Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024

Forum sędziów

adwokat jako kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

luke
26.02.2009 10:50:05

Cześć czy ktoś ma może orzeczenie SN odnośnie ustanowienia adwokata jako kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. Moze ktoś już wyznaczał adwokata jako kuratora chodzi mi jedynie o kwestię techniczną czy wyznaczyć samemu adwokata z listy czy zwrócić się z tym do rady adwokackiej.

joasmy01
26.02.2009 11:08:11

Niestety, nie mam namiarów orzecz. SN. My zwracamy się do ORA o wyznaczenie adwokata.

luke
26.02.2009 11:36:25

dzieki

Johnson
26.02.2009 16:18:07

"joasmy01" napisał:


My zwracamy się do ORA o wyznaczenie adwokata.


A dlaczego? To jakiś lokalny zwyczaj czy ma podstawy w prawie ?

aitra
26.02.2009 19:14:58

My zwracamy się do Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Johnson
26.02.2009 19:21:49

"aitra" napisał:


My zwracamy się do Okręgowej Izby Radców Prawnych.


O wyznaczenie adwokata ? Bardzo twórcza koncepcja

magda1311
26.02.2009 21:54:54

"Johnson" napisał:


My zwracamy się do Okręgowej Izby Radców Prawnych.


O wyznaczenie adwokata ? Bardzo twórcza koncepcja


raczej o wskazanie osoby, ktora może pełnić taką funkcję - do ORA lub OIRP

też mi się zdarzało

dorota
26.02.2009 23:07:01

Moim zdaniem nie ma żadnych podstaw prawnych do wyznaczenia adwokata do pełnienia funkcji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.
Ja w swej praktyce zwracam się do Okręgowej Rady Adwokackiej oraz jednocześnie do Izby Radców Prawnych z zapytaniem czy pośród członków danej korporacji są jakieś osoby zainteresowane pełnieniem funkcji kuratora. Nie wiem dlaczego, ale Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zawsze mi przysyła kandydata, podając w piśmie że go wyznaczyła do pełnienia tej funkcji. W przeszłości mimo że takiej treści otrzymywałem pismo z ORA, to sadziłem że są to adwokaci lub radcowie co się dobrowolnie zgłosili. Ale raz się przejechałem, bo po ustanowieniu adwokata kuratorem do zastępowania osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym, złożył mi od mego postanowienia apelację, podnosząc, iż nie ma obowiązku przyjmowania funkcji kuratora, bo inna jest rola kuratora, a inna pełnomocnika ustanowionego z urzędu.
Od tej pory za każdym razem jak otrzymuję pismo z ORA i IRP, z danymi adwokata czy radcy, zawsze dodatkowo zwracam się do takiej osoby o złożenie oświadczenia czy wyraża zgodę na ewentualne ustanowienie go kuratorem

Johnson
27.02.2009 07:41:14

"dorota" napisał:


Moim zdaniem nie ma żadnych podstaw prawnych do wyznaczenia adwokata do pełnienia funkcji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.


Przecież żaden przepis nie wskazuje kogo ustanowić tym kuratorem.
Przewidzenie jednak przez ustawodawcę w rozporządzeniu "w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów" wyraźnie stawki dla adwokata oznacza moim zdaniem że może być nim i adwokat.

Według mnie nie ma nawet potrzeby zwracać się do ORA o wskaznie konkretnego osobnika. Taka regulacja jest tylko przy pełnomcniku z urzędu (art. 117 §5 kpc). Skoro nie ma takiego zapisu przy kuratorze nie bardzo widzę podstawy do angażowania ORA.

Ja wyznaczam bezpośrednio.
Wydaje mi się że co najwyżej wyznaczony adwokat mógłby odmówić, gdyby chciał.

luke
27.02.2009 07:59:02

dzieki za informację u nas jak zwykle ja jako pierwszy mam ten problem więc przecieram szlaki z uwagi na orzeczenie SN, której jest ale nie mogę go trafić

SSR
27.02.2009 11:06:55

U nas kurator to rzadkość, ale jak już się trafi to broń Boże adwokat, najlepiej jakaś miła pani z sekretariatu, która przyjdzie i powie, że ... pozostawia powództwo do uznania sądu... Można nawet rozważać wydanie wyroku zaocznego (jak nie ma żadnych wątpliwości co do roszczenia), bo przecież pani kurator nie zajęła stanowiska w sprawie . Ma to tę zaletę, że jak pozwany się obudzi i będzie chciał przywrócenia terminu to nie do apelacji, a sprzeciwu. Wtedy wszystko od nowa bez narażania się na niekorzystne statystycznie rozstrzygnięcie . Troska o dobrą statystykę może być motorem niezwykle oryginalnych rozwiązań procesowych...

magda1311
27.02.2009 11:12:52

"Johnson" napisał:


Moim zdaniem nie ma żadnych podstaw prawnych do wyznaczenia adwokata do pełnienia funkcji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.


Przecież żaden przepis nie wskazuje kogo ustanowić tym kuratorem.
Przewidzenie jednak przez ustawodawcę w rozporządzeniu "w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów" wyraźnie stawki dla adwokata oznacza moim zdaniem że może być nim i adwokat.

Według mnie nie ma nawet potrzeby zwracać się do ORA o wskaznie konkretnego osobnika. Taka regulacja jest tylko przy pełnomcniku z urzędu (art. 117 §5 kpc). Skoro nie ma takiego zapisu przy kuratorze nie bardzo widzę podstawy do angażowania ORA.

Ja wyznaczam bezpośrednio.
Wydaje mi się że co najwyżej wyznaczony adwokat mógłby odmówić, gdyby chciał.


ja znam jeden taki przepis - par. 114 regulaminu - kuratorem strony, której miejsce pobytu nie jest znane (...)należy w miarę możliwości ustanowić osobę bliską dla tej strony albo obeznaną ze stanem jej sprawy. O wskazanie kandydata na kuratora można zwrócić się do odpowiednich organów.

W sprawach skomplikowanych, takich w których mogłyby być naruszone prawa nieznanego z miejsca pobytu, myślę że warto ustanowić kuratorem profesjonalistę. Chyba się zgodzimy, że ustanawianie kuratorem pracownika sekretariatu to pomyłka. Ta instytucja nie ma stanowić dodatkowego źródła dochodu dla sekretarzy. A co do zgody na pełnienie tej funkcji to też przepis tego nie wymaga, ale jasne, że jeśli rzeczywiście ten kurator ma się czymś zająć, to lepiej żeby sam chciał.

Lestat
27.02.2009 16:57:12

U nas wcześniej ustanawialiśmy kuratorem pracowników sądu, ale nam to wytknięto w wizytacji. Zaleceniem prezesa ustanawiamy teraz adwokatów. Natomiast nie zwracamy się do do ORA o wyznaczenie kandydata na tą funkcję.

Mikasaty
27.02.2009 18:39:35

moje panie z sekretariatu bardziej przejmują się rolą kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, niż zrobiłby to adwokat, więc role powierzam im lub kuratorom zawodowym. i jedni i drudzy, wiedzą co robić i jak szukać nieznanego!

Lestat
27.02.2009 18:48:15

"Mikasaty" napisał:

moje panie z sekretariatu bardziej przejmują się rolą kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, niż zrobiłby to adwokat, więc role powierzam im lub kuratorom zawodowym. i jedni i drudzy, wiedzą co robić i jak szukać nieznanego!


Hmm... Jak do tej pory to jeszcze nie spotkałem się z kuratorem (ktokolwiek nim by był), który przejmował by się szukaniem nieznanego z pobytu

Joasia
27.02.2009 19:24:12

A ja się zetknęłam. Jedna Pani z sekretariatu znalazła mi raz człowieka w Szwajcarii , a innym razem w sprawie o zasiedzenie znalazła panią właścicielkę, przeciwko której to zasiedzenie rzekomo biegło (n.b. mieszkała na wsi pod Warszawą, vis-a-vis zasiadującego wnioskodawcy ).
Ale ta Pani była jedna. Zdecydowana większość kuratorów z sekretariatu nie kiwa palcem; a ja wtedy nie widze podstaw do przyznania im wynagrodzenia.

aitra
27.02.2009 21:20:30

"Johnson" napisał:


My zwracamy się do Okręgowej Izby Radców Prawnych.


O wyznaczenie adwokata ? Bardzo twórcza koncepcja
Tak, bo oni mają w ORA lepsze chody niż my

mariusz78
01.03.2009 10:16:43

U Nas praktyka wygląda tak, że kuratorami zwykle są aplikanci radcowscy i adwokaccy, którzy przysyłają do przewodniczącego wydziału pisma, w których wskazują jaką mają praktykę w zawodzie i to oni zwykle są powoływani. Nie można o nich powiedzieć, że nie są profesjonalistami - zwykle starają się jak mogą i zgłaszają wnisoki dowodowe i zajmuja całkiem sensowne stanowiska. Raz się zdarzylo, że jeden z takich kuratorów znalazł mi uczestnika w podziale majątku

kzawislak
02.03.2009 07:01:47

o praktyce ustanawiania kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu (w tym na temat stanowiący tytuł tego wątku) dyskutowaliśmy także tu:

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=21012&highlight=#21012

luke
02.03.2009 11:21:40

dzieki wiem ze cos było na forum ale nie wiedziałem gdzie

alutka
02.03.2009 20:15:58

"Mikasaty" napisał:

moje panie z sekretariatu bardziej przejmują się rolą kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, niż zrobiłby to adwokat, więc role powierzam im lub kuratorom zawodowym. i jedni i drudzy, wiedzą co robić i jak szukać nieznanego!

U mnie panie z sekretariatu przejmują się jedynie wysokością wynagrodzenia, które otrzymają za bycie kuratorem, pozostałe bardziej uciążliwe aspekty sprawowania tej funkcji delikatnie mówiąc ich nie interesują, niestety.
Kuratorów zawodowych ani adwokatów jeszcze nie ustanawiałam jako kuratorów dla nieznanego z miejsca pobytu, może czas zmienić praktykę.

sławo
03.03.2009 10:16:42

u nas nadal praktyka wyznaczania sekretarzy, co to tylko ograniczają się do kiwania na sali głowami niczym Komisja Kontroli Gier i Zakładów w TotoLotku...
ale są sądy w naszym okręgu które wyznaczają adwokatów albo radców ale bez żadnych porozumień z Izbami, skłaniają się też ku wyznaczaniu asystentów.

monikissima
04.03.2009 13:08:04

Zgadzam się z dorotą :smile: (choć Jego rozważania dotyczą raczej kuratora dla nieobecnego, niż nieznanego zmiejsca pobytu). Ja zwracam się do znanych mi członków rodziny nieznanego z miejsca pobytu, czy wyrażają zgodę na pełnienie tej funkcji, informując, czego postępowanie dotyczy, pouczam, że w razie odmowy lub braku odpowiedzi, kurator zostanie ustanowiony spośród pracowników sądu.

I mam apel do cywilistów - jeżeli zobowiązujecie stronę do wystąpienia do rodzinnego o ustnowienie kuratora dla jakiejś osoby celem reprezentowania jej w Waszym postępowaniu(i to pod rygorem zawieszenia postępowania na podsatwie art.177§1 pkt 6 kpc, które potem i tak zawieszacie na podstawie art. 177§1 pkt 1 kpc), to skonsultujcie się z rodzinnikami, czy jest w ogóle taka możliwość (wiem, wiem - nic nie będziecie z konsultować z rodzinnymi ). Za chwilę mam na sesji taki wniosek, który idzie na oddalenie wprost. Facet nie bierze udziału w postępowaniu cywilnym, bo ma Alzeheimera, więc cywilny wymyślił takie rozwiązanie, jak podałam wyżej. A kuratora na podstawie KRO mogę ustanowić: 1) dla częściowo ubezwłasnowolnionego (ten nie jest), 2) dla osoby ułomnej (tylko na jej wniosek), 3) dla osoby nieobecnej (poczytajcie w komentarzu, co rozumiemy przez "nioebecny", bo ten jest obecny). Dziękuję.

iskierka
04.03.2009 18:58:43

no tak moni, tak sobie cywilny wymyślił obejście ubezwłasnowolnienia. Wbrew prawu mterialnemu, bardzo na skróty. Ja nie spotkałam sie z taką praktyką, ale syszałam o niej.

Joasia
04.03.2009 23:23:46

To wprawdzie nie ja ich do Ciebie odesłałam , ale od 7 października 2007 r. w wyniku zmiany kriop kuratora dla osoby ułomnej może sąd rodzinny ustanowić z urzędu - a nie jak dotychczas tylko na wniosek tej osoby. To dobre rozwiązanie, bo wiele osób ułomnych (sparaliżowani, po wylewach) były na tyle sprawne umysłowo, że nie kwalifikowały się do choćby częściowego ubezwłasnowolnienia, a nie było jak za nich np. wypełnić PITu czy pokwitować odbioru renty.
Teraz wystarczy sygnał od kogokolwiek i takiej osobie można przydać kuratora.

Art. 183 kriop PRZED ZMIANą:
§ 1. Osoba ułomna może żądać ustanowienia kuratora, jeżeli potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy.
§ 2. Kuratelę uchyla się na żądanie osoby ułomnej, dla której była ustanowiona.
I PO ZMIANIE:
§ 1. Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy.
§ 2. Kuratelę uchyla się na żądanie osoby niepełnosprawnej, dla której była ustanowiona.

monikissima
05.03.2009 18:09:20

Ja wyszłam z założenia, że ta kuratela też na wniosek osoby niepełnosprawnej/ułomnej, jakoś to powiązałam z poprzednim brzmieniem Tak, jak teraz mi to wkleiłaś czarno na białym, to widzę, że niesłusznie, że nie wskazuje się tu na legitymację. Ale - w takiej sytuacji, sąd prowadzący postępowanie powinien chyba zawiadamiać o takiej potrzebie sąd opiekuńczy, a nie zobowiązywać kogoś do występowania z wnioskiem i to pod rygorem zawieszenia postępowania? A jeszcze dodatkowo - przy wszelkich otępieniach i Alezeheimerach nie są przecież wykluczone momenty świadomosci, więc dlaczego wprost mówi się ludziom, że nie przyjmie się pełnomocnictwa, nawet notarialnego?
Przypomniała mi się jeszcze jedna podstawa - z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - dla osoby umieszczonej w DPS.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.