło się w każdym z trzech dni protestu. Jeżeli ktoś zsumuje dane na każdy dzień z całego okręgu, ze wszystkich dni dla każdego sądu albo w ogóle ze wszystkich dni dla całego okręgu – też je przyjmiemy i wykorzystamy, ale to już nie będzie informacja pełna i optymalna.I do znudzenia przypominamy, że w dni protestu bezwzględnie musimy być w pracy.Następny komunikat ukaże się po proteście i zarazem po wizycie w Polsce misji Europejskiej Unii Sędziów, która odbywa się w tych samych dniach. W trakcie tej wizyty, 26 listopada odbędzie się kolejne zebranie Zarządu. Autorem tego komunikatu będzie, przypominam, Dorota Marszałkowska.Przypominam na koniec, że 13 grudnia 2008 r. o godz. 11.30, w siedzibie Iustitii w Warszawie przy ul. Płockiej 5a odbędzie się poszerzone zebranie Zarządu z udziałem Prezesów Oddziałów. Prosimy bardzo o niezawodny udział Prezesów lub Wiceprezesów wszystkich Oddziałów. Jeśli nie będzie innej możliwości, prosimy o wydelegowanie innej osoby, ale takie rozwiązanie powinno być ostatecznością. Słyszymy, że prezesi wielu oddziałów istotnie planują przybycie. To dobrze, bo sytuacja nasza jest niezwykle skomplikowana i musimy pewne kwestie omówić w szerszym gronie.Wiceprezes ds. Organizacyjnych

SSP Iustitia

Maciej Strączyński


i załącznik do wyieszenia na wokandzie w dniach bez wokandy (do ściągnięcia będzie pewnie jutro ze strony Forum w wordzie):

Protest Sędziów Rzeczypospolitej PolskiejW dniach 26-28 listopada 2008 r. odbywa się ostrzegawczy protest sędziów zorganizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA”.
Protest określany jako „DNI BEZ WOKANDY” polega na tym, że sędziowie nie prowadzą rozpraw i posiedzeń, ale zajmują się przygotowaniem do rozpraw, sporządzaniem uzasadnień wyroków i kształceniem – czyli pracą, którą z uwagi na znaczące obciążenie obowiązkami zwykle są zmuszani wykonywać wieczorami bądź w weekendy.
Wokandy na 26, 27 i 28 listopada 2008 r. albo nie zostały wyznaczone, albo terminy rozpraw zostały zmienione w sposób , który umożliwiał powiadomienie stron i osób wezwanych.
Ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości i z powodu troski o interes stron postępowań sądowych obecna akcja jest prowadzona jedynie w postaci sygnalizacyjnej i ostrzegawczej. Dlatego też będą przeprowadzone rozprawy, które nie mogły zostać przeniesione na inny termin z uwagi na ich wagę lub brak możliwości zawiadomienia stron o ich przeniesieniu.
Protest nie jest skierowany przeciwko społeczeństwu. Niedofinansowanie sądownictwa, brak rozwiązań systemowych (na przykład kwestii naboru do zawodu sędziego), nadmierne podporządkowanie sądów powszechnych Ministrowi Sprawiedliwości powodują, że naruszane są prawa obywateli, w tym prawo do rzetelnego procesu gwarantowanego przez art. 47 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia spraw w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd zgodnie z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Zawód sędziego to służba społeczeństwu i państwu. Dotychczasowe akcje protestacyjne, w postaci uchwał, petycji, artykułów prasowych, nie doprowadziły do realizacji postulatów sędziów. Protest sędziów jest reakcją na permanentne ignorowanie ostrzeżeń środowiska o grożącej zapaści wymiaru sprawiedliwości.
Sędziowie protestują z powodu:
- braku skutecznych działań w kierunku zreformowania systemu sądownictwa powszechnego, w tym pilnego uregulowania sytuacji asesorów, którzy z dniem 6 maja 2009 r. utracą możliwość orzekania, co doprowadzi do poważnego kryzysu sądownictwa;
- niejasnych i nieobiektywnych kryteriów awansów służbowych oraz rzeczywistej likwidacji samorządności środowiska sędziowskiego;
- akceptowania zasad negatywnej selekcji naboru do zawodu sędziego, do czego przyczyni się również uchwalona przez Sejm ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
- braku po stronie rządu rzeczywistej woli uczynienia z zawodu sędziego "korony zawodów prawniczych" i tworzenia fikcyjnych projektów ustaw, które nie trafiają pod obrady Sejmu RP;
- sprowadzania przez władzę ustawodawczą i wykonawczą sędziów do roli urzędników i braku poszanowania dla przedstawicieli odrębnej władzy sądowniczej;
- rażąco niskich uposażeń sędziów w porównaniu do wszystkich innych zawodów prawniczych przy braku możliwości uzyskiwania przez sędziów dodatkowych dochodów;
- nadmiernego i naruszającego zasadę konstytucyjnej równowagi władz podporządkowania sędziów nadzorowi administracyjnemu Ministra Sprawiedliwości.
Sędziowie domagają się przeprowadzenia zmian systemowych, gwarantujących sprawne i pozbawione jakichkolwiek nacisków działanie sądownictwa.
Apelujemy do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej o uwzględnienie zgłaszanych przez nas postulatów.
Chcemy stworzenia silnego sądownictwa, bez którego nie ma silnego państwa. Rzeczpospolita Polska bez silnych sądów nie będzie demokratycznym państwem prawnym. Sprawne sądownictwo jest niezbędne dla uzyskania przez Polskę należnej jej pozycji w Unii Europejskiej i realizacji praw obywateli - w tym prawa do rzetelnego procesu (art. 47 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej).

kzawislak
21.11.2008 00:45:00

Wysokie Mazowieckie, Jarocin i Suwałki - WOW i rzecz jasna Bełchatów też

...ja to jeszcze czekam na Tarnobrzeg...co to nas zadziwi

a w Okręgu Wrocławskim to zamiast sędziów będą protestowali referendarze - może nawet cała 90 !!! pozostawiam bez komentarza...

piotr412
21.11.2008 08:31:06

SR Łomża
26 - 2 wokandy (obie po jednej sprawie, obie z dużo wcześniej wyznaczonych OZ-tów);
27 - 2 wokandy
28 - 0 wokand

eku
21.11.2008 09:19:25

SO Olsztyn
SR Bartoszyce
26 - 1 wokanda
27 - 2 wokandy
28 - 2 wokandy
Na 11 sędziów + 1 asesor sądzi 3+1 asesor (asesor ma sprawę starą i dawno wyznaczoną)

grubson
21.11.2008 10:43:42

SO Kraków
SR Oświęcim

26.11 O wokand
27.11 2 wokandy
28.11 1 wokanda

18 sędziów
Miało być 100% a wyszło jak zawsze. Ale jak na ten okręg to i tak nie jest źle

okapi
21.11.2008 10:47:20

u mnie ogłoszenie o protescie szef zaakceptował i pójdzie do rozwieszenia w budynkach sądów na terenie okręgu suwalskiego

romanoza
21.11.2008 12:54:09

SO Lublin

SR Biała Podlaska
26 - 3 wokandy
27 - 3 wokandy
28 - 2 wokandy

jabor
24.11.2008 13:38:15

Dni bez wokandy – Tarnów:
SO w Tarnowie
26.11 – 4,
27.11 – 3,
28.11 – 5,
SR w Tarnowie
26.11 – 2,
27.11 – 2,
28.11 – 2,
SR w Brzesku
26.11 – 4,
27.11 – 4,
28.11 – 1,
SR w Bochni
26.11 – 4,
27.11 – 5,
28.11 – 3,
SR w Dąbrowie Tarn.
26.11 – 3,
27.11 – 4,
28.11 – 6,
Nie jest źle - zwłaszcza w porównaniu z wynikami akcji wrześniowej. Zważywszy na ilość orzekających to SO i SR w Tarnowie są OK. "Trochę" gorzej w pozostałych Sądach naszego okręgu.

Dreed
24.11.2008 13:54:52

Wspaniałe wyniki !!!!!!

Gorąco apeluje - zbierajcie dane - muszę je nanieść do arkuszu kalkulacyjnego i mieć je wszystkie najpóźniej jutro wieczorem, ponieważ trzeba się przygotować do ewentualnych konferencji prasowych !!!!!!!!

sebus
24.11.2008 14:02:33

SR Sulęcin:

26.11 - 2,
27.11 - 2,
28.11 - 2.

Młody
24.11.2008 14:08:20

SR Tczew - Okręg Gdański:
26.11. - 1,
27.11. - 1,
28.11. - 1.
Chyba nieźle

efa
24.11.2008 14:13:47

SR w Wejherowie, okręg gdański
26.11.08. - 7 wokand
27.11.08. - 7 wokand
28.11.08. - 6 wokand

kzawislak
24.11.2008 19:55:24

"jabor" napisał:


Nie jest źle - zwłaszcza w porównaniu z wynikami akcji wrześniowej. Zważywszy na ilość orzekających to SO i SR w Tarnowie są OK. "Trochę" gorzej w pozostałych Sądach naszego okręgu.


brawo Tarnów mówiłam, że zadziwi (zwłaszcza SO ):D
i sorki za ten Tarnobrzeg

suzana22
24.11.2008 20:19:24

,,W związku z podnoszonymi i zgłaszanymi do mnie wątpliwościami co do zgodności z prawem formy protestu polegającej na odraczaniu ogłaszania orzeczeń w dniach 26.11-28.11. (z powodu protestu) uprzejmie wyjaśniam, iż w mojej ocenie te wątpliwości rzeczywiście są uzasadnione i każdy sędzia musi indywidualnie ocenić czy chce podjąć taką formę działania'.

Takiej właśnie treści maila otrzymałam od szefa mojego oddziału Iustitii (żeby była jasność ja go o nic nie pytałam).

Innymi słowy nie tylko szanowne koleżanki i koledzy sędziowie mojego oddziału wyznaczyli w DBW wokandy i nie zmienili ich terminów, ale i zapewne odraczać wydania orzeczeń kończących postępowanie w sprawie nie będą z obawy ,,co do zgodności z prawem tej formy protestu'. W moim wydziale (6 osób) tylko ja nie wyznaczyłam wokandy w tych dniach, w innych wydziałach najprawdopodobniej sądzić będą wszyscy zgodnie z grafikiem.

okapi
24.11.2008 20:24:16

"suzana22" napisał:

,,W związku z podnoszonymi i zgłaszanymi do mnie wątpliwościami co do zgodności z prawem formy protestu polegającej na odraczaniu ogłaszania orzeczeń w dniach 26.11-28.11. (z powodu protestu) uprzejmie wyjaśniam, iż w mojej ocenie te wątpliwości rzeczywiście są uzasadnione i każdy sędzia musi indywidualnie ocenić czy chce podjąć taką formę działania'.

Takiej właśnie treści maila otrzymałam od szefa mojego oddziału Iustitii (żeby była jasność ja go o nic nie pytałam).

Innymi słowy nie tylko szanowne koleżanki i koledzy sędziowie mojego oddziału wyznaczyli w DBW wokandy i nie zmienili ich terminów, ale i zapewne odraczać wydania orzeczeń kończących postępowanie w sprawie nie będą z obawy ,,co do zgodności z prawem tej formy protestu'. W moim wydziale (6 osób) tylko ja nie wyznaczyłam wokandy w tych dniach, w innych wydziałach najprawdopodobniej sądzić będą wszyscy zgodnie z grafikiem.możesz podac od jakiego szefa oddziału to otrzymałąś..???

suzana22
24.11.2008 20:41:58

Proszę bardzo okapi i myślę, że nie zdradzam żadnej tajemnicy, gdyż mail wysłał do ,,undisclosed recipient': chodzi o szefa oddziału krakowskiego Iustitii.

Tomasz Zawiślak
24.11.2008 20:44:49

"Ignotus" napisał:

Podaję dane z okręgu wrocławskiego, pochodzące z systemu. Choć wolałbym wykasować tego posta zanim go wyślę :sad: Spuśćmy zatem zasłonę milczenia. Wyłącznie suche dane :
(...)
Widocznie mniejsza liczba wokand jest w następujących sądach :
SR Wrocław Fabryczna - odbywa się ca. 30 %
SR Milicz, Oleśnica, Środa Śląska - odbywa się ca. 50 %
SR Trzebnica, Wołów - odbywa się ca. 75 %
Pozostałe sądy bez wyraźnej różnicy w liczbie wokand w zestawieniu z porównywalnym okresem, więc niestety bić nikogo nie będziemy. Pozostaje żywić nadzieję, że dane w systemie nie są na bieżąco aktualizowane.


No cóż, trzeba to powiedzieć wprost - MASAKRA! Szczególne "odziękowania" za taki wynik należa się Zarządowi Krajowemu I. za oświadczenie z 4 paździenika oraz lokalnym władzom I., które nic nie zrobiły (w przeciwieństwie do innych oddziałów terenowych), żeby osłabić siłę rażenia tego oświadczenia. Obawiam się Ignotusie, że ostateczne statystyki będą jeszcze gorsze...

luke
24.11.2008 20:54:36

u nas w SR w Lubinie poza rodzinnym bo tam nie zagladam odpowiedz jedynie na pw dlaczego
26 XI 3 wokandy
27 XI 4 wokandy
28 XI 2 wokandy

rosan
24.11.2008 20:58:06

tak naprawdę to to czy odbędzie się 30% czy też 46,5% wokand ma znaczenie dla nas i MS-istotne jest by media w ogóle podjęły temat

Dreed
25.11.2008 10:07:07

OCZEKUJĘ NA DANE !!!!!!!!!!!!!!!!!

Sandman
25.11.2008 10:16:04

Już za chwileczkę...już za momencik.....

TGC
25.11.2008 10:23:19

Dostałem wczoraj wezwanie telefoniczne do stawiennictwa w charakterze świadka na rozprawę dyscyplinarną koleżanki.
Uprzejmie więc melduję, że w warszawskim sądzie dyscyplinarnym 28.11.08 nie jest dniem bez wokand.

rosan
25.11.2008 10:44:28

SO OLSZTYN-SR Mrągowo 1 wokanda

arczi
25.11.2008 10:55:45

Sr tarnowskie Góry

50 % zwykle odbywających się rozpraw :sad:

Ale lepsze to

arczi
25.11.2008 10:56:02

w trzy dni oczywiście

Jac
25.11.2008 11:42:17

SO Gdańsk:
SR Gdańsk Północ:
26 XI - 11.
27 XI - 12.
28 XI - 5.

Średnio dziennie jest 15 wokand.

okapi
25.11.2008 12:01:36

"suzana22" napisał:

Proszę bardzo okapi i myślę, że nie zdradzam żadnej tajemnicy, gdyż mail wysłał do ,,undisclosed recipient': chodzi o szefa oddziału krakowskiego Iustitii.balrog
25.11.2008 12:14:06

SO Szczecin
SR Gryfino
26 - 1 wokanda
27-3
28- 0
11 sędziów plus jeden Pani asesor, bardzo miła zresztą

gilgamesz
25.11.2008 12:28:49

Są sądy w których wokand będzie tylko trochę mniej niż zwykle. Przyczyna to komunikat zarządu Iustiti z początku października.
Jest przy tym bardzo ważne, że te wokandy nie są dociążone. Bywa, że jest tylko 1 lub 2 sprawy. Po prostu to co sędziowie wyznaczyli na listopad tego już nie znosili (bo strony koszty etc.), ale od uchwały Iusticji o oficjalnym proteście nie wyznaczali dalszych spraw !!!!


Warto o tym mówić w kontekście ilości wokand

K.Ierownik
25.11.2008 12:48:05

SO Piotrków Trybunalski
26.11 - 5 wokand
27.11 - 3 wokandy
28.11 - 4 wokandy( w tym 1 publikacje)

SR Piotrków Trybunalski
26.11 - 2 wokandy
27.11 - 1 wokanda
28.11 - 1 wokanda - publikacja

SR Bełchatów
26.11- 1 wokanda
27.11.- 0 wokand
28.11 - 0 wokand

SR Opoczno
26.11 - 0 wokand,
27.11 - 1 wokanda
28.11 - 0 wokand

SR Radomsko
26.11 - 1 wokanda
27.11 - 1 wokanda
28.11.- 0 wokand

SR Tomaszów Mazowiecki

26.11 - 1 wokanda
27.11 - 1 wokanda
28.11 - 1 wokanda

Zdenek
25.11.2008 12:55:49

Przepraszam, że dopiero teraz:

SO w Tarnobrzegu
26- 4 wokandy
27- 5 wokand
28- 1 wokanda

SR w Tarnobrzegu
26 - 2 wokandy
27-2 wokandy
28- 1 wokanda

Nie wiem jeszcze jak w pozostałych Sądach Okręgu tarnobrzeskiego, dlatego tą drogą proszę Kolegów ze Stalowej, Niska, Mielca i Kolbuszowej o podanie danych za nim Zdenek do Was zadzwoni. Bardzo proszę.
Zdenek.

okapi
25.11.2008 12:58:09

dodatek do mego postu wcześniej
u nas w okręgu SO Suwałki jest 00 wokand...

(jedna miała być w sr sejny w obrocie zagr.ale nie doreczono i sędzia zdjął z wokandy)

Ignotus
25.11.2008 13:10:35

Oto ostateczne wyniki z SR Środa Śląska (okręg wrocławski)
26 - 1 wokanda (ale połączone na sesji sprawy z dwóch wydziałów, więc w statystyce będzie, że dwie)
27 - 1 wokanda
28 - 0 wokand
Sądzi jedna osoba na 10.

Sandman
25.11.2008 14:36:02

SO Zamość:
W ciągu trzech dni protestu: 10 wokand – tj. około 25 % normalnego wymiaru…..
Jedyna wokanda karna jest bo jest aresztową….
SR Hrubieszów:
W ciągu trzech dni protestu: 1 wokanda… tj. około kilku % normalnego wymiaru…..
SR Biłgoraj:
W ciągu trzech dni protestu: 8 wokand…. tj. około 50 % normalnego wymiaru…..
SR Krasnystaw:
W ciągu trzech dni protestu: 7 wokand…. tj. około 25 % normalnego wymiaru…..
SR Janów Lubelski:
W ciągu trzech dni protestu: 1 wokanda (jedna sprawa)….
SR Tomaszów Lubelski:
W ciągu trzech dni protestu: 6 wokand….. tj. około 25 % normalnego wymiaru…..
SR Zamość:
W ciągu trzech dni protestu: 7 wokand – tj. około 15 % normalnego wymiaru…..
Jedyna wokanda karna to jest jedna sprawa - świadek z zagranicy i dawno wyznaczona (tak zrozumiałem – mogłem coś pokręcić)….

W części wypadków jest tak jak pisał Dreed, jedna lub dwie sprawy na wokandzie bo były wyznaczone wcześniej....ech ten niesławny 4 października.....
Reasumując: myślałem, że będzie lepiej, ale nie jest źle....

Zdenek
25.11.2008 14:59:33

Uzupełniam dane z Okręgu Tarnobrzeg:
Wiem od Koleżanki , że w ciągu trzech dni w SR w Stalowej Woli jest tylko 6 wokand jedna w rodzinnym, w karnym 3 i 2 w grodzkim.
Koledzy napiszcie co w Mielcu i w Nisku oraz w Kolbuszowej. Pozdrawiam.

kzawislak
25.11.2008 15:12:39

wklejam tutaj - bo uchwała dotyczy DBW:

UCHWAŁA
ZEBRANIA REFERENDARZY SĄDOWYCH OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO
WE WROCŁAWIU
nr 7/2008
z dnia 17 listopada 2008r.

w sprawie przyłączenia się referendarzy sądowych okręgu wrocławskiego do akcji zaplanowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu, w dniach 26-28 listopada 2008r. w postaci tzw. „dni bez wokand”.

My, referendarze sądowi okręgu wrocławskiego, w obliczu zaistniałej sytuacji, polegającej na lekceważeniu postulatów środowiska sędziowskiego jak również referendarskiego przez przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją panującą w wymiarze sprawiedliwości. Nasze uchwały, prośby i monity zwracające uwagę na problemy środowisk związane z poprawą ogólnej sytuacji (również finansowej) pozostają bez odpowiedzi. Brak jest konkretnych propozycji ustrojowych i systemowych, mających na celu polepszenie warunków pracy i płacy.
Należy podkreślić, iż w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115 poz. 792) sędziowie, wbrew zapowiedziom i celom reformy nie otrzymali podwyżek, natomiast referendarzom sądowym – jako jedynej grupie zawodowej w Polsce – nie tylko nie podwyższono ale wręcz obniżono wynagrodzenie. Apele środowisk w tej kwestii pozostają bez echa. Należy zauważyć, iż nasza sytuacja finansowa (wbrew twierdzeniom niektórych resortów) ulega systematycznemu pogorszeniu. Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat – pomimo wzrostu gospodarczego – wynagrodzenie sędziów i referendarzy sądowych nie uległo zmianie. W tym samym czasie systematycznie rosły wynagrodzenia w innych działach tzw. „sfery budżetowej”. Należy w tym miejscu przypomnieć o wysokich kwalifikacjach naszych grup zawodowych, w których szeregach znajdują się wyłącznie osoby po ukończonych aplikacjach. Fachowość, wszechstronna wiedza i chęć dokształcania się reprezentantów tych grup zawodowych nie budzą wątpliwości. Kolejne nowelizacje przepisów powierzające referendarzom sądowym coraz to nowe kompetencje, nie idą w parze ze zmianami ustrojowymi. Nadal w stosunku do referendarzy mają zastosowanie wybiórczo przepisy dotyczące sędziów, pracowników sądów i prokuratury oraz pracowników mianowanych, co tak naprawdę nie pozwala określić i usystematyzować hierarchii w ramach wymiaru sprawiedliwości. Wobec niekonstytucyjności instytucji asesora sądowego, praca w charakterze referendarza sądowego będzie kolejnym etapem (po ukończenie studiów i aplikacji) do sprawowania zaszczytnej funkcji sędziego. Tymczasem, pomimo apeli naszych środowisk oraz zapewnień ze strony przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, w dalszym ciągu brak jest konkretnych rozwiązań i uregulowań prawnych wskazujących od kiedy i na jakich zasadach wzrośnie wynagrodzenie sędziów i referendarzy sądowych oraz jak w obliczu braku instytucji asesora sądowego będzie wyglądał wymiar sprawiedliwości. Nie będzie przesadą stwierdzenie, iż sądownictwo polskie stoi na skraju zapaści. Z sądów coraz częściej odchodzą zarówno sędziowie jak i referendarze sądowi do lepiej opłacanych zawodów prawniczych.
Wobec braku reakcji władz państwowych na zgłaszane przez referendarzy postulaty – zebranie ogólne referendarzy sądowych okręgu wrocławskiego ogłasza solidarne przyłączenie się do akcji zaplanowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział we Wrocławiu, na dni 26-28 listopada 2008r. w postaci tzw. „dni bez wokand”.
Zebranie ogólne referendarzy sądowych w trosce o wizerunek, dobro i niezależność wymiaru sprawiedliwości domaga się poprawy sytuacji materialnej sędziów i referendarzy sądowych oraz zmiany przepisów prawa, w tym przepisów o ustroju sądów powszechnych, które zapewnią ich sprawność, stabilność i poszanowanie sądownictwa oraz wzrost jego autorytetu w społeczeństwie teraz i w przyszłości.
W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich referendarzy sądowych o powstrzymanie się w tych dniach od wpisów oraz wydawania wszelkiego rodzaju orzeczeń. Postulujemy zajęcie się w tych dniach wydawaniem bieżących zarządzeń, pisaniem uzasadnień do orzeczeń oraz samokształceniem. Każdy referendarz sądowy winien jednakże dołożyć wszelkich starań ażeby powyższe nie skutkowało pozostawieniem spraw nie cierpiących zwłoki bez rozpoznania.
Podkreślamy z całą stanowczością, iż nasza inicjatywa w żaden sposób nie jest wymierzona przeciw społeczeństwu a jest dramatyczną próbą zwrócenia uwagi przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej na nasze problemy, w tym stale pogarszającą się sytuację finansową.

lu
25.11.2008 15:29:58

SO Lublin

SR w Opolu Lubelskim :

26- 2 wokandy
27- 4 wokandy
28- 1 wokanda

ale będzie lepiej!

arczi
25.11.2008 15:30:37

"okapi" napisał:

dodatek do mego postu wcześniej
u nas w okręgu SO Suwałki jest 00 wokand...

(jedna miała być w sr sejny w obrocie zagr.ale nie doreczono i sędzia zdjął z wokandy)


Jakby sędziowie wybierali MS to zostałby nim Okapi

ujw
25.11.2008 15:39:31

"Ignotus" napisał:


Sądzi jedna osoba na 10.


Ignotus sporządził portret pamięciowy...

rbx
25.11.2008 15:48:29

Ja mogę napisać tylko za mój VI Wydział Karny SR w Szczecinie, pozostałe wiadomości z mojego Okręgu będzie pewnie miał Maciej S., ale on póki co bawi na drugim końcu świata. A u nas:

26.11. - 0,
27.11. - 1 (jedno posiedzenie ze świadkiem bodaj z Ameryki)
28.11. - 0.

Czyli ogólnie chyba nieźle

adela
25.11.2008 16:43:10

SR Poznań – Stare Miasto

Wydział I śr. 4, czw. 6, pt. 3
Wydział II śr. 2, czw. 0, pt. 0
Wydział III śr. 4, czw. 4, pt. 3
Wydział IV śr. 3, czw. 3, pt. 1
Wydział V księgi wieczyste – brak danych
Wydział VI księgi wieczyste – brak danych
Wydział VII śr. 0, czw. 0, pt. 2
Wydział VIII śr. 3, czw. 3, pt. 3
Wydział IX śr. 1, czw. 0, pt. 0
Wydział X śr. 0, czw. 1, pt. 0
(zauważalna różnica – wydziały IX i X – pozostałe w zasadnie bez zmian)

SR Poznań – Grunwald i Jeżyce
Wydział I śr. 4, czw. 5, pt. 4
Wydział II śr. 0, czw. 0, pt. 0
Wydział III łącznie 11 (zazwyczaj – 9)
Wydział IV śr. 5, czw. 3, pt. 3 (zazwyczaj odpowiednio – 2, 3, 3 – wydział rodzinny)
Wydział V śr. 5, czw. 5, pt. 2
Wydział VI śr. 2, czw. 1, pt. 0
Wydział VII śr. 0, czw. 1, pt. 0
Wydział VIII śr. 5, czw. 3, pt. 5

SR Gostyń – 0 wokand we wszystkie dni
SR Śrem (dane ze słyszenia) – 0 wokand we wszystkie dni

okapi
25.11.2008 17:16:34

"arczi" napisał:

dodatek do mego postu wcześniej
u nas w okręgu SO Suwałki jest 00 wokand...

(jedna miała być w sr sejny w obrocie zagr.ale nie doreczono i sędzia zdjął z wokandy)


Jakby sędziowie wybierali MS to zostałby nim Okapi
dziękuję ..znam swoje miejsce...

Bet
25.11.2008 18:08:04

A jak jest w Okręgu Jelenia Góra

Karol
25.11.2008 18:44:30

SO w Częstochowie
SR w Myszkowie

26.11 - 5 wokand
27.11 - 1 wokanda
28.11 - 2 wokandy

Rewelacji tu nie ma, aczkolwiek właściwie trzy z powyżej wymienionych wokand są "normalne", pełne. Pozostałe to po jednej bądź dwie sprawy, dawno wyznaczone, albo szczególnie ważne dla orzeczników (wśród nich dwóch asesorów).

Dreed
25.11.2008 18:55:59

Apel do przedstawicieli poniższych sądów okręgowych !!!!!

Całkowity brak informacji z tych okręgów, a przypomnę, że Zarząd Główny Stowarzyszenia Iustitia, zwrócił się o zebranie danych dotyczących DBW i przesłanie ich do biura.....

Proszę o uzupełnienie:
Sądy Okręgowe w:

Białymstoku, Bydgoszczy, Słupsku, Toruniu, Włocławku, Bielsko-Białej, Gliwicach, Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu, Lublinie (za wyj. SR w Opolu Lubelskim), Siedlcach, Łodzi, Koninie, Poznaniu, Zielonej Górze, Krosno, Rzeszów, Koszalin, Szczecin, Płock, Warszawa, Jelenia Góra, Legnica, Opole,

wszystkie sądy administracyjne i wojskowe....


Zdaję sobie sprawę, że nie wszędzie jest się czym pochwalić, ale jestem bardzo zdziwiony brakiem informacji z tych okręgów - nie podawałem SO w których chociaż częściowe wyniki są znane - w spisie ujęto te, który jak gdyby znikły z mapy Polski... Czyzby wyszły jakieś rozporządzenia MS, je likwidujące????

Joanna B.
25.11.2008 19:06:07

o ile mi wiadomo, w Sądzie Rejonowym w Kartuzach wokandy się odbędą

Łukasz
25.11.2008 19:20:55

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie

26 XI - 14 wokand (w tym dwie składające się tylko z publikacji)
27 XI - 18 wokand (w tym dwie składające się tylko z publikacji)
28 XI - 12 wokand

Podaję dane o publikacjach bo biurowość mojego SO twierdzi, że wokanda składająca się z publikacji jednego wyroku to jest taka sama wokanda jak każda inna.

Zważywszy na wielkość SR wynik jest całkiem niezły zwłaszcza w kontekście przypominanego już wyżej oświadczenia z 4 X.

muśka
25.11.2008 20:04:38

Sąd Rejonowy w Krośnie
26 listopada-0
27 listopada-1
28 listopada-0

Przepraszam , że tak późno podaję te dane , ale miałam nadzieję, że coś się da zrobić z tą nieszczęsną wokandą kolegi z Rodzinnego. Niestety...

romanoza
25.11.2008 20:07:59

"Dreed" napisał:

Apel do przedstawicieli poniższych sądów okręgowych !!!!!

Całkowity brak informacji z tych okręgów, a przypomnę, że Zarząd Główny Stowarzyszenia Iustitia, zwrócił się o zebranie danych dotyczących DBW i przesłanie ich do biura.....

Proszę o uzupełnienie:
Sądy Okręgowe w:

Białymstoku, Bydgoszczy, Słupsku, Toruniu, Włocławku, Bielsko-Białej, Gliwicach, Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu, Lublinie (za wyj. SR w Opolu Lubelskim), Siedlcach, Łodzi, Koninie, Poznaniu, Zielonej Górze, Krosno, Rzeszów, Koszalin, Szczecin, Płock, Warszawa, Jelenia Góra, Legnica, Opole,

wszystkie sądy administracyjne i wojskowe....


Zdaję sobie sprawę, że nie wszędzie jest się czym pochwalić, ale jestem bardzo zdziwiony brakiem informacji z tych okręgów - nie podawałem SO w których chociaż częściowe wyniki są znane - w spisie ujęto te, który jak gdyby znikły z mapy Polski... Czyzby wyszły jakieś rozporządzenia MS, je likwidujące????

A SR Biała Podlaska to niby nie SO Lublin Napisałem wcześniej, wczoraj albo przedwczoraj. Jeden wydział sądzi normalnie, 4 wokandy w 3 dni, w pozostałych cywilne: 1 licytacja z dawnymi ogłoszeniami w prasie i 2 OZ, nie dało się zmienić, w karnym 1 - koleżanka gapa, w grodzkim kolega musiał, żeby nie wpaść w tryb zwyczajny a leci na zaoczniaka, łącznie 8, środa 3, czwartek 3, piątek 2

Ignacy
25.11.2008 20:10:59

"arczi" napisał:

dodatek do mego postu wcześniej
u nas w okręgu SO Suwałki jest 00 wokand...

(jedna miała być w sr sejny w obrocie zagr.ale nie doreczono i sędzia zdjął z wokandy)


Jakby sędziowie wybierali MS to zostałby nim Okapi

Święte słowa - 0 wokand w całym okręgu to naprawdę imponujący wynik. Jeżeli chodzi o rejony to mazna to tłumaczyć ruchem oddolnym, ale 0 wokand w okręgu - to już musiał być wpływ charyzmy i autorytetu Okapiego. Czapki z głów

Kamel
25.11.2008 20:24:32

Ja sądzę niestety, jak większość sędziów w Krakowie. Nie sądziłem podczas każdego poprzedniego protestu, również w marcu. Na swoje usprawiedliwienie mam to, że po inf. o dbw dzwoniłem do ówczesnego członka zarządu, który poinformował mnie o tym, że protestu w listopadzie nie ma. Tak też poinformowałem cały wydział. Zmiana stanowiska dotarła do nas zbyt późno. Wyznaczamy wokandy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, a ich zmiana to przede wszystkim kara dla protokolanta. w styczniu już nikt nie wyznaczył wokandy

a_szymek
25.11.2008 20:31:50SO PŁOCK
SR PŁOŃSK

26.11. - 2 sesje
27.11. - 2 sesje
28.11. - 3 sesje

i pomyśleć że we wrześniu było 0!

Kamel
25.11.2008 20:35:00

Właśnie tego się boję. jeżeli listopad wypadnie dużo słabiej niż wrzesień minister i współpracujące z nim media na pewno to wykorzystają.

Dred
25.11.2008 20:41:28

Nie ma się czego bać! To jest pewne, że listopad wypadnie znacznie gorzej niż wrzesień. Będzie to skutek oświadczenia starego Zarządu Iustitii z 4.10.2008 r. i odpowiedzialnego zachowania sędziów, którzy nie zdecydowali się odwołać wcześniej wyznaczonych sesji. Te DBW są konieczne z uwagi na wizytę EAJ, natomiast rekord frekwencji z września z pewnością pobijemy w styczniu, lutym itd.

kawka
25.11.2008 21:09:49

zgadzam się, nie ma co się bać a jedynie wszędzie podkreślać, że sesje, które się odbędą nie oznaczają braku poparcia dla protestu, ale są wyrazem odpowiedzialności sędziów i poważnego podejścia do służby, co zresztą może przyczynić się do większego zrozumienia naszych roszczeń w społeczeństwie. sama nie sądzę bo nie miałam wyznaczonych spraw, ale moi koledzy, którzy je mają jasno wyrazili takie stanowisko.

Kamel
25.11.2008 21:17:48

Ja się nie boję tylko .... mnie trafia że nie biorę w tym udziału podobnie jak cały mój wydział.
Zwłaszcza w tak ważnym momencie.

Modern_judge
25.11.2008 21:25:34

"romanoza" napisał:

Apel do przedstawicieli poniższych sądów okręgowych !!!!!

Całkowity brak informacji z tych okręgów, a przypomnę, że Zarząd Główny Stowarzyszenia Iustitia, zwrócił się o zebranie danych dotyczących DBW i przesłanie ich do biura.....

Proszę o uzupełnienie:
Sądy Okręgowe w:

Białymstoku, Bydgoszczy, Słupsku, Toruniu, Włocławku, Bielsko-Białej, Gliwicach, Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu, Lublinie (za wyj. SR w Opolu Lubelskim), Siedlcach, Łodzi, Koninie, Poznaniu, Zielonej Górze, Krosno, Rzeszów, Koszalin, Szczecin, Płock, Warszawa, Jelenia Góra, Legnica, Opole,wszystkie sądy administracyjne i wojskowe....


Zdaję sobie sprawę, że nie wszędzie jest się czym pochwalić, ale jestem bardzo zdziwiony brakiem informacji z tych okręgów - nie podawałem SO w których chociaż częściowe wyniki są znane - w spisie ujęto te, który jak gdyby znikły z mapy Polski... Czyzby wyszły jakieś rozporządzenia MS, je likwidujące????

A SR Biała Podlaska to niby nie SO Lublin Napisałem wcześniej, wczoraj albo przedwczoraj. Jeden wydział sądzi normalnie, 4 wokandy w 3 dni, w pozostałych cywilne: 1 licytacja z dawnymi ogłoszeniami w prasie i 2 OZ, nie dało się zmienić, w karnym 1 - koleżanka gapa, w grodzkim kolega musiał, żeby nie wpaść w tryb zwyczajny a leci na zaoczniaka, łącznie 8, środa 3, czwartek 3, piątek 2

Z tego co wiem (Dreed wiesz Ty też), ale w moim sądzie nikt nie odwołał wokand. Wiem też, że PW wyznaczali na ten dzień sesje. Szczegóły jutro.
P.S. Rommy, niech leci dalej w zwyczajnym w trybie 484 i skończy na 376 par. 2 albo na 377 par. 3. Z jednej strony będzie oczny, z drugiej będzie solidarny... :P

romanoza
25.11.2008 21:30:04

Modi, w sprawie 2 oskarżonych, jeden się stawia, drugi nie, nikt nie wie gdzie jest, żadnego wezwania nie odebrał osobiście no i wyjścia nie ma, bez sensu wyłączać i zawieszać, jak można skończyć.

Robek321
25.11.2008 21:32:02

U mnie na mały Sąd 7 sędziów jedynie ja nie wyznaczyłem wokandy - za to na mój termin wskoczyła inna sędzia. Wszystkich na bieżąco informowałem, iz ta ostateczna decyzja bedzie po zjeździe, ale nawet i potem wyznaczali. Są ludzie którzy mają 3 wokandy - sądzą codziennie. Wcześniej (wrzesień) było podobnie. Nie mam sił - skłóciłbym się z wszystkimi. Liczę na resztę kraju

Okręgowi Suwalskiemu gratuluje.

Dreed
25.11.2008 21:34:39

"Robek321" napisał:

U mnie na mały Sąd 7 sędziów jedynie ja nie wyznaczyłem wokandy - za to na mój termin wskoczyła inna sędzia. Wszystkich na bieżąco informowałem, iz ta ostateczna decyzja bedzie po zjeździe, ale nawet i potem wyznaczali. Są ludzie którzy mają 3 wokandy - sądzą codziennie. Wcześniej (wrzesień) było podobnie. Nie mam sił - skłóciłbym się z wszystkimi. Liczę na resztę kraju

Okręgowi Suwalskiemu gratuluje.


niestety - własnie na takich postawach żerują pozostałe władze i się nie chca z nami liczyć.... Osobiście jako samozwańczy pijarowiec sam doradzałbym... nie martwcie się to nie lekarze, nie potrafią....

suzana22
25.11.2008 21:34:43

"Kamel" napisał:

Ja się nie boję tylko .... mnie trafia że nie biorę w tym udziału podobnie jak cały mój wydział.
Zwłaszcza w tak ważnym momencie.


Ten członek Zarządu, który był dla Twojego wydziału tak miarodajnym źródłem informacji o planach protestacyjnych Iustitii, to jak widać naprawdę skuteczna osoba. Ja niezmiennie jestem pod wrażeniem jego wpływów .

adela
25.11.2008 22:24:07

Danych z Poznań-Nowe Miasto i z SO Poznań nie udało mi się zebrać, ale śmiało można założyć, że jest bez rewelacji. Jeżeli na forum jest ktoś z tych sądów, to może uzupełnić dane. Ja nie zdążyłam.

Zdenek
25.11.2008 22:49:00

"Robek321" napisał:

U mnie na mały Sąd 7 sędziów jedynie ja nie wyznaczyłem wokandy - za to na mój termin wskoczyła inna sędzia. Wszystkich na bieżąco informowałem, iz ta ostateczna decyzja bedzie po zjeździe, ale nawet i potem wyznaczali. Są ludzie którzy mają 3 wokandy - sądzą codziennie. Wcześniej (wrzesień) było podobnie. Nie mam sił - skłóciłbym się z wszystkimi. Liczę na resztę kraju

Okręgowi Suwalskiemu gratuluje.


Robek 321 nie trać nadziei. Zawsze warto pracować i przekonywać. My w Rejonie Tarnobrzeskim tym razem mamy taki średni wynik ale ja się tym wcale nie martwię, bo do listopadowych dni bez wokandy przekonałem dotychczas nie przekonywalnych. Wielu ludziom nie podoba się ten stan rzeczy i wielu z nich puszczają ostatnie obawy i opory. Warto przekonywać bo zawsze można kogoś namówić do poparcia protestu. Skoro mi się udało namówić nowego sędziego ( to jego pierwszy protest a sędzia ten jest niezwykle odpowiedzialny, pracowity i oddany idei , znam go dobrze bo to mój Ojciec), to i Tobie się uda namówić Koleżanki i Kolegów próbuj! Nawet dla jednego Sędziego warto. A to ,że u nas i u Was znalazły się osoby które zapomniały, nie chciały, specjalnie wyznaczyły, no tak już jest. Pozdrawiam. Zdenek. a i oczywiście jestem pod wrażeniem postawy Kolegów z Suwałk. Brawo. to jest organizacja.

larakroft
25.11.2008 23:01:57

SR Lublin raczej nie najlepiej.
Jutro podam pełne dane - dziś z uwagi na dyżur aresztowy nie miałam czasu ich zebrać.

Jeżeli chodzi o wydziały karne - w moim przez 3 dni jedna wokanda wykonawcza, w wydziale III sądzą normalnie, w wydziale IV - dwie wokandy, w tym jedna, na którą sędzia dostał delegację.


Wydziały grodzkie karne - praktycznie sądzą bez ograniczeń.

Co do wydziałów cywilnych nie wiem, ale sędziowie cywilni jeszcze na zebraniu październikowym iustitii sygnalizowali, że zapewne nie zdołają odwołać wyznaczonych terminów.


W przypadku Sądu w Lublinie - bardzo duże znaczenie dla rozmiaru protestu ma postawa przewodniczącego, który wyznacza sędziom pierwsze terminy rozpraw.

Ignacy
25.11.2008 23:41:40

"Robek321" napisał:

U mnie na mały Sąd 7 sędziów jedynie ja nie wyznaczyłem wokandy - za to na mój termin wskoczyła inna sędzia. Wszystkich na bieżąco informowałem, iz ta ostateczna decyzja bedzie po zjeździe, ale nawet i potem wyznaczali. Są ludzie którzy mają 3 wokandy - sądzą codziennie. Wcześniej (wrzesień) było podobnie. Nie mam sił - skłóciłbym się z wszystkimi. Liczę na resztę kraju

Okręgowi Suwalskiemu gratuluje.


Robek 321 - Tobie dziękuję i gratuluję, bo żeby samemu protestować to trzeba mieć jaja. A co do Twoich koleżanek i kolegów z pracy to wstyd, żenada, i - napisałbym , ale by mnie ocenzurowali. W tak malym sądzie ( 7 osobowym) nie ma problemu z obciażeniem i ilością sesji ( wiem z doświadczenia bo też w małym sądzę, aczkolwiek mnie aż tak - u mnie jest 20 sędziów). Jezeli w tak małej jednostce akurat w DBW wszystkie łazęgi wyznaczyły sobie sesję, to znaczy że chciały sie wykazać - jak już dostaniemy jakieś podwyżki to te Twoje łazęgi powinny te matysiaki pzreznaczyć na jakiś fundusz albo co, bo erwidentnie nawet na to nie zasłużyły.
Sory za język i być może za ostre sformułowania, ale późno już, a mnie szlag trafia jak pomyslę, ile takich aparatczyków rodem z poprzedniej epoki ( co to chcą zjeść ciastko i mieć ciastko ) jest jeszcze wśród nas. W moim SR jest tylko jeden taki i tylko on wyznaczył sesje w DBW

totep
26.11.2008 09:11:27

O Lublinie nie ma co pisać, bo wstyd
Weź ty Okapi pogadaj z kolegami prezesami SO z aoelacji, może za twoim przewodem ....

tomi
26.11.2008 09:13:48

Sąd Rejonowy w Choszcznie

26 - 1 wykonawcza
27 - 0
28 - 0

domianiuk
26.11.2008 09:38:22

Sąd Okręgowy Legnica

26 XI - 5
27 XI - 6
28 XI - 4

Nie wiem czy to dobrze jak na 45 sędziów.
Brawa dla Wydziału Gospodarczego 0 wokand.

romanmajer
26.11.2008 10:10:16

SO Zielona Góra
26-28.XI

I Cywilny 1 wokanda ( zagraniczna )
II Karny 4 wokandy ( w tym 2 publikacje )
III Penitencjarny 0 wokand
IV Pracy 2 wokandy
V Gospodarczy 2 wokandy
VI Cywilny Odw. 0 wokand
VII Karny Odw. 0 wokand
IX Ubezpieczeń 2 wokandy

suzana22
26.11.2008 10:36:47

SO Kraków
SR w Chrzanowie
na 20 sędziów wisi dziś 8 wokand.

Tomasz Zawiślak
26.11.2008 10:37:13

Przesyłam dane z Wrocławia na dzień 26.11.2008 r. Spisu dokonałem z natury, tj. na podstawie wywieszonych lub wyświetlonych wokand w budynku przy ul. Sądowej/Podwale we Wrocławiu, ponieważ w naszym systemie są chyba jakieś przekłamania. Nie mam informacji na temat sądów gospodarczych, grodzkich i ubezpieczeń społecznych (inne budynki). Informacje dotyczą ilości wokand z rozpraw i posiedzeń jawnych:

SO we Wrocławiu - 17 (z systemu wynika, że 33)

SR dla Wrocławia - Śródmieścia - 20 - (z systemu wynika, że 25, w tym 2 grodzkie)

SR dla Wrocławia-Krzyków - 9 (z systemu wynika, że 14)

SR dla Wrocławia - Fabrycznej - 7 (z systemu wynika, że 9)

NIGDZIE NIE WiDZIAŁEM żADNYCH INFORMACJI O DBW!!!

Ata
26.11.2008 10:52:55

ILOŚĆ WOKAND W OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ W DNIACH 26 - 28 listopada 2008r


Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

26.11.2008r 12 wokand
27.11.2008r 9 wokand
28.11.2008r 9 wokand


Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

26.11.2008r 19 wokand
27.11.2008r 21 wokand
28.11.2008r 12 wokand


Sąd Rejonowy w Cieszynie

26.11.2008r 9 wokand
27.11.2008r 13 wokand
28.11.2008r 10 wokand


Sąd Rejonowy w Żywcu

26.11.2008r 11 wokand
27.11.2008r 11 wokand
28.11.2008r 8 wokand


Przykro nam że tak dużo, ale dostoswaliśmy się do pierwotnego komunikatu IS.
No ale za to jesteśmy OPLAKATOWANI

mitesek
26.11.2008 11:15:50

Sąd Rejonowy w Oleśnicy (16 sędziów i asesorów)

26 - 3
27 - dane jutro
28 - dane pojutrze

monikissima
26.11.2008 11:16:18

SR dla Warszawy Woli

Dzisiaj naliczyłam 17 wokand, tylko na dwóch salach są komunikaty o proteście. ??:

balrog
26.11.2008 11:25:23

"Ata" napisał:


Sąd Rejonowy w Żywcu

26.11.2008r 11 wokand
27.11.2008r 11 wokand
28.11.2008r 8 wokand


Co za wstyd , chyba przestane sie przyznawać, że jestem z Żywca A taki ładny macie ten sąd!

kzawislak
26.11.2008 11:39:16

"Tomasz Zawiślak" napisał:

Nie mam informacji na temat sądów gospodarczych, grodzkich i ubezpieczeń społecznych (inne budynki).


jak to nie masz informacji na temat sadów gospodarczychO - wokand we wszystkich 3 procesowych (19 sędziów) oraz nieprocesowych

jedna wokanda upadłościowa bodajże jutro będzie

Sandman
26.11.2008 11:43:41

"kzawislak" napisał:

Nie mam informacji na temat sądów gospodarczych, grodzkich i ubezpieczeń społecznych (inne budynki).


jak to nie masz informacji na temat sadów gospodarczych


Oj ....będzie awantura domowa

ania
26.11.2008 11:47:35

w naszym sądzie, na drzwiach wejsciowych, obok informacji o naszym proteście , pojawiła się kartka z poparciem protestu przez prokuratora.

Ata
26.11.2008 11:48:44

PROŚBA DO ZARZĄDU,


W związku z tym, że planowane jest posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z udziałem Ministra Finansów w przedmiocie wynagrodzeń sędziowskich Oddział Bielski Iustitii proponuje rozważenie przesłania przez Zarząd IS wszystkim członkom komisji najciekawszych uchwał oddziałów regionalnych oraz zgromadzeń ogólnych, zwłaszcza tych, które zawierają konkretną argumentację krytycznie odnoszącą się do propozycji Min. Sprawiedliwości.

Uważamy, że wcześniejsze zapoznanie się przez członków komisji sprawiedliwości z konkretną argumentacją sędziów może skłonić ich do wnikliwego rozważenia i poparcia naszego stanowiska.

Wydaje nam się, że nasza uchwała z dnia 13.11.2008r zawiera konkretną argumentację, gdyż pokazuje że obwieszczone przez media ogromne podwyżki dla sędziów w porównaniu do 90 roku, są w istocie obniżeniem naszych plac i nijak się mają do korony zawodów.

Pozdrawiamy,
Iustitia o/bielsko

ossa
26.11.2008 11:51:48

"Ata" napisał:

PROŚBA DO ZARZĄDU,


W związku z tym, że planowane jest posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z udziałem Ministra Finansów w przedmiocie wynagrodzeń sędziowskich Oddział Bielski Iustitii proponuje rozważenie przesłania przez Zarząd IS wszystkim członkom komisji najciekawszych uchwał oddziałów regionalnych oraz zgromadzeń ogólnych, zwłaszcza tych, które zawierają konkretną argumentację krytycznie odnoszącą się do propozycji Min. Sprawiedliwości.

Uważamy, że wcześniejsze zapoznanie się przez członków komisji sprawiedliwości z konkretną argumentacją sędziów może skłonić ich do wnikliwego rozważenia i poparcia naszego stanowiska.

Wydaje nam się, że nasza uchwała z dnia 13.11.2008r zawiera konkretną argumentację, gdyż pokazuje że obwieszczone przez media ogromne podwyżki dla sędziów w porównaniu do 90 roku, są w istocie obniżeniem naszych plac i nijak się mają do korony zawodów.

Pozdrawiamy,
Iustitia o/bielskoDoskonały pomysł!!!!!!

rosan
26.11.2008 12:10:03

brawo,do dzieła

jakwaw
26.11.2008 12:13:38

Pisałem na PW Dreed, ale powtórzę, bośmy z toruńskiego, i do tablicy wezwani. SR Chełmno na chwilę obecną od 26-28 - 0 wokand. Pozdrawiam.

ossa
26.11.2008 12:25:58

"jakwaw" napisał:

Pisałem na PW Dreed, ale powtórzę, bośmy z toruńskiego, i do tablicy wezwani. SR Chełmno na chwilę obecną od 26-28 - 0 wokand. Pozdrawiam.To sie nazywa Super-prezes!!!!! A niechby się kto wyłamał!!!!!!!

Jagoda
26.11.2008 12:29:33

SR Białystok

dane z e-wokandy ( ok. 50 % wobec poprzednich tygodni )

26 listopada 2008 r. - 13

27 listopada 2008 r. - 17

28 listopada 2008 r. - 19

no cóż ..... w części na wokandzie są to pojedyncze sprawy, których prawdopodobnie nie można było odwołać w części normalne posiedzenia.

domianiuk
26.11.2008 12:38:41

SR Jawor (Okręg Legnica)

26 XI - 1
27 XI - 2
28 XI - 0

Sędziów ośmiu.

jakwaw
26.11.2008 13:06:11

"ossa" napisał:

Pisałem na PW Dreed, ale powtórzę, bośmy z toruńskiego, i do tablicy wezwani. SR Chełmno na chwilę obecną od 26-28 - 0 wokand. Pozdrawiam.To sie nazywa Super-prezes!!!!! A niechby się kto wyłamał!!!!!!!

Pozdrawiam Cię Ossa! Zaświadczam Ci, że nie musiałem nikogo szczególnie przekonywać. Poziom samouświadomienia wśród sędziów naszego Sądu jest wysoki. "Starym", mówiąc oględnie, "zwisa" co na ich temat myśli MS, a młodzi są bojowo nastawieni. Jak będzie trzeba to broń wydam i do lasu pójdziemy.

witoldw1
26.11.2008 16:19:53

"domianiuk" napisał:

Sąd Okręgowy Legnica

26 XI - 5
27 XI - 6
28 XI - 4

Nie wiem czy to dobrze jak na 45 sędziów.
Brawa dla Wydziału Gospodarczego 0 wokand.


Z moich ustaleń na godz.11 wynika
26 -5
27-4
28-3
Wiem ,że system komputerowy wykazywał odwołane wokandy jako te ,które mają się odbyć ,dlatego trzeba to sprawdzać " na piechotę " .Nie liczę przedłużenia aresztu w moim wydziale ( choć wokanda niby jest ) ,ale to siła wyższa. Jak nie liczyć ,o 12 za dużo.

Joanna B.
26.11.2008 17:16:50

media dzisiaj też jakieś nieśmiałe, jedynie wczesnym rankiem jedynka PR podawała, że dzisiaj dzien bez wokandy... innych doniesień nie słyszałam; nawet MS nie wystąpił

witoldw1
26.11.2008 17:22:41

"Joanna B." napisał:

media dzisiaj też jakieś nieśmiałe, jedynie wczesnym rankiem jedynka PR podawała, że dzisiaj dzien bez wokandy... innych doniesień nie słyszałam; nawet MS nie wystąpił

Z całym szacunkiem i bez ironii ,ale z generałem Sikorskim nie mieliśmy dzisiaj szans .Może jutro coś się zmieni.

AQUA
26.11.2008 17:55:03

Teleekspres zapodał o 17.00, że SSR zarabiają brutto 4.000 złotych i że to jest za mało.

Była króciutka migawka o DBW.

Natomiast o misji EAJ sami chętnie zapodamy, gdy już poznamy szczegóły.

bea
26.11.2008 18:32:39

Z wiarygodnego źródła wiem, że RMF rano nadawał w tej tonacji, że w projektach sędziowie już tyle mają tej kapusty, że nie wiadomo po co jeszcze protestują.

Proszę wiarygodne źródło o ewentualne doprecyzowanie, jeśli coś pominęłam.
Pozdr.

balrog
26.11.2008 19:09:01

SR Gryfice apelacja szczecińska
26 - 5 wokand (normalnie 6)
27 - 4 (normalnie 7)
28 - 3 (normalnie 4)
jutro podamy wyniki ze Szczecina i okolic

jackmilek
26.11.2008 19:15:33

Muszę donieść szanownym kolegom, że Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. nie popisał się. Ja sam zdjąłem wokandę i zrobiło to może jeszcze z dwóch sędziów. Generalnie asesorzy nie biorą udziału w proteście ze względu na totalne zastraszenie ze strony sędziów funkcyjnych. Nie jest to zresztą nic dziwnego, skoro zastraszeni są sami sędziowie łańcuchowi. Niestety nie możecie liczyć na SR w Gorzówku, a SO nie bierze w ogóle udziału w proteście. Za to sędziowie SO uczestniczą w zastraszaniu swoich młodszych kolegów. Słów brakuje. Ciekawe czy jest tak w innych sądach w Polsce, czy jest to tylko lubuska specyfika: TOTALNE PRZERAŻENIE, bo "co powie pani prezes?"

rbx
26.11.2008 19:31:38

"jackmilek" napisał:

Muszę donieść szanownym kolegom, że Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. nie popisał się. Ja sam zdjąłem wokandę i zrobiło to może jeszcze z dwóch sędziów. Generalnie asesorzy nie biorą udziału w proteście ze względu na totalne zastraszenie ze strony sędziów funkcyjnych. Nie jest to zresztą nic dziwnego, skoro zastraszeni są sami sędziowie łańcuchowi. Niestety nie możecie liczyć na SR w Gorzówku, a SO nie bierze w ogóle udziału w proteście. Za to sędziowie SO uczestniczą w zastraszaniu swoich młodszych kolegów. Słów brakuje. Ciekawe czy jest tak w innych sądach w Polsce, czy jest to tylko lubuska specyfika: TOTALNE PRZERAŻENIE, bo "co powie pani prezes?"


Niestety przykład gorzowski pokazuje, ile jeszcze jest pracy przed nowymi władzami IS, żeby integrować nasze środowisko, żebyśmy umieli mówić jednym głosem.
A przecież w Gorzowie też działa oddział Iustitii, są jakieś władze, więc może trzeba przesłać im ten opis Jackmilka, to w końcu osoba z ich środowiska i niech się wytłumaczą, co zrobili by zrealizować bądź co bądź uchwałę najwyższej władzy stowarzyszenia, w którym "działają" (cudzysłów jak najbardziej zamierzony). Niech pokażą, jak przygotowali się do DBW.
A Ciebie Jackmilek spieszę poinformować, że w ogromnej większości sądów takiego przerażenia nie ma i gratuluję, że masz odwagę zdjąć wokandę i napisać publicznie na forum, co się w Gorzowie dzieje.
No a teraz czekam na reakcję zarządu IS w powyższej sprawie

gzrech
26.11.2008 19:36:05

"jackmilek" napisał:

Muszę donieść szanownym kolegom, że Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. nie popisał się. Ja sam zdjąłem wokandę i zrobiło to może jeszcze z dwóch sędziów. Generalnie asesorzy nie biorą udziału w proteście ze względu na totalne zastraszenie ze strony sędziów funkcyjnych. Nie jest to zresztą nic dziwnego, skoro zastraszeni są sami sędziowie łańcuchowi. Niestety nie możecie liczyć na SR w Gorzówku, a SO nie bierze w ogóle udziału w proteście. Za to sędziowie SO uczestniczą w zastraszaniu swoich młodszych kolegów. Słów brakuje. Ciekawe czy jest tak w innych sądach w Polsce, czy jest to tylko lubuska specyfika: TOTALNE PRZERAŻENIE, bo "co powie pani prezes?"


Bardzo smutne.

Mario 71
26.11.2008 19:42:05

A u nas w Mielcu tradycyjnie pełne poparcie dni bez wokand. Jedna, jedyna wokanda asesorska na przestrzeni trzech dni ( wybaczamy ).

Maltazar
26.11.2008 20:18:23

Bosko jest mieć tydzień bez wokandy. Podobają mi się takie tygodnie.

Sandman
26.11.2008 21:12:27

"jackmilek" napisał:

Muszę donieść szanownym kolegom, że Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. nie popisał się. Ja sam zdjąłem wokandę i zrobiło to może jeszcze z dwóch sędziów. Generalnie asesorzy nie biorą udziału w proteście ze względu na totalne zastraszenie ze strony sędziów funkcyjnych. Nie jest to zresztą nic dziwnego, skoro zastraszeni są sami sędziowie łańcuchowi. Niestety nie możecie liczyć na SR w Gorzówku, a SO nie bierze w ogóle udziału w proteście. Za to sędziowie SO uczestniczą w zastraszaniu swoich młodszych kolegów. Słów brakuje. Ciekawe czy jest tak w innych sądach w Polsce, czy jest to tylko lubuska specyfika: TOTALNE PRZERAŻENIE, bo "co powie pani prezes?"

Kurcze, a tam jest taka fajna ekipa....

clif1
26.11.2008 21:25:30

Witam,
SR w Raciborzu: 1 wokanda asesORA, można mu wybaczyć

barakuda
26.11.2008 22:17:28

Kim my jesteśmy. Sędziami czy sforą wściekłych psów? O co chodzi z tym "zastraszaniem"?

suzana22
26.11.2008 22:32:04

"barakuda" napisał:

Kim my jesteśmy. Sędziami czy sforą wściekłych psów? O co chodzi z tym "zastraszaniem"?


A o co chodzi Tobie z tą sforą i to wściekłych psów?

domianiuk
26.11.2008 22:48:57

"witoldw1" napisał:

media dzisiaj też jakieś nieśmiałe, jedynie wczesnym rankiem jedynka PR podawała, że dzisiaj dzien bez wokandy... innych doniesień nie słyszałam; nawet MS nie wystąpił

Z całym szacunkiem i bez ironii ,ale z generałem Sikorskim nie mieliśmy dzisiaj szans .Może jutro coś się zmieni.

Niestety jutro też nie mamy szans (zamachy w Bombaju)

grubson
26.11.2008 22:57:05

Zawsze znajdzie się coś ważniejszego. Jakby dni bez wokandy były za czasów Zera to w TVN24 zarząd I. siedziałby przez 24 godziny. Na zmianę Tak jak było z lekarzami naówczas

ossa
27.11.2008 12:34:48

http://miasta.gazeta.pl/torun/1,35576,5994025,Dni_bez_wokandy_takze_w_torunskim_sadzie.html

mitesek
27.11.2008 12:44:24

normalnie, jak przeczytałem wypowiedź Prezesa SO w Toruniu to spadliśmy razem: najpierw ja z krzesła, a potem czapka z mego pustego łba! szacunek pełny!

Jagoda
27.11.2008 13:00:18

Jakby tak wszyscy Prezesi SO ......

okapi
27.11.2008 13:06:46

niestety muszę sprostować optymistyczne wyniki suwalskie

wbrew wcześniejszym informacjom,że będzie 00 wokand w całym okręgu
1 " koleżanka " postąpiła jak ....... i wyznaczyła świadomie posiedzenie w areszcie (penitencjarne)..wiedza co naszym proteście..przykro mi ale na tą osobę nie mam wpływu brak mi słów..po prostu
jedyna w SO do I też się nie zapisała..więc palmę pierwszeństwa przekazuje tym razem innym..przykro mi

mitesek
27.11.2008 13:17:50

a ja aktualizuję: Sąd Rejonowy w Oleśnicy (16 sędziów i asesorów)

26 - 3
27 - 3
28 - dane jutro

Jagoda
27.11.2008 13:19:11

Okapi ! Palma chyba u Was jednak zostanie, jak śledzę statystykę na forum to chyba nie ma bardziej zgranego SO. Jedna koleżanka na cały Sąd Okr. to i tak jesteście przodownicy... Jest czego zazdrościć ..

kzawislak
27.11.2008 13:20:57

okapi - i tak palma pierwszeństwa pozostaje w Twoich rękach!

nie ma drugiego OKRĘGU z lepszym wynikiem!

Sandman
27.11.2008 13:27:16

"Jagoda" napisał:

Okapi ! Palma chyba u Was jednak zostanie, jak śledzę statystykę na forum to chyba nie ma bardziej zgranego SO. Jedna koleżanka na cały Sąd Okr. to i tak jesteście przodownicy... Jest czego zazdrościć ..

Oj tak...gdybyż wszędzie były tak zgrane ekipy nawet z jedną, no dwoma, czarnymi owcami...

okapi
27.11.2008 13:29:00

a mi przykro że ona jedna okazała się łamiprotestem

nie chodzi już o liczby czy palmy pierwszeństwa ale że była w całym okręgu jedność i solidarność a teraz jest jak łyżka dziegćiu w słoiku miodu..nielojalność boli..

ale podobno to wolny kraj więc nie zdejmowałem jej (jako PW)

wszystkich starałem się tylko przekonywać a nie administracyjnie coś kazać

boli tylko osobiście bo to koleżanka z 1 wydziału

Et tu Brute contra me..?

Jagoda
27.11.2008 13:33:43

Okapi !!! A może w sąsiednich SO Białystok i Olsztyn masz kolegów PW i byś im pomysły na przekonywanie "sprzedał".

jakwaw
27.11.2008 13:50:56

"Jagoda" napisał:

Jakby tak wszyscy Prezesi SO ......


Bo szefa w toruńskim okręgu mamy prima sort! Oświadczam, że prezesi rejonowi podpisują się wszystkimi kończynami pod słowami naszego Prezesa. Przynajmniej ja.

okapi
27.11.2008 13:56:46

"Jagoda" napisał:

Okapi !!! A może w sąsiednich SO Białystok i Olsztyn masz kolegów PW i byś im pomysły na przekonywanie "sprzedał".


hhaha..pomysł jest prosty..z każdym trzeba rozmawiać..i przekonać go argumentami..w małych ośrodkach jest łatwiej..w większych bywa różnie
a argument są znane..protest legalnymi środkami,bez uciążliwości dla społeczeństwa,solidarnie, w grupie,dla samych siebie..etc

czasem zależy to i od osoby przekonującego i jego wdzięku osobistego
ale wiem że nie jestem jedyny i w wielu sądach ,oddziałach i okręgach były takie stare i młode konie jak ja..

Łukasz
27.11.2008 14:20:22

SR Piaseczno (Okręg Warszawa)

26 XI - 4 wokandy
27 XI - 4 wokandy
28 XI - 4 wokandy

W SR dla miasta stołecznego Warszawy Oświadczenie z komunikatu ISI nr 20 o akcji DBW wisi właściwie na każdej sali rozpraw i na tablicach ogłoszeń - w innych SR okręgów warszawskiego i warszawsko-praskiego jest różnie. W SO Warszawa też można je napotkać.

wanam
27.11.2008 19:08:56

Tyle mi się udało, że przynajmniej plakaciki wiszą. Zrobiłem nawet fotkę na dowód.

witoldw1
27.11.2008 19:13:19

"domianiuk" napisał:

media dzisiaj też jakieś nieśmiałe, jedynie wczesnym rankiem jedynka PR podawała, że dzisiaj dzien bez wokandy... innych doniesień nie słyszałam; nawet MS nie wystąpił

Z całym szacunkiem i bez ironii ,ale z generałem Sikorskim nie mieliśmy dzisiaj szans .Może jutro coś się zmieni.

Niestety jutro też nie mamy szans (zamachy w Bombaju)
Niestety ,niegdysiejszy Zbyszek miał tylko układy z CBA ,a obecny ma je też z Al-Kaidą

okapi
27.11.2008 19:30:12

fakt,mniejsze zainteresowanie..notki małe na 3-4 str,,takie zycie..

Robek321
27.11.2008 19:32:39

anpod ! masz całkowitą rację, co do rejonów, czego nie potrafię zrozumieć.

Mam jeszcze uwagę, może nie na miejscu. Nie wiem czy to dobry pomysł z wywieszanymi ogłoszeniami przez tych co sądzą w DBW. Wiem, że pomyślane to jest dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą zdjąc wokandy, a chcieliby zasygnalizować swą solidarność. Jednakże obserwuję coś zupełnie innego. Możliwość wywieszenia takiego ogłoszenia jest traktowana jako swoiste usprawiedliwienie "wyznaczyłem wokandę, ale wywisiłem ogłoszenie". Wiecie sami, że dużo jest takich ludzi, którzy w pogoni za wynikami i statystyką, czy też jakąś obawą gotowa jest znaleźć jakiekolwiek usprawiedliwienie dla wyznaczenia wokandy, a teraz dodatkowo nikt im nie powie, że nie uczestnicza w proteście - bo uczestniczą przecież wywisili oświadczenie.

Obym się mylił, ale wprowadzenie "oświadczeń" spowoduje więcej wokand w styczniu i nikomu nie będzie można powiedzieć, że bojkotuje protest. NIe łudźmy się przy tym, iż takimi oświadczeniami czy wcześniejszymi petycjami cokolwiek osiągniemy. Liczyć się z nami będą tylko w wypadku solidarności w niewyznaczaniu wokand. Dlatego mam skromny apel do Dreda i zarządu Iustti o rezygnację z lansowania oświadczeń jako formy protestu.

Modern_judge
27.11.2008 19:33:22

W warszawskim Sądzie, o którym pisałem wyżej, odbyły się wczoraj i dzisiaj wszystkie zaplanowane wokandy, no... prawie wszystkie

Pozdr

M.J.

okapi
27.11.2008 19:38:43

"Robek321" napisał:

anpod ! masz całkowitą rację, co do rejonów, czego nie potrafię zrozumieć.

Mam jeszcze uwagę, może nie na miejscu. Nie wiem czy to dobry pomysł z wywieszanymi ogłoszeniami przez tych co sądzą w DBW. Wiem, że pomyślane to jest dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą zdjąc wokandy, a chcieliby zasygnalizować swą solidarność. Jednakże obserwuję coś zupełnie innego. Możliwość wywieszenia takiego ogłoszenia jest traktowana jako swoiste usprawiedliwienie "wyznaczyłem wokandę, ale wywisiłem ogłoszenie". Wiecie sami, że dużo jest takich ludzi, którzy w pogoni za wynikami i statystyką, czy też jakąś obawą gotowa jest znaleźć jakiekolwiek usprawiedliwienie dla wyznaczenia wokandy, a teraz dodatkowo nikt im nie powie, że nie uczestnicza w proteście - bo uczestniczą przecież wywisili oświadczenie.

Obym się mylił, ale wprowadzenie "oświadczeń" spowoduje więcej wokand w styczniu i nikomu nie będzie można powiedzieć, że bojkotuje protest. NIe łudźmy się przy tym, iż takimi oświadczeniami czy wcześniejszymi petycjami cokolwiek osiągniemy. Liczyć się z nami będą tylko w wypadku solidarności w niewyznaczaniu wokand. Dlatego mam skromny apel do Dreda i zarządu Iustti o rezygnację z lansowania oświadczeń jako formy protestu.to nie tak..głównym argumentem był brak czasu.

stad wersja awaryjna-ogłoszenia etc..by nie dzielić środowiska

.do stycznia jest prawie 2 mce i jest czas by nie wyznaczać lub bezpiecznie przełożyć..nie można sie będzie już tak tłumaczyć..
oczywiście jak ktoś nie zechce to zawsze pretekst sobie znajdzie..

walenty
27.11.2008 20:05:54

"Modern_judge" napisał:

W warszawskim Sądzie, o którym pisałem wyżej, odbyły się wczoraj i dzisiaj wszystkie zaplanowane wokandy, no... prawie wszystkie .


Warszawo! Dźwignij się wreszcie. To przecież głównie przy waszych kosztach utrzymania szczególnie widać mizerię sędziowskich wynagrodzeń. Możecie wykasować mój post, jeżeli studzę zapał, ale jestem zawiedziony i jest mi bardzo smutno z powodu zachowania niektórych wielkich ośrodków. Przecież to tam jest największa siła.

Modern_judge
27.11.2008 20:15:31

Słowa na wiatr... Nie ma, nie było i nie będzie w Warszawie solidarności między sędziami. Jest, było i będzie plotkarstwo, narzekactwo, kompleksy, złośliwość i dwulicowość. Przykre, ale prawdziwe. Dlatego też, każda kolejna osoba, każdy nowy sędzia, który przyłącza się do protestów i wyraża śmiało i głośno swoje zaniepokojenie sytuacją w wymiarze sprawiedliwości, jest na wagę złota. Powyższa generalizacja jest chyba na miejscu.

balrog
27.11.2008 20:36:29

Dane ze Szczecina i okręgu za trzy dni protestu 26-28.11.2008r. z tym że nie mamy danych z SR Świnoujście oraz Sądu Okręgowego

Najpierw procentowy stosunek wokand, które się odbyły w stosunku do liczby wokand, które odbywają się normalnie w te dni tygodnia:

SR Szczecin 65,81 % odbytych, czyli protest objął 34,19 %

SR Choszczno 12,50 % odbytych - nie odbytych 87,50

SR Goleniów 31,25 % odbytych - nie odbytych 68,75

SR Gryfice 70,59 % odbytych -- nie odbytych 29,41

SR Gryfino 30,77 %odbytych -- nie odbytych 69,23

SR Kamień Pomorski 100% odbytych -- nie odbytych 0

SR Łobez 100% % odbytych -- nie odbytych 0

SR Myślibórz 28,57 % odbytych -- nie odbytych 71,43

SR Stargard Szczeciński 66,67 % odbytych -- nie odbytych 33,33


średnia 56,24 % odbytych -- nie odbytych 43,76Szczecin SR wydziałami: procentowa ilość odbytych wokand w stosunku do normalnej liczby:
I - 80,00%
II - 83,33
III - 100
IV - 100
V - 32
VI - 27,77
VII - 100
VIII - 100
IX - 100
X - 70
XI - 0
XIII - 40
XIV - 40
XV - 100
XVI - 100
XVIII - 42,86
XIX - 100
XXI - 50
XXII - 25

anetus38
27.11.2008 20:49:22

Sąd Rejonowy w Grajewie
26.11.2008 - 0 wokandy
27.11.2008 - 0 wokandy (chyba że liczyć publikację, to 1 wokanda, ale koleżanka musiała odroczyć wydanie wyroku, bo rozprawę kończyła prawie po ciemku, gdyż energetyka w ramach remontów zabrała nam na parę godzin prąd)
28.11.2008 - jutro będzie 1 wokanda, ale to psychiatryk, a tam terminy są bezwzględne

rbx
27.11.2008 21:17:43

"balrog" napisał:

Dane ze Szczecina i okręgu za trzy dni protestu 26-28.11.2008r.:
SR Szczecin 65,81 % odbytych, czyli protest objął 34,19 %
Szczecin SR wydziałami: procentowa ilość odbytych wokand w stosunku do normalnej liczby:
VI - 27,77


Czyli w skali sądu my protestujący jesteśmy w mniejszości (przykre, ale liczyłem się z tym), za to mój wydział się na podium załapał (wynik nie jest lepszy, bo nie wszystko dało się odwołać, ale protest popierają wszyscy "liniowi"

balrog
27.11.2008 21:45:00

"rbx" napisał:

Dane ze Szczecina i okręgu za trzy dni protestu 26-28.11.2008r.:
SR Szczecin 65,81 % odbytych, czyli protest objął 34,19 %
Szczecin SR wydziałami: procentowa ilość odbytych wokand w stosunku do normalnej liczby:
VI - 27,77


Czyli w skali sądu my protestujący jesteśmy w mniejszości (przykre, ale liczyłem się z tym), za to mój wydział się na podium załapał (wynik nie jest lepszy, bo nie wszystko dało się odwołać, ale protest popierają wszyscy "liniowi"
konieczne jest szybkie zebranie oddziału albo nieformalne spotkanie prowodyrów wichrzycielstwa w celu przedyskutowania tak słabych wyników w niektórych sądach (Szczecin zaniża średnią w stosunku do całego okręgu i jest to dziwne, średnia odbytych wokand w SR w Szczecinie to 65,81% zaś w okręgu to 56,24% normalnego urobku ) i wydziałach i przygotowania się do stycznia, który tuz tuż.

a_szymek
27.11.2008 22:05:16

byłem dziś w Warszawie i przejeżdżałem obok SR dla Warszawy Pragi (Południe i Północ w jednym budynku). Nie mogłem oprzeć sie pokusie by sprawdzić i zrobiłem to. Szybko wyszedłem, miałem dość. Tyle wokand na drzwiach. ASR jestem jeszcze w stanie zrozumieć, ale SSR niestety nie. Mam nadzieję, że do kasy też się nie ustawią w kolejce tylko pójdą na salę sądzić

wiktoria
27.11.2008 22:21:10

We Włocławku mizeria. Jutro podam stosunkowo ale jestem wielce zawiedziony. O terminach wiedziała większość ale opór materii jest straszny.

balrog
27.11.2008 22:53:40

"wiktoria" napisał:

We Włocławku mizeria. Jutro podam stosunkowo ale jestem wielce zawiedziony. O terminach wiedziała większość ale opór materii jest straszny.
Chyba opór mózgu

kazanna
27.11.2008 23:39:07

Mam nadzieję, że do kasy też się nie ustawią w kolejce tylko pójdą na salę sądzić

nie ustawia sie bo maja konta w bankach
sporo sędziów przyjęło postawę wyczekującą, ponieważ podwyzki9 wywalczone ) obejmą WSZYSTKICH. po co sie wychylać?????

markosciel
27.11.2008 23:53:37

"kazanna" napisał:

Mam nadzieję, że do kasy też się nie ustawią w kolejce tylko pójdą na salę sądzić

nie ustawia sie bo maja konta w bankach
sporo sędziów przyjęło postawę wyczekującą, ponieważ podwyzki9 wywalczone ) obejmą WSZYSTKICH. po co sie wychylać?????


Pewnie że się w kolejce do kasy ustawią - i jeszcze będą mówić, że sobie te podwyżki wywalczyli

balrog
28.11.2008 10:41:06

Jeszcze informacja z Białogardu
apelacja Szczecińska

26 odbyło się 6 wokand (normalnie 11)
27 odbyło się 7 wokand (normalnie 10)
28 odbyło się 0 wokand (normalnie 6)

statystycznie odbyło się 48,15 % wokand w stosunku do normalnej ilości

mitesek
28.11.2008 11:07:39

a ja aktualizuję: Sąd Rejonowy w Oleśnicy (16 sędziów i asesorów)

26 - 3
27 - 3
28 - 4

jestem zażenowany

majka
28.11.2008 11:16:19

Sąd Rejonowy Zgorzelec na 15 sędziów / w tym 2 asesorów/ i 6 wydziałów:
26.11- 3 sesje;
27.11- 4 sesje;
28.11- 4 sesje

balrog
28.11.2008 11:16:20

aktualizuje dane z okręgu szczecińskiego, niestety:
SR w Świnoujściu 100 % odbytych wokand, zero protestu

czyli w okręgu szczecińskim (bez SO-brak danych) odbyło się 60,62 wokand czyli protest objął 39,38 wokand co nie jest satysfakcjonującym wynikiem

Dreed
28.11.2008 11:21:07

W dniu 27 listopada 2008r. Pan Prezydent zawetował kolejną ustawę o zmianie USP - likwidującej awanse poziome !!!!!!!!!!!!

Informację uzyskałem osobiście w Kancelarii Pana Prezydenta !!!!!

domianiuk
28.11.2008 11:25:16

Cudownie. Pomijając intencje.

censor
28.11.2008 11:30:16

Ja proponuję dać spokój z tymi intencjami. Weta Prezydent uzasadnia i poczekajmy co napisze. Nam tez byłoby dziwnie, gdyby ktoś nam imputował, że wyrok miał inny podtekst, a co innego wynika z uzasadnienia.

okapi
28.11.2008 12:26:58

i co teraz po vecie..????

Justibas
28.11.2008 12:41:20

"okapi" napisał:

i co teraz po vecie..????


Sygnatura: K 45/07
Termin: 14 I, godz. 10.00
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Wnioskodawca: Krajowa Rada Sądownictwa


http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm

adab
28.11.2008 12:49:41

Podaje dane Oborniki apelacja poznańska
26 listopada - 2 wokandy na 3
27 listopada - 1 wokanda na 3
28 listopada - 2 wokandy na 3
generalnie wynik daleki od wrześniowego

demokryt
28.11.2008 13:33:56

"balrog" napisał:

aktualizuje dane z okręgu szczecińskiego, niestety:
SR w Świnoujściu 100 % odbytych wokand, zero protestu

czyli w okręgu szczecińskim (bez SO-brak danych) odbyło się 60,62 wokand czyli protest objął 39,38 wokand co nie jest satysfakcjonującym wynikiem


Balrogowi chodziło o to, że odbyło się 60, 62 % wokand, czyli z powodu udziału w proteście nie odbyło się 39, 38 % wokand. Niestety, tym razem Szczecin nie ma się czym chwalić.

domianiuk
28.11.2008 15:18:42

"censor" napisał:

Ja proponuję dać spokój z tymi intencjami. Weta Prezydent uzasadnia i poczekajmy co napisze. Nam tez byłoby dziwnie, gdyby ktoś nam imputował, że wyrok miał inny podtekst, a co innego wynika z uzasadnienia.


Co by nie napisał i tak nie uwierzę, że Prezydent martwi się o nas. Zbyt wiele już widziałem
i słyszałem z ust jego i jego opcji latach poprzednich na nasz temat. Niemniej z decyzji ciszę się.

WO
28.11.2008 15:25:44

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (Okręg Warszawa)


26.XI. - 20 wokand
27.XI. - 12 wokand
28.XI. - 14 wokand

okapi
28.11.2008 17:37:07

"WO" napisał:

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (Okręg Warszawa)


26.XI. - 20 wokand
27.XI. - 12 wokand
28.XI. - 14 wokand


WO dodaj a ile jest poza DBW..bo trudno porównać..??

iskaw
28.11.2008 22:01:58

"Modern_judge" napisał:

Słowa na wiatr... Nie ma, nie było i nie będzie w Warszawie solidarności między sędziami. Jest, było i będzie plotkarstwo, narzekactwo, kompleksy, złośliwość i dwulicowość. Przykre, ale prawdziwe. Dlatego też, każda kolejna osoba, każdy nowy sędzia, który przyłącza się do protestów i wyraża śmiało i głośno swoje zaniepokojenie sytuacją w wymiarze sprawiedliwości, jest na wagę złota. Powyższa generalizacja jest chyba na miejscu.


Te opisane zachowania świadcza tylko o niskim poczuciu własnej wartości tych sędziów lub oczekiwaniu na "odlot" do intratnych zawodów prawniczych- tak czy siak musi się to zapewne odbić na jakości ich pracy i to nie jest pocieszające, bo w rezulatacie bije w obraz całego sądownictwa.Czy naprawdę brak tam wartościowych ludzi do pracy z powołaniem?

aniaB
28.11.2008 22:04:00

"Jac" napisał:

SO Gdańsk:
SR Gdańsk Północ:
26 XI - 11.
27 XI - 12.
28 XI - 5.

Średnio dziennie jest 15 wokand.

Mnie wyszło inaczej :
26 XI - 11
27 XI- 10
28 XI- 4
ale może się walnęłam. :smile: Widziałam jedno wywieszone oświadczenie na sali gospodarczej.
Średnio dziennie jest chyba od 10 do 15 wokand a w piątki zawsze mniej.
Jak dla mnie żenada. Prawie zero zauważalnosci jakiegokolwiek protestu.
Bez sensu to wszystko, zupełnie bez sensu.........
A przeciez to chyba najważniejszy czas był dla podjęcia takich działań. Cud boski jak chociaż jałmużnę dostaniemy a dotychczasowa robota na darmo.
:sad:

ujw
28.11.2008 22:06:37

"iskaw" napisał:

Czy naprawdę brak tam wartościowych ludzi do pracy z powołaniem?


Nie brak! Czego dowodem to forum :D

... jeszcze do niedawna myślałam, że wszędzie jest tak jak to opisano, że jest w W-wie...

a że nie jest, to my tutaj jesteśmy najlepszym świadectwem...

co pozwala z optymizmem patrzyć w przyszłość :D

suzana22
28.11.2008 22:34:45

Powiedzmy sobie wprost i szczerze: sędziowie w swej przytłaczającej masie podczas tych listopadowych dni bez wokandy sądzili i wydawali orzeczenia. W tym zakresie jedna z uchwał Iustitii została zignorowana i to przez członków Iustitii również. Z zemsty i z małostkowości niektórzy działacze Iustitii sprzed Zegrza pokazali nam nowym w Iustitii i całej Polsce, że są w stanie storpedować planowane działania sędziów, które nie były po ich myśli.

Tysiąc brutto przyobiecany nam bynajmniej nie jest pewny i to nie tylko dlatego, że tych obietnic było już dużo, ale i dlatego, że politycy MS-u mówią już coraz głośniej o 91 milionach brakujących na 2009 r. na wydatki dla sądownictwa. Tysiaka więc może po prostu nie być ani od stycznia, ani od innego miesiąca z wyrównaniem od stycznia.

Jeśli będzie tysiąc, dalsze dni bez wokandy, jak również odmowa udziału w komisjach wyborczych, to będą działania - moim zdaniem - nie więcej niż 20 % sędziów.
Jeśli nie będzie podwyżki, to jest większa szansa na bunt, czyli na tyle złości, że przestaną się bać groźnych min swoich prezesów.

Szczerze mówiąc sama nie wiem, po co to piszę... Chyba mam chwilowy spadek nastroju jak niedawno Trebor Ale mimo to życie i tak jest piękne

aktopek
28.11.2008 22:59:56

Suzana - ja tez mam spadek nastroju, bo koleżanka z pracy właśnie mi klarowała, że przecież ten tysiąc to wspaniale, widać, że rząd stara sie coś robić, że jestem pesymistka i mam zbyt wygórowane ambicje. Prawdę mówiąc mdli mnie jak sobie przypomnę ten wywód. Dlatego tez jednoczę sie z Tobą w spadku nastroju.

ujw
28.11.2008 23:03:22

suzana i aktopek, jeszcze do niedawna nawet o tych marnych 20% nie można było marzyć...

ja jestem na fali mimowszystkooptymizmu i zapraszam do przyłączenia się

Trebor
28.11.2008 23:17:38

Ja już nic nie napiszę (choć mnie świerzbi ręka) bo ja się nie znam. Nastrój mi się podniósł ot i tyle.

ujw
28.11.2008 23:19:53

"Trebor" napisał:

Ja już nic nie napiszę (choć mnie świerzbi ręka) bo ja się nie znam. Nastrój mi się podniósł ot i tyle.


jak się podniósł, to musisz coś napisać!!!!

a_szymek
29.11.2008 09:15:40

prawda - moja prawda , jest taka, że rzont dobrze wie, że nie musi nam nic dawać, żadnych podwyżek bo i tak nie odejdziemy z sądownictwa, a te kilka przypadków miesięcznie to jest akceptowalna dla nich skala. Czy ktoś z nas nadal uważa, żeby zależało na silnej władzy sądowniczej? Ja nie . liczy się przecież PR i image, a nie to co robi. W lud wymaga by sędziom nie dać nic, najlepiej zabrać bo przecież to lenie, nieroby, nieuki co to dni bez wokandy mają na co dzień.

Dopóki sądy nie staną na długo, tak by żaden poseł nie uzyskał stwierdzenia spadku (zazwyczaj dość pokaźnego majątku), minister (nie mógł zarobić bo sądy nie sądzą) i inni nie mogli uzyskać potrzebnych rozstrzygnięć
- NIC Z TEGO NASZEGO PROTESTU NIE BĘDZIE.

A te ostatnio zaproponowane zmiany w usp zostaną na długie lata, tak jak wszystko co robi się na rok. Prowizorka zazwyczaj jest najtrwalsza.

Ignacy
29.11.2008 10:17:17

"a_szymek" napisał:

......
A te ostatnio zaproponowane zmiany w usp zostaną na długie lata, tak jak wszystko co robi się na rok. Prowizorka zazwyczaj jest najtrwalsza.


I właśnie dlatego nie możemy odpuścić. Obiecany 1000 zł. i powiązanie ze śrenią krajową to kroki w dobrym kierunku, ale to dopiero pierwsze dwa kroki. I jeżeli odpuścimy, to mogą okazać się ostatnimi, po faktycznie, w naszym kraju rozwiązania "rzejściowe" czesto nie prowadzą do rozwiązań "docelowych".

aktopek napisała
Suzana - ja tez mam spadek nastroju, bo koleżanka z pracy właśnie mi klarowała, że przecież ten tysiąc to wspaniale, widać, że rząd stara sie coś robić, że jestem pesymistka i mam zbyt wygórowane ambicje.


Dlatego, choć ja też ucieszę się z tego matysiaka ( jak go już dostanę oczywiście, bo jak dotąd ta kasa jest wirtualna) to i tak nie zamierzam zaprzestawać protestu do czasu spełnienia wszystkich naszych postulatów. Dobrze, żeby wszyscy sędziowie to zrozumieli, bo jak nie, to po dostaniu tego matysiaka część może zrezygnować z dalszych protestów ( o czym może świadczyć rozmowa, na którą powołuje się aktopek).
A tymczasem - jak drzewiej mawiano, trzeba kuć żelazo póki gorące (a mówiąc językiem współczesnym, jak już trzymasz przeciwnika za jaja, to nie puszczaj, tylko ściskaj )

Maltazar
29.11.2008 12:14:40

"a_szymek" napisał:

prawda - moja prawda , jest taka, że rzont dobrze wie, że nie musi nam nic dawać, żadnych podwyżek bo i tak nie odejdziemy z sądownictwa, a te kilka przypadków miesięcznie to jest akceptowalna dla nich skala. Czy ktoś z nas nadal uważa, żeby zależało na silnej władzy sądowniczej? Ja nie . liczy się przecież PR i image, a nie to co robi. W lud wymaga by sędziom nie dać nic, najlepiej zabrać bo przecież to lenie, nieroby, nieuki co to dni bez wokandy mają na co dzień.

Dopóki sądy nie staną na długo, tak by żaden poseł nie uzyskał stwierdzenia spadku (zazwyczaj dość pokaźnego majątku), minister (nie mógł zarobić bo sądy nie sądzą) i inni nie mogli uzyskać potrzebnych rozstrzygnięć
- NIC Z TEGO NASZEGO PROTESTU NIE BĘDZIE.

A te ostatnio zaproponowane zmiany w usp zostaną na długie lata, tak jak wszystko co robi się na rok. Prowizorka zazwyczaj jest najtrwalsza.


Jeszcze dwa lata temu było nas 13. Na skutek różnych kombinacji z etatami zostało nas 11. Z dnia na dzień kolega został przeniesiony na swoją prosbę do innego sądu. Jest nas 10 a wpływ z każdym rokiem jest większy. Nie ma już asesorów, którzy byliby gotowi przyjść na prowincję. Jedyna "nadzieja" to ludzie z innych zawodów. Niestety płonna.
To się już zaczęło. Na przestrzeni dwóch lat straciliśmy 23% sędziów.
Ktoś powie asystenci a ja powiem może w dużych miastach jest między kim wybierać ale nie u nas. Absolwenci prawa bez staży urzędniczych.
Ja nie wieszczę katastrofy ona się już zaczęła.

scorpio1122
29.11.2008 12:20:53

"Maltazar" napisał:

Ja nie wieszczę katastrofy ona się już zaczęła.


To może pomóżmy ją nieco "rzyspieszyć". Masowość tygodni bez wokandy na pewno nam pomoże, a i brak regulacji co do asesorów też może nam w tym niechcący pomóc. Gdyby jeszcze nie odbyły się wybory do PE w kilku okręgach to myślę, że może ktoś by w końcu nas zauważył.

Bet
29.11.2008 12:32:06

Własnie przeczytałam uchwałę I. z 26.11. . Iusitia zgadza się na to, że cztreroktotnośc średniej moze nastapic w okresie kilku lat. Zastanawiam sie, po co jako jedna z nielicznych protestowałam i po co nie wyznaczyłam sesji na styczeń namawiając do tego innych sędziów. Brak akceptacji protestu ze strony SO spowodował, ze ci co protestowali na zawsze już będą w SR. Idea była szczytna, ale nie po to protestowałam, zeby miec tę "czterokrotność" za 10 lat. Wtedy w zawodzie mnie juz nie będzie. Postawa Iustitii jest żenująca- nie o to mI i moim kolegom chodziło. PO CO WIĘC PROTESTOWAĆ W STYCZNIU?

censor
29.11.2008 13:12:21

Jest np. w dziale "Kompendium protestu" w wątku "Powody naszych protestów", wklejona przez Aquę dziś o 10.55

jarocin
29.11.2008 15:54:43

"Bet" napisał:

Własnie przeczytałam uchwałę I. z 26.11. . Iusitia zgadza się na to, że cztreroktotnośc średniej moze nastapic w okresie kilku lat. Zastanawiam sie, po co jako jedna z nielicznych protestowałam i po co nie wyznaczyłam sesji na styczeń namawiając do tego innych sędziów. Brak akceptacji protestu ze strony SO spowodował, ze ci co protestowali na zawsze już będą w SR. Idea była szczytna, ale nie po to protestowałam, zeby miec tę "czterokrotność" za 10 lat. Wtedy w zawodzie mnie juz nie będzie. Postawa Iustitii jest żenująca- nie o to mI i moim kolegom chodziło. PO CO WIĘC PROTESTOWAĆ W STYCZNIU?


To niesprawiedliwa ocena. Nikt z nas nie ma na myśli 10 lat.
O tym jednak czy nie są to wydumane żądania będziemy mogli powiedzieć właśnie po styczniu. Jeśli nadal protestować będzie tylko część sędziów to powstanie pytanie o naszą siłę.

Dlatego wzywam wszystkich sędziów, którzy dotąd stali z boku - dołączcie do Nas i pokażmy Rządowi naszą siłę i solidarność. Kto będzie w czasie styczniowych DBW sądził godzi się na nasze upadlanie przez polityków.

witoldw1
29.11.2008 16:07:44

Przepraszam bardzo ,ale sędziowie powinni się wypowiadać w miarę precyzyjnie .Może mnie jako karniście jest łatwiej ,bo u nas doktoryzowano się na tematy w stylu ile osób jest potrzebnych do tego ,by coś zostalo popelnione z innymi osobami.Niewątpliwie jednak 10 nie podpada pod kategorię kilka. Może to być góra 9
Co do meritum uchwały -nie wieszałbym na niej psów. Uważam ,że zarząd IS musi pozostawiać sobie jakieś pole do dyskusji. Jeśli rząd nie może dziś dać 4 średnich ,to proszę bardzo -2009 -3,2010-3,5 ,2011-4 .W takich kategoriach patrzyłbym na tę uchwałę ,bo jak zaczniemy sobie zarządy zmieniać po każdej ich wypowiedzi to możemy od razu dać sobie spokój z wszelkimi protestami.

scorpio1122
29.11.2008 16:17:41

"witoldw1" napisał:

Przepraszam bardzo ,ale sędziowie powinni się wypowiadać w miarę precyzyjnie .Może mnie jako karniście jest łatwiej ,bo u nas doktoryzowano się na tematy w stylu ile osób jest potrzebnych do tego ,by coś zostalo popelnione z innymi osobami.Niewątpliwie jednak 10 nie podpada pod kategorię kilka. Może to być góra 9
Co do meritum uchwały -nie wieszałbym na niej psów. Uważam ,że zarząd IS musi pozostawiać sobie jakieś pole do dyskusji. Jeśli rząd nie może dziś dać 4 średnich ,to proszę bardzo -2009 -3,2010-3,5 ,2011-4 .W takich kategoriach patrzyłbym na tę uchwałę ,bo jak zaczniemy sobie zarządy zmieniach po każdej ich wypowiedzi to możemy od razu dać sobie spokój z wszelkimi protestami.


Popieram wskazane mnozniki. Tylko ten na 2009 rok wydaje mi sie nierealny. Zostało tylko miesiąc. Jak przekonamy rząd żeby nam dał takie mnozniki?

Bet
29.11.2008 16:35:42

Równie dobrze to w swietle tej uchwały I. to i za 9 lat może być to "razy 4"- tylko ile będzie mozna za to za 9 lat kupić - ha ha- mnie to nie satysfakcjonuje. Nie po to protestowałam. Nie oczekuję też milionów i nie oczekiwałam tego też po protescie ale perspektywa tych "kilku lat" jest smutna - bida Panie, bida.

scorpio1122
29.11.2008 16:38:37

Wydaje mi się, że czas szukać sądów (całych, nie poszczególnych sedziów) które byłyby skłonne podjąć (jako pierwsze) decyzję o zaprzestaniu wydawania orzeczeń. Myślę, że data 5 maja 2009 jest dobrą datą na rozpoczęcie takiej akcji. Tylko całkowita zapaść sadownictwa może władze ustawodawczą i wykonawczą zmusić do spełnienia postulatów władzy sadowniczej. Tylko "odejście od łóżek" może poprawić naszą sytuację. No oczywiście można też odejść z zawodu. Ale tego chyba nie chcemy.

jarocin
29.11.2008 16:45:19

"Bet" napisał:

Równie dobrze to w swietle tej uchwały I. to i za 9 lat może być to "razy 4"- tylko ile będzie mozna za to za 9 lat kupić - ha ha- mnie to nie satysfakcjonuje. Nie po to protestowałam. Nie oczekuję też milionów i nie oczekiwałam tego też po protescie ale perspektywa tych "kilku lat" jest smutna - bida Panie, bida.


Jeśli nasze środowisko dalej będzie takie podzielone, pełne bojaźni, obaw i w DBW będzie brało udział mniej niż 90% sędziów tak długo nasze argumenty będą obijać się o mur niezrozumienia. Czy myślisz, że ja jestem gotów czekać 9 lat? W mojej własnej ocenie możemy mówić o perspektywie roku 2010 i 2011 pod warunkiem uchwalenia odpowiedniej ustawy już w 2009 r. - ale bez wsparcia w postaci solidarności protestujących sędziów to będą słowa, których nikt nie słucha.

witoldw1
29.11.2008 16:59:00

Bet ,mówimy o mnożniku od średniego wynagrodzenia ,tak więc za 9 lat siła nabywcza tak ustalanej pensji będzie podobna do podobnie ustalonej pensji np.w przyszłym roku 9 bo wzrośnie srednie wynagrodzenie). oczywiście ja też wolę podwyżkę teraz ,najlepiej z wyrównaniem za ostatnie 5 lat. Co do protestu- uważam ,że powinniśmy na poważnie zacząć myśleć o gremialnym złożeniu rezygnacji z pracy .Gdyby tak choć z 2000 osób z dnia na dzien zadeklarowało chęć odejścia zawodu ,może przyniosloby to jakiś efekt.I minister finansów by się ucieszył

Bet
29.11.2008 17:22:17

Mój mąz znajacy się na ekonomii uswiadomił mi jednoznacznie, ze ta średnia zalezy od kondycji gospodarki, a więc moze byc tak, że koszty zycia wzrosna znaczaco, a ta średnia będzie stała

witoldw1
29.11.2008 18:37:22

"Bet" napisał:

Mój mąz znajacy się na ekonomii uswiadomił mi jednoznacznie, ze ta średnia zalezy od kondycji gospodarki, a więc moze byc tak, że koszty zycia wzrosna znaczaco, a ta średnia będzie stała

Teoretycznie jest to zapewne możliwe ,tylko wtedy wszystkim wzrosną koszty utrzymania a zarobki będą stać. Trzeba sobie uzmyslowić ,że jeśli walczymy teraz o jakieś modelowe rozwiązanie ( przyjmijmy ,że dostajemy od stycznia 2009 mnoznik 4 dla SR liczony od średniej krajowej ) ,to nie możemy za rok czy dwa stwierdzic ,że to jednak mało i teraz poprosimy o znacznie więcej. Wyjdziemy na idiotów ,ktorzy sami nie wiedzą czego chcą a interesuje ich tylko kasa. Walcząc o model naszej kariery i wynagrodzeń musimy zdawać sobie sprawę z tego ,że przedstawiane przez nas rozwiązania mogą obowiązywac aż do naszego zgonu i tak w zasadzie powinno być.

K.Ierownik
29.11.2008 21:31:25

"Bet" napisał:

Własnie przeczytałam uchwałę I. z 26.11. . Iusitia zgadza się na to, że cztreroktotnośc średniej moze nastapic w okresie kilku lat. Zastanawiam sie, po co jako jedna z nielicznych protestowałam i po co nie wyznaczyłam sesji na styczeń namawiając do tego innych sędziów. Brak akceptacji protestu ze strony SO spowodował, ze ci co protestowali na zawsze już będą w SR. Idea była szczytna, ale nie po to protestowałam, zeby miec tę "czterokrotność" za 10 lat. Wtedy w zawodzie mnie juz nie będzie. Postawa Iustitii jest żenująca- nie o to mI i moim kolegom chodziło. PO CO WIĘC PROTESTOWAĆ W STYCZNIU?


Szukasz jednak dziury w całym. Jesteś na naszym forum zaledwie od kilku dni. Domyślam się więc, że nie zdążyłaś jeszcze poczytać większości tematów. Gdybyś to zrobiła wiedziałabyś, że wielu userów wypowiadało się w tej kwestii i większość zgadzała się z koncepcją rozłożenia podwyżek na 2, 3 lata. Ważne jest natomiast, aby ścieżka dojścia do wynagrodzeń docelowych określona była precyzyjnie od razu, w jednej ustawie. To rozsądne stanowisko. O tym jest także mowa w krytykowanej przez Ciebie uchwale.
W swoich postach uparcie wracasz do tych 10 lat. Problem w tym, że sama je sobie wymyśliłaś. To słaba podstawa do uzasadnionej krytyki.

okapi
29.11.2008 22:20:55

sęk w tym ze nie możemy być ślepi i głusi..ani na odzew kolegów ani na stanowisko MS,MF czy rządu..kryzys na świecie czy sytuacje budzetu choc dziś znaleziono jakies 700 mln na odprawy dla stoczniowców

ja tez chciałbym by ssr zarabiał juz od 1.01.09 4.0 średniej

ale skoro niekoniecznie jest wola rządzących a w nas siła do spełnienia tych postulatów

to trzeba szukać wyjść kompromisowych-w tym rozłozenia w czasie dojścia do takiego wskaźnika i zapisania tego w 1 ustawie + podwyższenie mnozników na 2009..o to teraz walczymy..choć i na to rząd nie chce przystac uznajac że wyczerpał juz swoje mozliwości..a Bet jest nieustępliwa
fajnie , tylko gdyby takich było nas 10 tysiecy to byłoby po sprawie..ale niestety nie jest

falkenstein
29.11.2008 22:24:07

moim zdaniem musimy przede wszystkim akcentować fakt że mnożnik 2,05 nie wyrównuje nawet spadku wynagrodzeń przez ostatnie 13 lat - bo w 1995 r. mnożnik wynosił 2,4. Może warto zapytać rządzących czy mamy przez to rozumieć ze w 1995 r. sytuacja budżetu była lepsza niż dzisiaj?

jarocin
29.11.2008 23:21:14

Przekonajcie nieprzekonanych. Styczeń na 90% sędziów będzie wyraźnym sygnałem, że prowizorka w postaci Matysiaka nie spotka się z akceptacją większości sędziów.

iskaw
30.11.2008 07:40:57

"ujw" napisał:

Czy naprawdę brak tam wartościowych ludzi do pracy z powołaniem?


Nie brak! Czego dowodem to forum :D

... jeszcze do niedawna myślałam, że wszędzie jest tak jak to opisano, że jest w W-wie...

a że nie jest, to my tutaj jesteśmy najlepszym świadectwem...

co pozwala z optymizmem patrzyć w przyszłość :D
I to jest dobra odpowiedź

larakroft
30.11.2008 11:26:28

U nas w sądzie w piątek każdy sędzia na półkę dostał informację podpisaną przez szefa działu informacyjnego MS (nie pamiętam dokładnie nazwy stanowiska), która dotyczyła tego, jakie to podwyżki mamy otrzymać od stycznia 2009 r.

Co najgorsze, wielu sędziów po zapoznaniu się z treścią tego pisma, stwierdziło, że nie ma potrzeby protestostować dalej, bo i tak więcej nie dostaniemy, a 1000 zł to naprawdę dużo.

Reakcja na to pismo w połączeniu z przebiegiem listopadowego protestu w naszym sądzie powoduje, że obecnie zaliczam spadek nastroju.

Modern_judge
30.11.2008 11:29:44

Są jeszcze sądy w Warszawie...

MS działa i knuje. Zaczęli stosować nasze metody. I tak nie mają szans. Głowa do góry, Laro!

Bet
30.11.2008 11:33:56

"K.Ierownik" napisał:


Szukasz jednak dziury w całym. Jesteś na naszym forum zaledwie od kilku dni. Domyślam się więc, że nie zdążyłaś jeszcze poczytać większości tematów. Gdybyś to zrobiła wiedziałabyś, że wielu userów wypowiadało się w tej kwestii i większość zgadzała się z koncepcją rozłożenia podwyżek na 2, 3 lata. Ważne jest natomiast, aby ścieżka dojścia do wynagrodzeń docelowych określona była precyzyjnie od razu, w jednej ustawie. To rozsądne stanowisko. O tym jest także mowa w krytykowanej przez Ciebie uchwale.
W swoich postach uparcie wracasz do tych 10 lat. Problem w tym, że sama je sobie wymyśliłaś. To słaba podstawa do uzasadnionej krytyki.


Nie wiem skąd wnioski, ze "4x" ma nastapić po 2, czy 3 latach? Pobożne życzenie, czy poczynione już ustalenia? Brak informacji w tym zakresie. Ja nie znalazłam. Wiele osób może się zniechęcić do protestu, jesli brak bliższych danych co do okresu,kiedy te mnożniki mają ulec zmianie.

Nie szukam dziury w całym, tylko martwi mnie to, że ta "4-krotność" może nastapic za wiele lat, a przecież nie o to chodziło (chyba?), żeby nasza sytuacja finansowa poprawiła sie, no nawet za 5 lat; to za długo, a najlepsi może już odejdą. Inni zostaną ze sprawami dzielonymi juz nie na 10 sędziów tylko na 5.

Ponadto, to, że jestem na forum kilka dni nie oznacza, że nie mogę mieć własnego zdania- tak mi się przynajmniej wydaje? Bo przecież, co człowiek to pogląd. Dla informacji - wiele tematów już przeczytałam i nie tylko dotyczacych dni bez wokand

bebek4
30.11.2008 11:46:09

co to w ogóle za argument że ktoś jest na forum od kilku dni...

suzana22
30.11.2008 11:53:43

Bet, cieszymy się, że jesteś na forum. Kierunek Twojej krytyki jest dla mnie ciekawy , a w każdym razie niezbyt częsty na tym forum, które i tak - pewnie o tym słyszałaś - jest postrzegane jako siedlisko jastrzębi. Pomyśl jednak o tym - o wiele liczniejszym od nas - stadzie gołębi i wróbli

(Oczywiście nie miałam tu na myśli forumowicza o nicku ,,wróbel' )

Bet
30.11.2008 12:16:57

Kochani, dziekuję
ja radykał? ha ha - a mąż uważa, że moje poglady w tym temacie są wyjatkowo łagodne i wyważone

dziwi mnie przyzwolenie niektórych z nas na postawę rządu wobec naszego środowiska

dziwi mnie też, że rezygnujemy z założeń postawionych na początku, po wyborach w I.,

i nie chodzi mi o wyjście na ulicę, rozumiem też konieczność kompromisu, wiem, z czym się wiażą negocjacje, na czym polegają, na razie ustępstwa są po jednej stronie - naszej i nie traktujmy jako ustępstwo władzy odejście od kwoty bazowej - sprawa przecież jest w Trybunale Konstutucyjnym, a jej wynik chyba dla wszystkich był oczywisty.

Ta zmiana wynagrodzenia na przyszły rok, przepraszam, ale to nieporozumnienie, ale ok. fajnie, że chociaz tyle; rozumiem, kryzys światowy itp., ale nie przeszkadza to, że wójt malutkiej gminy uzyskuje około 10.000zł. miesięcznie- tak podawała Iustitia.
Czyli, że sędziemu to już się nie należy życ lepiej, w czym jesteśmy gorsi, bo apolityczni?

Pozdr.

K.Ierownik
30.11.2008 14:49:44

"bebek4" napisał:

co to w ogóle za argument że ktoś jest na forum od kilku dni...

To nie jest merytoryczny argument i nikt go tak w tej dyskusji nie traktował ( no może poza Bet ). Anpod już o tym pisała ( dzięki ) i nie będę tego powtarzał.

Bet napisała:
ja radykał? ha ha - a mąż uważa, że moje poglady w tym temacie są wyjatkowo łagodne i wyważone

dziwi mnie przyzwolenie niektórych z nas na postawę rządu wobec naszego środowiska


Nie wiem czy jesteś radykałem, czy nie, bo to można ocenić dopiero po działaniach, a nie słowach. Ja w każdym razie za gołąbka się nie uważam. Proponowane przez rząd podwyżki na 2009 rok uważam za żenujące. Jako jednak osoba od roku aktywnie zaangażowana w protesty wiem, że nasze wynagrodzenia są zależne od siły tych protestów. Naszą akcję protestacyjną cechuje logiczna dynamika. Wraz z jej trwaniem przyłaczają się do niej nowi sędziowie. Jej masowość i dolegliwość wzrasta. Przy obecnym nasileniu protestów krótkowzroczny rząd w dalszym ciągu bagatelizuje problem. Mam nadzieję, że po pierwszych miesiącach przyszłego roku to się zmieni. Comiesięczne masowe TBW, rosnące zaległości w sądach, zagrożenie wyborów, skłonią wreszcie rządzących do przestrzegania konstytucji. Od zawsze twierdzę, że problem naszych wynagrodzeń to nie problem finansowy, ale polityczny. Trzeba zatem znaleźć odpowiednio silne środki perswazji, aby uzmysłowić politykom, że nie jesteśmy jedną z wielu grup zawodowych budżetówki, a konstytucyjną trzecią władzą. To właśnie od roku robimy i mamy już pierwsze osiągnięcia.

I na koniec. Gdybyś dłużej była na forum wiedziałabyś, ze jestem akurat forumowiczem, który zawsze stawał w obronie wolności swobody wypowiedzi na naszym forum. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem jakiejkolwiek formy cenzury. Nie oznacza to, że czasami twardo nie skrytykuję opinii, którą uważam za nieuzasadnioną, czy pochopną. Opinie nieistotne po prostu pomijam.

Pozdrawiam i życzę dużo pozytywnych wrażeń z działania na forum.

Bet
30.11.2008 14:51:07

Dlaczego uchwały I. z 26.11. nie ma na stronie I.? czy może ją przeoczyłam?

falkenstein
30.11.2008 15:39:42

"larakroft" napisał:

U nas w sądzie w piątek każdy sędzia na półkę dostał informację podpisaną przez szefa działu informacyjnego MS (nie pamiętam dokładnie nazwy stanowiska), która dotyczyła tego, jakie to podwyżki mamy otrzymać od stycznia 2009 r.

Co najgorsze, wielu sędziów po zapoznaniu się z treścią tego pisma, stwierdziło, że nie ma potrzeby protestostować dalej, bo i tak więcej nie dostaniemy, a 1000 zł to naprawdę dużo.

Reakcja na to pismo w połączeniu z przebiegiem listopadowego protestu w naszym sądzie powoduje, że obecnie zaliczam spadek nastroju.ciekawe co zrobią jak sie okaże że tego 1000 od stycznia nie będzie - bo się na to nie zanosi.

A w odpowiedzi możesz im przypomnieć że w 1995 r. był mnożnik 2,4 więc to co żunt nam obiecuje to nawet nie wyrównuje tego co nam przez ostatnie 13 lat zabrali

bebek4
30.11.2008 17:23:52

"K.Ierownik" napisał:

co to w ogóle za argument że ktoś jest na forum od kilku dni...

To nie jest merytoryczny argument i nikt go tak w tej dyskusji nie traktował ( no może poza Bet ). Anpod już o tym pisała ( dzięki ) i nie będę tego powtarzał.

Bet napisała:
ja radykał? ha ha - a mąż uważa, że moje poglady w tym temacie są wyjatkowo łagodne i wyważone

dziwi mnie przyzwolenie niektórych z nas na postawę rządu wobec naszego środowiska


Nie wiem czy jesteś radykałem, czy nie, bo to można ocenić dopiero po działaniach, a nie słowach. Ja w każdym razie za gołąbka się nie uważam. Proponowane przez rząd podwyżki na 2009 rok uważam za żenujące. Jako jednak osoba od roku aktywnie zaangażowana w protesty wiem, że nasze wynagrodzenia są zależne od siły tych protestów. Naszą akcję protestacyjną cechuje logiczna dynamika. Wraz z jej trwaniem przyłaczają się do niej nowi sędziowie. Jej masowość i dolegliwość wzrasta. Przy obecnym nasileniu protestów krótkowzroczny rząd w dalszym ciągu bagatelizuje problem. Mam nadzieję, że po pierwszych miesiącach przyszłego roku to się zmieni. Comiesięczne masowe TBW, rosnące zaległości w sądach, zagrożenie wyborów, skłonią wreszcie rządzących do przestrzegania konstytucji. Od zawsze twierdzę, że problem naszych wynagrodzeń to nie problem finansowy, ale polityczny. Trzeba zatem znaleźć odpowiednio silne środki perswazji, aby uzmysłowić politykom, że nie jesteśmy jedną z wielu grup zawodowych budżetówki, a konstytucyjną trzecią władzą. To właśnie od roku robimy i mamy już pierwsze osiągnięcia.

I na koniec. Gdybyś dłużej była na forum wiedziałabyś, ze jestem akurat forumowiczem, który zawsze stawał w obronie wolności swobody wypowiedzi na naszym forum. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem jakiejkolwiek formy cenzury. Nie oznacza to, że czasami twardo nie skrytykuję opinii, którą uważam za nieuzasadnioną, czy pochopną. Opinie nieistotne po prostu pomijam.

Pozdrawiam i życzę dużo pozytywnych wrażeń z działania na forum.

Sorry ale jeśli to nie jest argument merytoryczny to po co się pojawił Kierowniku?

witoldw1
30.11.2008 18:23:50

Ja całkowicie jestem za tym ,by sędzia od 1.1.2009 zarabiał 4 średnie krajowe ( wszyscy możemy dostać po równo -ja jestem SO ,ale nie mam nic przeciwko zarabianiu tyle co SR ).
Tylko ,że w negocjacjach trzeba być przygotowanym na kompromisy i dlatego uważam ,że do tego poziomu możemy dochodzic przez dwa ,trzy lata. Co do Matysiak ,to moim zdaniem nie jest to ze strony rządu zaden kompromis tylko jałomużna i dlatego DBW mam w kalendrzu zaznaczone już do czerwca. Dochodzenie do poziomu 4 średnich rząd ma zagwarantować nam już teraz ustawowo ( najlepiej w konstytucji ). To co uda nam się wywalczyć w najbliższym czasie ,to nasze ,reszta to gruszki na wierzbie . Zwracam bowiem uwagę ,że rząd przyjmując nowe projekty dotyczące naszych wynagrodzeń chce nam z ręki wybić najważniejszy argument- uzależnienie naszych wynagrodzeń od widzimisię wadzy. To oczywiście jest ze wszech miar wskazane ,ale jeśli jednoczesnie te wynagrodzenia zostaną ustalone na niskim poziomie ,nasze zadanie w przyszlości będzie znacznie trudniejsze bo wadza powie ,że przecież już nie ustala naszych wynagrodzeń a wynikają one z ustawy i sytuacji gospodarczej kraju. Dlatego mówię tak kompromisom ( ustawowe zagwarantowanie mnożnika 4 w przeciągu 2-3lat ) i mówię nie zgnilym kompromisom w stylu dzisiaj Matysiak a potem się zobaczy

scorpio1122
30.11.2008 18:32:58

O kompromisie możnaby mówić jakby SSR od 1.01.2009 r. otrzymał 7000 netto. A tak to żaden kompromis.

K.Ierownik
30.11.2008 18:44:06

"bebek4" napisał:Sorry ale jeśli to nie jest argument merytoryczny to po co się pojawił Kierowniku?


Nie chcę ciągnąć dłużej tego wątku. Najlepiej przeczytaj bebek4 jeszcze raz mój pierwszy post w tej kwestii. Jeśli w dalszym ciągu nie rozumiesz moich intencji, to pewnie nie wyraziłem się wystarczająco jasno. Natomiast nie zmienia to faktu, że chciałem powiedzieć, to co chciałem ( opisała to trafnie an ), a nie to co Ty odczytałaś(eś).

witoldw1
30.11.2008 18:45:18

"scorpio1122" napisał:

O kompromisie możnaby mówić jakby SSR od 1.01.2009 r. otrzymał 7000 netto. A tak to żaden kompromis.

Dlatego wczoraj pisałem ,że na 2009 proponuję mnożnik 3

iga
30.11.2008 18:51:25

"Bet" napisał:

dziwi mnie też, że rezygnujemy z założeń postawionych na początku, po wyborach w I.,

i nie chodzi mi o wyjście na ulicę, rozumiem też konieczność kompromisu, wiem, z czym się wiażą negocjacje, na czym polegają, na razie ustępstwa są po jednej stronie - naszej i nie traktujmy jako ustępstwo władzy odejście od kwoty bazowej - sprawa przecież jest w Trybunale Konstutucyjnym, a jej wynik chyba dla wszystkich był oczywisty.

Ta zmiana wynagrodzenia na przyszły rok, przepraszam, ale to nieporozumnienie, ale ok. fajnie, że chociaz tyle; rozumiem, kryzys światowy itp., ale nie przeszkadza to, że wójt malutkiej gminy uzyskuje około 10.000zł. miesięcznie- tak podawała Iustitia.
Czyli, że sędziemu to już się nie należy życ lepiej, w czym jesteśmy gorsi, bo apolityczni?

Pozdr.


Ależ nikt nie rezygnuje. Właśnie powstał nowy temat o argumentach przemawiających za tym, że mnożniki powinny być wyższe. Sama piszesz o potrzebie negocjacji, a wiadomo, że w negocjacjach potrzebne są argumenty. Więc zastanów się i podrzuć tam kilka pomysłów - oprócz zarobków wójta gminy.
Nawiasem mówiąc od początku akcji protestacyjnej tak naprawdę na forum dominuje głównie lament na przemian z pretensjami - więc może dla odmiany odrobinę własnej inwencji??

Bet
30.11.2008 19:03:56

Chciałam się podzielić pewną refleksją :

Jakie to smutne, że dla nas szczytem marzeń jest to około 12 tys brutto, pieniadze dla nas nieosiągalne i niewyobrażalne, po prostu poza zasięgiem

dobry adwokat, czy notariusz zastanawałby sie, czy za to da sie przezyc, my natomiast marzymy o tym, by, w końcu "ktoś" nas zauwazył

[ Dodano: Nie Lis 30, 2008 7:06 pm ]
Iga, troche humorystycznie- dokonać samospalenia pod Min. Spraw.

bas
30.11.2008 19:45:49

"falkenstein" napisał:


A w odpowiedzi możesz im przypomnieć że w 1995 r. był mnożnik 2,4 więc to co żunt nam obiecuje to nawet nie wyrównuje tego co nam przez ostatnie 13 lat zabrali

Gwoli uczciwości i z kronikarskiego obowiązku. Nie zapominajmy, że inni płacą składkę na ubezpieczenia społeczne. Od 1999 r. "ubruttowiono" wynagrodzenia wskaźnikiem 1,230164.
Gdyby w ten sposób ubruttowić 2,05 średniej - przewidywane dla SR, dało by to trochę ponad 2,5 średniej

falkenstein
30.11.2008 19:53:10

"bas" napisał:


A w odpowiedzi możesz im przypomnieć że w 1995 r. był mnożnik 2,4 więc to co żunt nam obiecuje to nawet nie wyrównuje tego co nam przez ostatnie 13 lat zabrali

Gwoli uczciwości i z kronikarskiego obowiązku. Nie zapominajmy, że inni płacą składkę na ubezpieczenia społeczne. Od 1999 r. "ubruttowiono" wynagrodzenia wskaźnikiem 1,230164.
Gdyby w ten sposób ubruttowić 2,05 średniej - przewidywane dla SR, dało by to trochę ponad 2,5 średniej

Inaczej mówiąc dopóki mnoznik nie osiągnie co najmniej 2,5 nie bedzie mozna mówic o jakiejkolwiek podwyżce, a co najwyżej o rekompensowaniu "czasowego" (przez 13 lat) spadku płac sędziów.

iga
30.11.2008 20:35:03

"Bet" napisał:

[ Dodano: Nie Lis 30, 2008 7:06 pm ]
Iga, troche humorystycznie- dokonać samospalenia pod Min. Spraw.


myślałam o tym, ale nie miałoby z tego pożytku nawet moje dziecko, bo stanu spoczynku się nie dziedziczy

pio
01.12.2008 11:45:15

"scorpio1122" napisał:

Wydaje mi się, że czas szukać sądów (całych, nie poszczególnych sedziów) które byłyby skłonne podjąć (jako pierwsze) decyzję o zaprzestaniu wydawania orzeczeń. (...) Tylko "odejście od łóżek" może poprawić naszą sytuację.

Mam podobne zdanie, proponuję jednak pewną zmianę – pracujmy tyle za ile nam płacą. W mojej ocenie otrzymywane wynagrodzenie, nawet z proponowaną podwyżką w 2009 r. to ½ tego co powinienem dostawać. W związku z tym proponuję wydawać o połowę mniej orzeczeń niż dotychczas.
Dodatkowo dla podburzenia nastroju;
Dyrektor zakładu karnego drugiej kategorii (przypominam, że to także MS) – około 6300 zł (netto).
Dyrektor zakładu karnego pierwszej kategorii – ok. 7500 zł. Do tego dochodzą premie, nagrody, mundurówka, wyrównanie za brak mieszkania itp.
Warto zapytać jak ma się to wynagrodzenie chociażby do wynagrodzenia prezesa SR czy też SO?! Przypominam to wciąż ten sam resort co my!

Darby
01.12.2008 11:48:47

Czy będzie można zapoznać się z zestawieniem wyników ostatniego protestu (najlepiej w jedym miejscu z rozbociem na wszystkie sądy)?

Dobrze żebyśmy wiedzieli, w których okręgach trzeba więcej wytężonej pracy by przekonywać ciągle nieprzekonanych.

sblok
01.12.2008 13:14:00

czy tylko ja nie zauwazylem zadnej reakcji minisprawiedliwosci na dni bez wokand i brak konferencji prasowej, jak to bedzie dobrze dla sedziow w 2051 roku , bo jest nowy projekt podwyzek? ciekawe, czy mialo to zwiazek z brakiem jakichkolwiek podwyzek na 2009 rok?

suzana22
01.12.2008 13:20:17

"sblok" napisał:

czy tylko ja nie zauwazylem zadnej reakcji minisprawiedliwosci na dni bez wokand i brak konferencji prasowej, jak to bedzie dobrze dla sedziow w 2051 roku , bo jest nowy projekt podwyzek? ciekawe, czy mialo to zwiazek z brakiem jakichkolwiek podwyzek na 2009 rok?


A jak myślisz?
Przy takiej frekwencji, jak była? A czym się tu ma minisprawi przejmować? Kryzys u progu kochani... chyba zrozumiecie potrzebę wyrzeczeń...

extreme_ways
01.12.2008 23:15:05

"larakroft" napisał:

U nas w sądzie w piątek każdy sędzia na półkę dostał informację podpisaną przez szefa działu informacyjnego MS (nie pamiętam dokładnie nazwy stanowiska), która dotyczyła tego, jakie to podwyżki mamy otrzymać od stycznia 2009 r.

Co najgorsze, wielu sędziów po zapoznaniu się z treścią tego pisma, stwierdziło, że nie ma potrzeby protestostować dalej, bo i tak więcej nie dostaniemy, a 1000 zł to naprawdę dużo.

Reakcja na to pismo w połączeniu z przebiegiem listopadowego protestu w naszym sądzie powoduje, że obecnie zaliczam spadek nastroju.


Zastanawiam się co powodują, że niektórych z nas zadawala podwyżka w wysokości 1000 zł? Może czynnikiem decydującym jest ocena własnej wiedzy i umiejętności? Jeśli okaże się, że takich osób jest większość, to pozostałe winny chyba zadać pytanie: co ja tu jeszcze robię? W takiej bowiem sytuacji na wyższe zarobki jako sędziowie nie mają co liczyć …

Dreed
02.12.2008 11:48:31

Drodzy użytkownicy forum !!!

Potrzebujemy Waszej pomocy w ustaleniu rzetelnych danych DBW. Mamy juz prawie wszystkie Sądy Okręgowe...

Niestety cześć danych jest przesłana przez same sądy i obejmują łączne wyniki dla całego sądu okręgowego wliczając w nie sądy rejonowe !!!!!

Dlatego proszę Was o ustalenie szczegółowych wyników w następujących okręgach:

Sąd Okręgowy w Toruniu, Częstochowie, Katowicach, Kielcach, Nowym Sączu, Kaliszu, Sieradzu. Rzeszowie, Płocku, Legnicy i Opolu

Mira
02.12.2008 18:00:56

Podaję dane z Bydgoszczy, bo dopiero dzisiaj je otrzymałam

SO Bydgoszcz
26.11 - 14 wokand
27.11. - 14
28.11. - 7

SR Bydgoszcz
26.11. - 35 wokand
27.11. - 30
28.11. - 7

SR Inowrocław
26.11. - 12
27.11 - 8
28.11 - 11

SR Mogilno
26.11. - 1 wokanda
27.11. - 2
28.11. - 3

SR Nakło n/Notecią
26.11. - 3
27.11. - 3
28.11. - 2

SR Szubin
26.11. - 3
27.11 - 4
28.11 - 1

SR Świecie
26.11 - 3
27.11 - 3
28.11. - 1

SR Tuchola
26.11. - 5
27.11. - 6
28.11. - 2

SR Żnin
26.11. - 3
27.11. - 3
28.11. - 3

Łącznie okręg
26.11. - 79
27.11. - 73
28.11. - 50

okapi
02.12.2008 20:40:37

jak będa wyniki dobrze byłoby to skonfrontowac z opinia pana Ministra (dzis w TV) ze DBW było na poziomie 10 %

bo dla mnie wychodzi jak nie 55% to przynajmniej 40%..skad taka różnica..?

AQUA
02.12.2008 21:01:43

Mira,

czy możesz napisać, jak te ilości przez Ciebie podane mają się do normalnie odbywanej ilości wokand???

Mira
02.12.2008 21:05:22

no nie wiem AQUA czy naprawdę chcesz to wiedzieć...........
to jest normalna ilość wokand jaka odbywa się co tydzień....

okapi
02.12.2008 21:18:26

bez komentarza...

Darkside
02.12.2008 21:21:58

"Mira" napisał:

no nie wiem AQUA czy naprawdę chcesz to wiedzieć...........
to jest normalna ilość wokand jaka odbywa się co tydzień....


Znaczy się DBW w Bydgoszczy zakończyły się pełnym sukcesem super fajnie

efa
03.12.2008 12:54:57

"Mira" napisał:

no nie wiem AQUA czy naprawdę chcesz to wiedzieć...........
to jest normalna ilość wokand jaka odbywa się co tydzień....


Dla mnie osobiście najgorszą wiadomością są słabe wyniki lisopadowej akcji dni bez wokandy w tych okręgach, z których pochodzą członkowie zarządu IS. Albo świadczy to o niewielkiej ilości pracy, która przez te osoby została włożona w propagowanie akcji, albo o niewielkiej "sile" oddziaływania na własnym terenie. Dlatego wielki szacunek dla okapiego.

robinek
03.12.2008 13:12:19

Świeżo wydane
http://www.iustitia.pl/content/view/439/183/

[center]Oświadczenie[/center]

W odniesieniu do wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2008 r. w programie TVP 1 „Kwadrans po ósmej”, jakoby przedstawiciel Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA podawał wynik Dni Bez Wokandy w dniach 26-28 listopada 2008 r. jako 15% mniej rozpraw, wyjaśniam, że Zarząd Stowarzyszenia takiego wyniku nie podawał, gdyż byłby on niezgodny z prawdą. Dane zebrane przez Stowarzyszenie z większości okręgów sądowych wskazują, że w tych dniach w skali kraju odbyło się ok. 50% średniej ilości rozpraw. Są to dane uśrednione tj. odniesione do wzorca w postaci 2 wokand na sędziego w tygodniu w sądach rejonowych i okręgowych oraz 1 wokanda na sędziego w tygodniu w pozostałych sądach. Protest listopadowy został ogłoszony w dniu 25 października 2008 r. i był protestem ostrzegawczym. Z tego powodu sędziowie nie odwoływali wokand tam, gdzie one były już wyznaczone, co skutkowało ograniczonym zakresem protestu. Pragnę zwrócić uwagę, że w wielu sądach, tam gdzie pozwoliły na to terminy planowania rozpraw, nie odbyła się przez 3 dni żadna rozprawa, co jest wydarzeniem bez precedensu i obrazuje skalę determinacji sędziów protestujących przeciwko łamaniu przepisów Konstytucji RP.


Warszawa, dnia 3 grudnia 2008 r.


Bartłomiej Przymusiński
rzecznik prasowy SSP Iustitia

kzawislak
03.12.2008 13:26:17

brawa dla rzecznika - za błyskawiczną reakcję

Bogamaj
03.12.2008 14:11:28

A teraz trzeba to posłać tam, gdzie została wypowiedź minisprawi puszczona lub wydrukowana

okapi
03.12.2008 18:16:23

"efa" napisał:

no nie wiem AQUA czy naprawdę chcesz to wiedzieć...........
to jest normalna ilość wokand jaka odbywa się co tydzień....


Dla mnie osobiście najgorszą wiadomością są słabe wyniki lisopadowej akcji dni bez wokandy w tych okręgach, z których pochodzą członkowie zarządu IS. Albo świadczy to o niewielkiej ilości pracy, która przez te osoby została włożona w propagowanie akcji, albo o niewielkiej "sile" oddziaływania na własnym terenie. Dlatego wielki szacunek dla okapiego.

hahaha..mi jest łatwiej..mały okręg i większa" solidarnosć" a do tego pozycja..członkowie zarządu na ogół są szeregowymi sędziami i w dużej czesci w sr i nie mają takiej siły przebicia..wiec nie winiłbym tu nikogo z nich

bardziej dziwi mnie ze w okręgach gdzie są "starzy" członkowie zarządu czy niby prężne duże oddziały Iustycji..wyniki były kiepskie..np.kraków..to smuci
mam nadzieję że w styczniu będzie lepiej...bo chętnie oddałbym komuś pałeczkę lidera..

[ Dodano: Sro Gru 03, 2008 6:17 pm ]
miałem na mysli"starych" czyli członków z poprzedniego zarządu..którzy w obecnym już nie zasiadają..

K.Ierownik
03.12.2008 18:51:46

"okapi" napisał:bardziej dziwi mnie ze w okręgach gdzie są "starzy" członkowie zarządu czy niby prężne duże oddziały Iustycji..wyniki były kiepskie..np.kraków..to smuci
mam nadzieję że w styczniu będzie lepiej...bo chętnie oddałbym komuś pałeczkę lidera..

[ Dodano: Sro Gru 03, 2008 6:17 pm ]
miałem na mysli"starych" czyli członków z poprzedniego zarządu..którzy w obecnym już nie zasiadają..


Coś chyba chęci zabrakło lub motywacji. Skoro bowiem w jednych okręgach udała się akcja doskonale, to znaczy, że można było coś zrobić. Małe to jakieś. :neutral:

okapi
03.12.2008 19:51:44

prawie..robi duża różnicę..nie chodzi mi ze mogło być jak u nas 00 cz 01..ale przynajmniej nie ponad 50 %..a jak słysze ze było 85 % czy nawet w wyjatkowych wypadkach ponad 200%..to smutno mi po prostu..bo wówczas nie wiem po co starania takiego okręgu jak mój..jak inni to niwelują..

K.Ierownik
03.12.2008 19:59:21

Jasne okapi, że nie można oczekiwać od wszystkich sądów wyników takich jak u Ciebie. Jasne jest też, że przy odrobinie zaangażowania, choć kilku sesji by ubyło, nie tak jak np. w Bydgoszczy.

Sandman
03.12.2008 22:22:35

"robinek" napisał:

Świeżo wydane
http://www.iustitia.pl/content/view/439/183/

[center]Oświadczenie[/center]

W odniesieniu do wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2008 r. w programie TVP 1 „Kwadrans po ósmej”, jakoby przedstawiciel Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA podawał wynik Dni Bez Wokandy w dniach 26-28 listopada 2008 r. jako 15% mniej rozpraw, wyjaśniam, że Zarząd Stowarzyszenia takiego wyniku nie podawał, gdyż byłby on niezgodny z prawdą. Dane zebrane przez Stowarzyszenie z większości okręgów sądowych wskazują, że w tych dniach w skali kraju odbyło się ok. 50% średniej ilości rozpraw. Są to dane uśrednione tj. odniesione do wzorca w postaci 2 wokand na sędziego w tygodniu w sądach rejonowych i okręgowych oraz 1 wokanda na sędziego w tygodniu w pozostałych sądach. Protest listopadowy został ogłoszony w dniu 25 października 2008 r. i był protestem ostrzegawczym. Z tego powodu sędziowie nie odwoływali wokand tam, gdzie one były już wyznaczone, co skutkowało ograniczonym zakresem protestu. Pragnę zwrócić uwagę, że w wielu sądach, tam gdzie pozwoliły na to terminy planowania rozpraw, nie odbyła się przez 3 dni żadna rozprawa, co jest wydarzeniem bez precedensu i obrazuje skalę determinacji sędziów protestujących przeciwko łamaniu przepisów Konstytucji RP.


Warszawa, dnia 3 grudnia 2008 r.


Bartłomiej Przymusiński
rzecznik prasowy SSP Iustitia

Dobre, dobre.....
PS. Jarocin zawsze mi sie wspaniale kojarzył! Raz jeszcze gratulacje!

Darkside
04.12.2008 11:13:02

"Sandman" napisał:

Świeżo wydane
http://www.iustitia.pl/content/view/439/183/

[center]Oświadczenie[/center]

W odniesieniu do wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2008 r. w programie TVP 1 „Kwadrans po ósmej”, jakoby przedstawiciel Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA podawał wynik Dni Bez Wokandy w dniach 26-28 listopada 2008 r. jako 15% mniej rozpraw, wyjaśniam, że Zarząd Stowarzyszenia takiego wyniku nie podawał, gdyż byłby on niezgodny z prawdą. Dane zebrane przez Stowarzyszenie z większości okręgów sądowych wskazują, że w tych dniach w skali kraju odbyło się ok. 50% średniej ilości rozpraw. Są to dane uśrednione tj. odniesione do wzorca w postaci 2 wokand na sędziego w tygodniu w sądach rejonowych i okręgowych oraz 1 wokanda na sędziego w tygodniu w pozostałych sądach. Protest listopadowy został ogłoszony w dniu 25 października 2008 r. i był protestem ostrzegawczym. Z tego powodu sędziowie nie odwoływali wokand tam, gdzie one były już wyznaczone, co skutkowało ograniczonym zakresem protestu. Pragnę zwrócić uwagę, że w wielu sądach, tam gdzie pozwoliły na to terminy planowania rozpraw, nie odbyła się przez 3 dni żadna rozprawa, co jest wydarzeniem bez precedensu i obrazuje skalę determinacji sędziów protestujących przeciwko łamaniu przepisów Konstytucji RP.


Warszawa, dnia 3 grudnia 2008 r.


Bartłomiej Przymusiński
rzecznik prasowy SSP Iustitia

Dobre, dobre.....
PS. Jarocin zawsze mi sie wspaniale kojarzył! Raz jeszcze gratulacje!

To, że dobre to jedna sprawa.

Druga znacznie dla mnie ważniejsza to, jest fakt bardzo szybkiej reakcji kolegi jarocina. Widać, że trzyma rękę na pulsie.

Oby tak dalej panie kolego, sędzio, rzeczniku

Krzych
04.12.2008 21:22:38

"Mira" napisał:

no nie wiem AQUA czy naprawdę chcesz to wiedzieć...........
to jest normalna ilość wokand jaka odbywa się co tydzień....

O przepraszam. W SR Nakło mój wydział tj. karny było 0 wokand. (normalnie przez te 3 dni odbyłoby się 10).
Niestety część cywilna "normalnie" pracowała.

krysia59
05.12.2008 07:13:31

Tytułem sprostowania nieprawdą jest ,że kiepsko było w okręgu bydgoskim Sąd Rejonowy w Inowrocławiu 0 wokand karny- brawo, zero wokand grodzki natomiast solidarnie wyłamał się cywilny i grodzki przestępstwa. Pozostawiam to bez komentarza. Pozdrawiam

suzana22
05.12.2008 08:19:58

Hmm, to Mira nie miała zbyt dokładnych danych...

suzana22
05.12.2008 08:30:13

"duralex" napisał:

Hmm, to Mira nie miała zbyt dokładnych danych...


hmmm... może się pomyliła i zebrała z innego tygodnia?

hmmmm....

Krzych
05.12.2008 10:24:31

"duralex" napisał:

Hmm, to Mira nie miała zbyt dokładnych danych...


hmmm... może się pomyliła i zebrała z innego tygodnia?

Podawane przez nas dane dotyczą ilości wokand, które się odbyły, lecz brakuje informacji, ile byłoby ich wyznacznych normalnie poza DBW.

Mira
05.12.2008 14:19:49

"suzana22" napisał:

Hmm, to Mira nie miała zbyt dokładnych danych...
dane, co widać gołym okiem obejmowały CAŁY SR w Nakle czy Świeciu a nie poszczególne wydziały. Informacje o "normalnym " obicazeniu wokanda uzyskałam od Pani Prezes SO za posrednictwem Prezesa oddziału IS.
Dalsze niejasności prosze na PW. Żałuje, ze w ogóle zamiesciłam te dane, bo nie dosyć, ze nie ma sie czym chwalić to jeszcze i tłumaczyć .....

Maltazar
05.12.2008 14:28:08

Tak sobie czytam relacje o skali udziału w akcji i tak sobie myślę, że zupełnie niepotrzebnie licytuemy się ministerstwem. I tak wiemy lepiej ilu sędziów wzięło udział w akcji. Ja uważam, że bardzo dużo (u mnie 3/4). Jak pan minister nie chce tego przyjąć do wiadomości to jego brocha. Efekt medialny to jedno a fakty to drugie. Może ignorować problem ale potem - mam nadzieję, że już w styczniu - mocno się zdziwi.

Krzych
05.12.2008 16:30:39

"Mira" napisał:

Hmm, to Mira nie miała zbyt dokładnych danych...
dane, co widać gołym okiem obejmowały CAŁY SR w Nakle czy Świeciu a nie poszczególne wydziały. Informacje o "normalnym " obicazeniu wokanda uzyskałam od Pani Prezes SO za posrednictwem Prezesa oddziału IS.
Dalsze niejasności prosze na PW. Żałuje, ze w ogóle zamiesciłam te dane, bo nie dosyć, ze nie ma sie czym chwalić to jeszcze i tłumaczyć .....
Mira, to bardzo dobrze, że podałaś te dane. I dobrze wiedzieć, że gdzieś funkcjonują jakieś nieprawdzie dane o "normalnej" pracy mojego sądu. Jeśli dla SO brak wokand przez 3 dni u 4 sędziów jest "normalną" pracą, to nie widzę potrzeby w ogóle wychodzenia z domu do pracy i tak będzie wszystko funkcjonowało "normalnie".

Mira
05.12.2008 16:48:01

Krzychu...... no wiesz przeciez że trudno mi sie z Tobą nie zgodzić :smile:

okapi
05.12.2008 18:44:08

"Maltazar" napisał:

Tak sobie czytam relacje o skali udziału w akcji i tak sobie myślę, że zupełnie niepotrzebnie licytuemy się ministerstwem. I tak wiemy lepiej ilu sędziów wzięło udział w akcji. Ja uważam, że bardzo dużo (u mnie 3/4). Jak pan minister nie chce tego przyjąć do wiadomości to jego brocha. Efekt medialny to jedno a fakty to drugie. Może ignorować problem ale potem - mam nadzieję, że już w styczniu - mocno się zdziwi.nie zgadzam sie..jest różnica miedzy 50 % a 10 %..a w świat pójdzie ministrowe 10%..czyli jak mawiał pan minister..on ma dobry kontakt z sędziami..i protest spotkał sie z minimalnym odzewem..

nie protestujemy dla swego ego tylko by było to widac i poprzez to stanowiło środek nacisku na władzę..

dołęga
07.12.2008 22:03:54

z mojej peryspektywny wyglada to tak: Sad Rejonowy stoi niemal w całości Sad Okregowy sądzi w całości (nawet bez niemal) I jak na dłoni widac solidarnosc zawodową. I potem tzw. procent bierze w łeb. Parafrazując marszałka Sejmu jakie środowisko, takie protesty (celowo władam kij w mrowisko, ale juz mi sie niedobrze robi) pozdrawiam wszystkich "stojących"

totep
07.12.2008 22:09:33

"dołęga" napisał:

z mojej peryspektywny wyglada to tak: Sad Rejonowy stoi niemal w całości Sad Okregowy sądzi w całości (nawet bez niemal) I jak na dłoni widac solidarnosc zawodową. I potem tzw. procent bierze w łeb. Parafrazując marszałka Sejmu jakie środowisko, takie protesty (celowo władam kij w mrowisko, ale juz mi sie niedobrze robi) pozdrawiam wszystkich "stojących"


Syty głodnego nie rozumie ?????

Zdenek
08.12.2008 12:24:27

Nie każdy SO sądził. Nasz Sąd Okręgowy w 80-85 procentach poparł protest i nie było dużo wokand w DBW w listopadzie. Będziemy pracować nadal nad lepszym wynikiem w styczniu. Pozdrawiam Zdenek.

micgas
13.12.2008 15:49:54

SO w Łomży sądził nawet więcej niż zwykle. Oprócz WPiUS.

Ciacho
13.12.2008 17:03:29

To chyba micgas powinni ewentualne podwyżki dla nich przekazać na cele charytatywne.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.