Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024

Forum sędziów

Nalezności komornika związane z zabezpieczeniem grzywny.

Trebor
28.11.2008 13:01:21

Problem jest taki - zabezpieczenie w przygotowawczym i wniosek komornika trafia do sądu via prokuratura.
Czy można komornikowi zasądzić te kwoty na podstawie art. 25 kkw w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ?
Jeżeli tak to kto zapłaci i czy w ogóle zapłaci gdy skazany jest zwolniony od kosztów ?
Gdy zabezpieczenie jest bezskuteczne to jest art. 42 ust. 2 ustawy o komornikach , który stanowi, iż W przypadku gdy postępowanie egzekucyjne lub dokonanie zabezpieczenia okaże się w całości lub w części bezskuteczne, wydatki poniesione przez komornika, które nie zostały pokryte z wyegzekwowanej części świadczenia, obciążają wierzyciela. Dotyczy to również wydatków poniesionych przez komornika w sprawach wskazanych w art. 40 ust. 2. Przepis art. 49 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Ale gdy zabezpieczenie jest skuteczne ?

rbk
28.11.2008 13:57:37

Nie dokońca zrozumiałem. Ale jeżeli jest to etap postępowania przygotowawczego, to wszelkie opłaty, zaliczki dla komornika ponosi Prokurator.

Markiel
28.11.2008 14:22:42

"rbk" napisał:

Nie dokońca zrozumiałem. Ale jeżeli jest to etap postępowania przygotowawczego, to wszelkie opłaty, zaliczki dla komornika ponosi Prokurator.No właśnie tak nie jest w przypadku, gdy dokonywane jest zabezpieczenie.

Trebor wyjaśnił - cytując przepis z ustawy o komornikach i egzekucji - że w przypadku dokonania zabezpieczenia na wniosek prokuratora - komornik nie może od wierzyciela (Prokuratora) żądać zwrotu poniesionych wydatków.
Dodać trzeba, że Prokurator jest zwolniony od uiszczania zaliczki na wydatki - gdy składa wniosek o dokonanie zabezpieczenia grzywny na mieniu podejrzanego.

Powstaje zatem sytuacja taka, że komornik poniósł - dokonując zabezpieczenia - wydatki, przy czym Prokurator nie jest zobowiązany do ich zapłaty.
Zgodnie z art. 25 par. 2 k.k.w. - stosuje się do zabezpieczenia przepisy kpc.
Powstaje pytanie - czy komornik ma robić zabezpieczenie za darmo - czy też, da się wywieść, że to oskarżony powinien mu zapłacić powstałe koszta, a jeżeli tak - to na jakiej podstawie prawnej.

Oto jest pytanie, mocium panie.

suzana22
28.11.2008 14:36:25

Jest pytanie, ale chyba tylko wtedy, gdy oskarżonego sąd zwolni od kosztów w całości Jeżeli obciąży go kosztami, koszty zabezpieczenia wejdą w ich skład.

Markiel
28.11.2008 15:00:25

"suzana22" napisał:

Jest pytanie, ale chyba tylko wtedy, gdy oskarżonego sąd zwolni od kosztów w całości Jeżeli obciąży go kosztami, koszty zabezpieczenia wejdą w ich skład.Jeśli oskarżony zostanie skazany - koszy zabezpieczenia nie wejdą w skład kosztów sądowych, ponieważ - a wynika to z ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - prokurator nie ma obowiązku zwrotu poniesionych przez komornika wydatków.

I tu jest istota sprawy - wymieniona ustawa zwalnia Skarb Państwa od ponoszenia jakichkolwiek kosztów przy zabezpieczeniu grzywny [jeśli zabezpieczenie jest skuteczne, tj. komornik dokona zajęcia]

Skoro SP jest zwolniony od ponoszenia tych kosztów - to tym samym SP ich nie ponosi i nie wchodzą one w skład kosztów sądowych, o których mowa w art. 618 par 1 pkt 6 kpk.

rbk
29.11.2008 20:20:18

"Markiel" napisał:

Nie dokońca zrozumiałem. Ale jeżeli jest to etap postępowania przygotowawczego, to wszelkie opłaty, zaliczki dla komornika ponosi Prokurator.No właśnie tak nie jest w przypadku, gdy dokonywane jest zabezpieczenie.

Trebor wyjaśnił - cytując przepis z ustawy o komornikach i egzekucji - że w przypadku dokonania zabezpieczenia na wniosek prokuratora - komornik nie może od wierzyciela (Prokuratora) żądać zwrotu poniesionych wydatków.
Dodać trzeba, że Prokurator jest zwolniony od uiszczania zaliczki na wydatki - gdy składa wniosek o dokonanie zabezpieczenia grzywny na mieniu podejrzanego.

Powstaje zatem sytuacja taka, że komornik poniósł - dokonując zabezpieczenia - wydatki, przy czym Prokurator nie jest zobowiązany do ich zapłaty.
Zgodnie z art. 25 par. 2 k.k.w. - stosuje się do zabezpieczenia przepisy kpc.
Powstaje pytanie - czy komornik ma robić zabezpieczenie za darmo - czy też, da się wywieść, że to oskarżony powinien mu zapłacić powstałe koszta, a jeżeli tak - to na jakiej podstawie prawnej.

Oto jest pytanie, mocium panie.

U nas komornik wezwał do zapłaty Prokuratora i Prokurator zapłacił.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.