Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

art. 34 kpc a roszczenia z ustawy konsumenckiej

sławo
27.01.2009 18:24:11

konsument zakupił towar jak się okazało niezgodny z umową. Wniósł reklamację w trybie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży... i zażądał wymiany towaru na nowy zgodny z umową, sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji w ciągu 14 dni, konsument uznając reklamację za uznaną przez sprzedawcę na skutek uchybienia terminowi, domagał się więc wydania mu nowego towaru zgodnie z art. 8 ustawy konsumenckiej. Sprzedawca nowego towaru nie wydał. Konsument wniósł pozew do sądu miejsca wykonania - siedziba sprzedawcy w drugim krańcu Polski a konsument zakupił towar w sklepie sieciowym sprzedawcy w swoim mieście - powołując się na art. 34 kpc, iż wytacza powództwo w/g miejsca wykonania umowy. Zdaniem konsumenta pozwany sprzedawca wydając mu towar niezgodny z umową nie wykonał umowy wskutek czego zobowiązanie nie wygasło i takie żadanie jest roszczeniem więc roszczeniem o wykonanie umowy - więc art. 34 kpc ma tu zastosowanie. Zgodnie bowiem z ustawą konsumencką istnieje domniemanie, że towar którego niezgodnośc z umową ujawni się w przeciągu 6 mies. od wydania towaru, był niezgodny w chwili wydania i nie można mówić tu o wykonaniu umowy.

No i co można zastosować tu 34 kpc ??

jovanka
27.01.2009 18:37:11

a podobno właściwość miejscową bada się na zarzut

Johnson
27.01.2009 18:38:45

"jovanka" napisał:


a podobno właściwość miejscową bada się na zarzut


Już kiedyś ustaliliśmy tutaj że zmiana art. 202 kpc nie wszędzie się przyjeła
[nawet głosowanie na ten temat było]

sławo
27.01.2009 23:34:05

sorry, ale co ma piernik do wiatraka ???? i skąd pomysł, że bez zarzutu chcę spuścić sprawę na drugi kraniec Polski ???

pytanie nie było bowiem o 202 kpc (treśc przepisu jest poza sporem) tylko o możliwość zastosowania art. 34 przy roszczeniach z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy z ustawy konsumenckiej.... bo na właściwość przemienną powołał się powód wytaczając powództwo przed sąd wskazany w 34 kpc, tj. sąd miejsca wykonania umowy. A wyjaśniając pozwany podniósł zarzut, niewłaściwości oparty o tezę że art. 34 kpc nie ma zastosowaniu przy odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru... z ustawy konsumenckiej więc właściwym byłby sąd w/g miejsca siedziby. I stąd moje pytanie, które ponawiam...

Johnson
27.01.2009 23:35:12

Według mnie powód ma rację.

sławo
27.01.2009 23:44:05

czyli uznałbyś, że wydanie kupującemu towaru niezgodnego z umową jest w istocie niewykonaniem umowy a skoro tak to roszczenie powoda z ustawy konsumenckiej jest roszczeniem o wykonanie umowy, zmierza bowiem do osiągnięcia celu umowy tj. spełnienia świadczenia wzajemnego sprzedawcy zgodnie z umową, a skoro tak może tu mieć zastosowanie 34 kpc ?

Michał44
27.01.2009 23:52:57

Ja w takiej sytuacji również uważam, że powód ma rację i może korzystać z art 34

sławo
28.01.2009 13:51:48

dzięki, też tak uważam

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.