Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024

Forum sędziów

kwota bazowa w upn

Mikasaty
21.01.2009 10:37:18

upn odsyła nas do rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich, a to rozporządzenie odsyła nas do kwoty bazowej. do tej pory pytałam księgowej jaka jest kwota bazowa i dostawałam odpowiedź. wystarczało mi. ale teraz muszę napisać szczegółowe uzasadnienie i nie mam pojęcia jak powiązać kwotę bazową z rozporządzenia z kwotą wskazaną przez księgową, która odsyła mnie do ustawy budżetowej. w ustawie budżetowej są kwoty bazowe, ale różne! więc skąd mam wiedzieć o jaką kwotę bazową chodzi?
a może to zupełnie inna kwota bazowa?! ratunkuuuu ??:

dorota
21.01.2009 10:43:37

Jaka to jest kwota bazowa znajduje się w cytowanym przez Ciebie ROZPORZĄDZENIU
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2001 r.)
Paragraf 2 ustęp 1 stanowi: Należność zryczałtowana w stosunku miesięcznym wynosi:
1) z tytułu pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej opiekę całodobową, ośrodku szkolno-wychowawczym, domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej - 50% kwoty bazowej dla sądowych kuratorów zawodowych, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, zwanej dalej "kwotą bazową",

Dalej są odpowiednio należności zryczałtowane za inne środki wychowawcze, w odniesieniu do określonego procenta owej kwoty bazowej.

Mikasaty
22.01.2009 10:41:29

dzięki! zawsze miałam problemy, bo przepisów (również tych kucharskich ) nie do niedoczytywałam do końca, a teraz okazało się, że i początku nie czytam!

asesor monika
12.02.2009 08:38:21

A że tak z innej beczki zapytam to jak piszecie punkt postanowienia kończącego w Now w którym obciążacie rodziców kosztami postępowania??

Bo ja wymyśliłam, że chyba należało by napisać tak: (ale nie jestem pewna, bo to rozporządzenie nic nie mówi o tym, zaś komentarze do upn są w tym zakresie skąpe)

nakazać ściągnąć od matki nieletnich Ewy K... na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w ....) kwotę 551,12 (pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i dwanaście groszy) tytułem sumy dwóch należności zryczałtowanych za badanie i sporządzenie opinii o nieletnich w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym.

nakazać ściągnąć od matki nieletniego – Doroty S. kwotę 91,85 (dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu należności zryczałtowanej kosztów postępowania.

monikissima
12.02.2009 18:39:24

Dla mnie pierwsza opcja brzmi ... dziwnie. Bez urazy. Takie konkretyzowanie na siłę. Tam, gdzie są ryczałty piszę: "tytułem zryczałtowanych kosztów postępowania" i nic więcej. Piszę o tym dokładniej w ewentualnym uzasadnieniu. Słowo "ściągnąć" kojarzy mi się z majtkami, więc używam "obrać".
Ale to chyba takie przyzwyczajenia każdego z nas, raczej wszystkie są poprawne.

K.Ierownik
12.02.2009 18:47:29

Miło mi zakomunikować, że w 100 % znowu zgadzam się z Moni. U nas piszę sie tylko :" nakazać pobrać". Ale może faktycznie to "nakazać " nie jest potrzebne. Moim zdaniem "ściąganie" teraz już wszystkim będzie się kojarzyć z majtkami.
Moni genialne.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.