Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023

Forum sędziów

Pomóżmy Prasie !!!

Marred
28.11.2008 19:37:58

Dzisiaj do naszego sądu przyszedł fax , którego treść w całości zamieszczam poniżej. Czynię tak, gdyż jak wynika z nagłówka, jest on adresowany do wszystkich sędziów.

P R A W O
E U R O P E J S K I E
W PRAKTYCE
00-850 Warszawa, ul. Prosta 2/14, tel/fax: 022 833-39-93, 022 833-38-90, e-mail: [email protected]
Warszawa, 2008-11-27
L. Dz. 375/08/F

Szanowni Państwo
 Sędziowie
 Prokuratorzy


Mam zaszczyt zaprosić Państwa do zabrania głosu w dyskusji na łamach grudniowego Prawa Europejskiego w Praktyce w ramach FORUM PRAWNICZEGO.

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nowelizację ustawy o prokuraturze. Obecnie przyjęte rozwiązanie nie tylko realizuje wcześniej zapowiadaną podwyżkę dla sędziów i prokuratorów, ale co najważniejsze, wprowadza mechanizm łączący ich płace ze średnim wynagrodzeniem już od stycznia 2009 roku.
Projekt ten, niezależnie od zapowiadanego podwyższenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2009 r., wprowadza postulowaną przez środowisko sędziowskie zasadę odejścia od kształtowania wysokości wynagrodzeń w oparciu o dotychczasową kwotę bazową określaną corocznie w ustawie budżetowej.
Jednocześnie, w związku z likwidacją systematu tzw. awansu poziomego, przewidzianą w uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 7 listopada 2008r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, niezbędne było wprowadzenie w 2009 r. regulacji dotyczącej trzeciej stawki awansowej, możliwej do uzyskania po upływie 15 lat pracy na danym stanowisku sędziowskim.

Czy takie rozwiązania spełniają Państwa oczekiwania?

Z uwagi na cykl wydawniczy miesięcznika będziemy wdzięczni za przesłanie wypowiedzi do 10 grudnia br. na adres [email protected], bądź faxem 022 833-38-90.

Licząc na życzliwe odniesienie Państwa, łączę wyrazy szacunku

Redaktor Naczelna

Katarzyna Zamorowska

W razie pytań, wątpliwości, pozostaję do dyspozycji: 022 833-39-90 w.21, 0609-025-051
Na życzenie Autora zapewniamy anonimowość.


Myślę , że trzeba pomóc by Pani Redaktor Naczelnej tegoż szacownego miesięcznika, odpowiadając na jej prośbę. Mamy przecież tak wiele wątpliwości co do przedmiotu jej zapytania . Nie wyobrażam sobie by po przeczytaniu chociażby uwag zamieszczonych na Forum do chwili obecnej (które to koniecznie w takiej czy innej formie ale winny dotrzeć do niej ), nie ugruntowała w sobie bliskiego nam punktu widzenia. Jak to zrobimy, tj. czy autorzy poszczególnych uwag ponownie wyrażą je osobiście, tym razem w mailach do Pani Zamorowskiej (szeroki odzew niewątpliwie ucieszyłby ją ), czy też zrobimy zbiorcze zestawienie (temat „Argumenty na wyższe mnożniki” został jakby zawczasu pomyślany dla przyszłej publikacji ) i je prześlemy , zależy już od Waszych opinii.
Wiem , że nie jest to tytuł o nakładzie i zakresie społecznej penetracji Rzepki , Wyborczej czy im podobnych tuzów , ale od czegoś trzeba zacząć. Wiemy doskonale jak trudno nam się przebić do środków masowego przekazu , jak to , gdy już dojdzie co do czego , redaktorzy dość dowolnie wybierają jedynie pojedyncze zdania z całych tyrad. Mamy przecież nawet powszechnie czytany temat „Piszą o nas” , dla potrzeb którego wyłuskujemy każde , często nawet pośrednie odniesienie do Nas , stąd też szkoda by było zawieść Panią Redaktor. Tym bardziej , że zwrócił się do nas sam Naczelny . Mam coś przeczucie , że jeżeli otrzyma to co winna otrzymać , częściej będzie zwracała się do nas wprost o różne opinie.
Zatem - Pomóżmy Prasie !

jarocin
28.11.2008 20:20:17

Wyślę Pani Redaktor stanowisko Zarządu Iustitii. Nie stanowi to jednak przeszkody, abyście pisali też do Niej swoje indywidualne opinie.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.