Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

Jak doprowadzić dłużnika z Chin?

Joasia
15.02.2009 02:20:39

Nakazałam spółce zoologicznej wyjawić majątek. A tu wierzyciel mi pisze, że jedyny członek zarządu to prawdziwy Chińczyk z Chin.
No przecież go nie doprowadzę przez policję na posiedzenie. Czy ja go w ogóle mogę wezwać do osobistego stawiennictwa pod groźbą środków przymusu? Jak ja mam przymuszać Chińczyka?
Co robić? Podpowiedzcie... Czy to coś zahacza o brak jurysdykcji? Albo o umorzenie egzekucji z powodu jej niedopuszczalności?
Kurczę, chyba nie powinnam pracować w sobotę.

SSR
15.02.2009 02:51:58

"Joasia" napisał:

Nakazałam spółce zoologicznej wyjawić majątek. A tu wierzyciel mi pisze, że jedyny członek zarządu to prawdziwy Chińczyk z Chin.
No przecież go nie doprowadzę przez policję na posiedzenie. Czy ja go w ogóle mogę wezwać do osobistego stawiennictwa pod groźbą środków przymusu? Jak ja mam przymuszać Chińczyka?
Co robić? Podpowiedzcie... Czy to coś zahacza o brak jurysdykcji? Albo o umorzenie egzekucji z powodu jej niedopuszczalności?
Kurczę, chyba nie powinnam pracować w sobotę.


Masz rację, co do pracy w sobotę

Jurysdykcja niewątpliwie jest, bo to nasza (polska) spółka, a to ona jest dłużnikiem
egzekucja wobec niej też jest raczej dopuszczalna
pozostaje wezwać Kitajca - może przyjdzie, a jeśli okaże się, że mieszka poza granicami naszej ojczyzny - to może jakaś rekwizycja... - współczuję

Tomasz Zawiślak
15.02.2009 08:13:47

"Joasia" napisał:

... jedyny członek zarządu to prawdziwy Chińczyk z Chin.
No przecież go nie doprowadzę przez policję na posiedzenie.

Doprowadzić i już! Powiem więcej: wszcząć procedurę ekstradycyjną, a nawet porwać z Szangchaju i przywieźć do Polski jak to zrobił Moasad z Eichmanem...! Chińczyk nie Chińczyk - ma wyjawić majątek spółki i już!!! Jak Chiny odmówią zerwiemy z nimi stosunki dyplomatyczne, uznamy okupację TYbetu i wreszcie się postępowanie w przedmiocie wyjawienia majątku na coś przyda. A ja odszczekam wszystkie krytyczne uwagi pod adresem tego trybu

A tak poważnie, to nie zazdroszczę Ci sprawy...

extreme_ways
15.02.2009 16:08:28

"Joasia" napisał:

Nakazałam spółce zoologicznej wyjawić majątek. A tu wierzyciel mi pisze, że jedyny członek zarządu to prawdziwy Chińczyk z Chin.
No przecież go nie doprowadzę przez policję na posiedzenie. Czy ja go w ogóle mogę wezwać do osobistego stawiennictwa pod groźbą środków przymusu? Jak ja mam przymuszać Chińczyka?
Co robić? Podpowiedzcie... Czy to coś zahacza o brak jurysdykcji? Albo o umorzenie egzekucji z powodu jej niedopuszczalności?
Kurczę, chyba nie powinnam pracować w sobotę.


Po nowelizacji przepisów k.p.c. dot. postępowania w sprawach o nakazanie wyjawienia majątku (nowelizacja chyba weszła w życie 5 lutego 2005 r. - z pamięci, nie mam przed sobą przepisów), w postępowaniach wszczęty od dnia wejścia w życie ustawy nowelizujacej, moim zdaniem, nie można stosować w stosunku do członków zarządu dłużniczek (spółek) środków przymusu - przeoczenie" ustawodawcy; poprzednio umożliwiały to przepisy o egzekucji świadczeń niepieniężnych, do ktorych bylo odesłanie. Jedyne co, według mnie, można i należy zrobić, to skazać samą dłużniczkę (spółkę) na grzywnę, a po bezskutecznej (jak należy zakładać) egzekucji tej grzywny, umorzyć postępowanie wobec wyczerpania środków przymusu. PS Nie pracuj w sobotę!

Joasia
16.02.2009 23:36:46

Extreme-ways, Naprawdę uważasz, że nie można ich doprowadzać?
Członków zarządu znaczy się.
Idę poczytać przepisy. Może rzeczywiście to tak z rozpędu...
O rety, jednego nawet aresztowałam... Ale się nie żalił

Pudlonka
17.02.2009 00:23:34

A o co miał sie żalić - w kraju za murem to aresztują bez racjonalnego powodu
Tak z ciekawości - po aresztowaniu wyjawił majątek

Pawnik
17.02.2009 11:27:03

"Joasia" napisał:

Extreme-ways, Naprawdę uważasz, że nie można ich doprowadzać?
Członków zarządu znaczy się.
Idę poczytać przepisy. Może rzeczywiście to tak z rozpędu...
O rety, jednego nawet aresztowałam... Ale się nie żalił

Nie można stosować środków przymusu wobec członków organów osób prawnych po 5.02.2005 r. !!! Myslałem, ze to jest oczywiste. Tutaj to wyjasniałem: http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=40255&highlight=#40255

"Nie stosuje się obecnie ( po nowelizacji kpc ustawą z 2004 r. ) przy wyjawieniu majątku przepisów o środkach przymusu dotyczących egzekucji świadczeń niepieniężnych! Wynika to wprost z obecnego brzmienia art. 916 kpc, który odsyła w tym zakresie do do przepisów o świadkach. Skreślono przewidziane w poprzedniej wersji art 916 odesłanie do przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Grzywny nie możemy więc zamienić na areszt, bo nie stosujemy art. 1053. Stosujemy grzywnę i areszt tak jak do świadka na zasadach ogólnych. Z tego względu nie możemy zastosować żadnego środka przymusu wobec prezesa zarządu spółki-dłużnika, bo nie stosujemy art. 1053 par 2 kpc, a brak jest odpowiednika tego przepisu w przepisach o wyjawieniu i o środkach przymusu wobec świadka...

procontra
17.02.2009 12:39:05

A wg mnie tu stosuje się par. 32 rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (...), zgodnie z którym
razie konieczności wezwania do osobistego stawiennictwa na rozprawę przed sądem polskim osoby zamieszkałej za granicą w celu przesłuchania jej w charakterze strony, świadka lub biegłego bądź dokonania konfrontacji, sąd wysyła do tej osoby wezwanie do dobrowolnego stawiennictwa, w trybie określonym w § 18.
2. (15) Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, nie może zawierać zagrożenia karą porządkową lub innymi środkami przymusu. W wezwaniu zamieszcza się pouczenie o tym, że osoba wzywana, na jej żądanie, otrzyma w wysokości określonej prawem polskim zwrot wydatków koniecznych związanych ze stawiennictwem do sądu, w tym kosztów przejazdu, utrzymania i noclegu oraz równowartość utraconego zarobku z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, oraz pouczenie o możliwości przyznania jej przez sąd wzywający zaliczki na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania.

Zawsze uważałam,że to się tyczy także przesłuchania dłużnika w postępowaniu o wyjawienie majątku.

[ Dodano: Wto Lut 17, 2009 12:40 pm ]
Powyższe uwagi dotyczą oczywiście sytuacji,ze Chińczyk nie tylko jest z Chin, ale ma też tam miejsce zamieszkania.

Pawnik
17.02.2009 13:54:11

No dobrze, ale dlaczego przy wyjawieniu majątku gdy dłużnikiem jest osoba prawna, tutaj spółka z oo - nalezy wzywac jakiegoś prezesa - Chińczyka z Chin? Przeciez w tym przypadku wezwanie doręcza się spółce na adres spólki wskazany w KRS-ie.

witoldw1
17.02.2009 20:10:17

Piszesz do prezesa o delegację ,robisz sesję wyjazdową w Pekinie i sprawa załatwiona. Przy okazji trampki sobie kupisz

Joasia
18.02.2009 00:13:20

No więc, jak przeczytałam tu na forum, że od 5.II.2005 nie można stosować środków przymusu wobec członków zarządu sp. z o.o. - to, przyznaję, włos mi sie zjeżył na głowie. (Ach, Pawniku, będę przez Ciebie żyła krócej co najmniej o trzy dni).

Ale sobie poczytałam - i się uspokoiłam.

Komentarze Becka i zielony do KPC - pełna cisza. Jak zwykle: kończą się tam, gdzie się zaczyna problem.
Podobnie ani słowa na ten temat w tzw. Systemie egzekucji (czyli"Egzekucja sądowa w Polsce" Currendy) i w "Czynnościach egzekucyjnych sądu".

Natomiast już w Komentarzu do KPC Currendy pod red. Szczurka - pod art. 916 stoi jak wół, że się w wyjawieniu majątku stosuje m.in. przepis art. 1053.

Także uzasadnienie do noweli kpc, która weszła wżycie 5.II.2005, wskazuje wyraźnie, że intencja osłów była zbieżna ze Szczurkiem:
Druk nr 965, Sejm RP IV kadencja
Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/965/$file/965.PDF
„Proponuje się usprawnienie postępowania o wyjawienie majątku w następujący sposób: (…
c) poprzez zmianę systemu środków przymusu. Proponuje się, by obok środków przymusu przewidzianych w k.p.c. wobec osoby odmawiającej wykonanie czynności, stosowano także areszt jak wobec świadka odmawiającego zeznań, z tym, że sąd mógłby orzekać jednorazowo areszt do jednego miesiąca (proponowany art. 916 k.p.c.). Przewiduje się też zastosowanie przymusu w zakresie doprowadzania osoby, która ma wyjawić majątek”.

Ergo :
wobec dłużników w postępowaniu o nakazanie wyjawienia majątku stosuje się środki przymusu, gdy nie chcą dobrowolnie wykonać nakazanej czynności (przyjść do sądu, wypełnić druczku, odpowiadać na pytania). Ponieważ dotyczy to odmowy wykonania czynności - to stosuje się na ogólnych zasadach przepisy o egzekucji świadczeń niepieniężnych, w tym m.in. art. 1053 par. 2 kpc (że środkom przymusu podlegają osoby uprawnione do reprezentacji), ale nie tylko - bo też ogólne zasady o skierowaniu grzywny do egzekucji; o tym, że przyrzeczenie odbiera się od członków zarządu spółki a nie od spółki - itd.
Zaś odesłanie do art. 272 kpc dotyczy tylko aresztu.

Zniknięcie wyraźnego odesłania do przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych jest m.zd. bez znaczenia - ponieważ te przepisy i tak stosujemy, jako że w wyjawieniu majątku chodzi właśnie o świadczenia niepieniężne dłużników, polegające na przyjściu, wyjawieniu i przyrzeczeniu. Stosuje się tu zatem przepisy o egzekucji świadczeń niepieniężnych z modyfikacjami uregulowanymi wprost w rozdziale o wyjawieniu majątku.

Tak to sobie przemyślałam i tego sie będę trzymać.


P.S. Procontra - wieeeelkie dzięki. A w ogóle czy my się czasem nie znamy z innego forum? Takiego bardziej murowanego?

Pawnik
19.02.2009 16:06:12

Przykro mi koleżanko Joasiu, że narażam Cię na dodatkowe stresy, ale ie to było moją intencją
Pozwolę się jednak nie zgodzić z zaprezentowaną przez Ciebie interpretacją, albowiem jest ona sprzeczna z przepisami. Jeżeli ustawodawca mial intencje które przytoczyłaś w uzasadnieniu noweli z 2004 r., to kompletnie mu to nie wyszło.
Podstawowa uwaga: przepisów o stosowaniu środków przymusu nie możemy poddawać wykładni rozszerzajacej, to oczywiste. Teraz przytoczmy brzmienie art. 916 kpc po nowelizacji: "Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca, z uwzględnieniem art. 276 § 2. O skutkach tych dłużnik powinien być pouczony w wezwaniu na posiedzenie."
Jest to jedyny przepis przewidujący sankcje dla dłużnika odmawiającego złożenia wykazu. Nie ma żadnego innego przepisu mogącego dawać podstawy do stosowania przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Jeżeli nawet przyjąć, że jest tak jak twierdzisz i nakazanie wyjawienie majątku jest obowiązkiem świadczenia niepienięznego, to i tak ten art. 916 jest lex specialis wobec 1041 i nast. kpc. Jak wreszcie interpretować skreślenie w art. 916 wyraźnego odesłania wprost do przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych? Skreślenie to wg mnie ( i nie tylko mnie) ma ten skutek, że stosuje się wobec delikwenta tylko art. 916 kpc i poprzez art. 13 par 2 kpc przepis o maksymalnej wysokości grzywny i sposobie przymusowego doprowadzenia ( art. 163 kpc). Czy takie rozwiązanie jest słuszne i odpowiada celom ustawodawcy - nie wiem. Moim zdaniem jest ewidentny byk legislacyjny, którego przyjamniej ja nie naprawiam ewidentnie naciąganą interpretacją i nie stosuję żadnych środków przymusu wobec członków zarzadów osób prawnych. Chyba aresztowanie kogoś bez podstawy prawnej jest gorsze niż nie aresztowanie mimo "mocno wątpliwej" podstawy. Dodatkowym, acz miłym plusem byka ustawodawczego jest szybkie kończenie wyjawień majątku przeciwko osobom prawnym> Grzywna 1000 zł. i do widzenia, bez bawienia sie w nikomu niepotrzebne szopki z wyjawieniem.
Aha i te postanowienia o umorzeniu się uprawamacjniają...

Joasia
20.02.2009 04:44:44

Znalazłam kolejnego myśliciela, który chyba się z Tobą zgadza, choć nie napisał tego wprost (H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego).

No dobrze. Przyjmuję do wiadomości, że wątpliwości są. Puszczam sondażowo kilka umorzeń w nadziei, że ktoś się zażali. Pożyjemy - zobaczymy.

W każdym razie dziękuję Pawniku za odzew. Jeśli rzeczywiście tych biedaków ze spółek nie można aresztować - to mam u Ciebie wieeelki dług. Wdzięczności oczywiście.

Fajnie, że jest to Forum. Wymiana poglądów i praktyki pomiędzy różnymi sądami - jest bezcenna Bo, jak się okazuje, w obrębie samego okręgu nie wystarcza - przynajmniej 4 sądy rejonowe w moim okręgu stosują wobec członków zarządu środki przymusu. I jak widać nasz SO też nie dostrzegał dotychczas problemu.

Pozdrawiam. Joasia.

SRS
19.04.2009 00:37:31

"Pawnik" napisał:

Przykro mi koleżanko Joasiu, że narażam Cię na dodatkowe stresy, ale ie to było moją intencją
Pozwolę się jednak nie zgodzić z zaprezentowaną przez Ciebie interpretacją, albowiem jest ona sprzeczna z przepisami. Jeżeli ustawodawca mial intencje które przytoczyłaś w uzasadnieniu noweli z 2004 r., to kompletnie mu to nie wyszło.
Podstawowa uwaga: przepisów o stosowaniu środków przymusu nie możemy poddawać wykładni rozszerzajacej, to oczywiste. Teraz przytoczmy brzmienie art. 916 kpc po nowelizacji: "Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca, z uwzględnieniem art. 276 § 2. O skutkach tych dłużnik powinien być pouczony w wezwaniu na posiedzenie."
Jest to jedyny przepis przewidujący sankcje dla dłużnika odmawiającego złożenia wykazu. Nie ma żadnego innego przepisu mogącego dawać podstawy do stosowania przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Jeżeli nawet przyjąć, że jest tak jak twierdzisz i nakazanie wyjawienie majątku jest obowiązkiem świadczenia niepienięznego, to i tak ten art. 916 jest lex specialis wobec 1041 i nast. kpc. Jak wreszcie interpretować skreślenie w art. 916 wyraźnego odesłania wprost do przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych? Skreślenie to wg mnie ( i nie tylko mnie) ma ten skutek, że stosuje się wobec delikwenta tylko art. 916 kpc i poprzez art. 13 par 2 kpc przepis o maksymalnej wysokości grzywny i sposobie przymusowego doprowadzenia ( art. 163 kpc). Czy takie rozwiązanie jest słuszne i odpowiada celom ustawodawcy - nie wiem. Moim zdaniem jest ewidentny byk legislacyjny, którego przyjamniej ja nie naprawiam ewidentnie naciąganą interpretacją i nie stosuję żadnych środków przymusu wobec członków zarzadów osób prawnych. Chyba aresztowanie kogoś bez podstawy prawnej jest gorsze niż nie aresztowanie mimo "mocno wątpliwej" podstawy. Dodatkowym, acz miłym plusem byka ustawodawczego jest szybkie kończenie wyjawień majątku przeciwko osobom prawnym> Grzywna 1000 zł. i do widzenia, bez bawienia sie w nikomu niepotrzebne szopki z wyjawieniem.
Aha i te postanowienia o umorzeniu się uprawamacjniają...swoje dywagacje co do przymusu konczysz na 163 kpc - a to nie koniec przeciez - jest odeslanie do karnych - tam jest kilka przypadkow (art.) doprowadzenia - ktory stosujecie, czy postanowienie czy zarzeadzenie o doprowadzeniu , czy z uzasadnieniem, czy doreczacie dluznikowi, jakie pouczenie o zaskarzeniu - do tego samego sadu (jest tak w kpk) czy inaczej?

[ Dodano: Sro Kwi 22, 2009 10:58 am ]
kto jak stosuje
srodki przymusu w wyjawieniu - po dojsciu do 163 kpc - co dalej - jest odeslanie do karnych - tam jest kilka przypadkow (art.) doprowadzenia - ktory stosujecie, czy postanowienie czy zarzeadzenie o doprowadzeniu , czy z uzasadnieniem, czy doreczacie dluznikowi, jakie pouczenie o zaskarzeniu - czy do tego samego sadu (jest tak w kpk) czy inaczej? czy zazalenie , uzasadnienie wg. kpc a przepis o doprowadzeniu tylko z kpk?

piszcie co uważacie o tym ...

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.