Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024

Forum sędziów

Skarga na postanowienie referendarza o nadaniu klauzuli wyk.

Tomasz Zawiślak
05.03.2009 18:38:38

Zgodnie z art. 398 [22] § 1 na orzeczenie referendarza sądowego co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje skarga. Skargę rozpoznaje sąd, w którym wydano zaskarżone orzeczenie. Z § 2 wynika, że orzeczenie o nadaniu klauzuli wykonalności nie traci mocy. Z kolei § 3 stanowi, że sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Pytanie brzmi:
Jakiej treści orzeczenie ma wydać sąd po wpłynięciu skargi na postanowienie referendarza o nadaniu klauzuli wykonalności np. bte? Orzeczenie referendarza nie traci mocy, ale sąd orzeka jako I instancja. Czy to oznacza, że trzeba się odnieść do orzeczenia referendarza? Tylko w jaki sposób? Trzeba zauważyć, że brak przepisu podobnego do tego, który obowiązuje w postępowaniu nakazowym, czy po wydaniu wyroku zaocznego. Czy gdy wpłynie skarga dłużnika na postanowienie nadające klauzulę, a sąd uzna, że wniosek należy oddalić, trzeba najpierw uchylić postanowienie referendarza? Jest tu chyba luka w procedurze.

Drugi problem dotyczy rozstrzygnięcia o kosztach. Jeżeli skarga dotyczy zarówno orzeczenia w sprawie klauzuli jak i kosztów postępowania, to czy w zakresie kosztów Sąd działa jako I czy II instancja? Gdyby przyjąć stosowanie art. 398 [23] kpc, to na postanowienie sądu nie przysługiwałoby już zażalenie. Konsekwencje byłyby absurdalne. Wydaje się, iż w takiej sytuacji miałaby zastosowanie ogólna reguła dotycząca zażalenia na koszty, tzn. że zażalenie przysługuje gdy strona nie wnosi apelacji co do do meritum.

selena
07.03.2009 21:37:51

W odniesieniu do pierwszego problemu nie ma przepisów wprost i trzeba zastosować wykładnię funkcjonalną i postąpić podobnie jak w odniesieniu do skargi na wpis referendarza w postępowaniu wieczystoksięgowym.

W postępowaniu wieczystoksięgowym reguluje tę kwestię wprost art. 518 ze znaczkiem 1 par. 3 kpc : „W razie wniesienia skargi na wpis w księdze wieczystej wpis nie traci mocy. Rozpoznając sprawę, sąd zmienia zaskarżony wpis przez jego wykreślenie i dokonanie nowego wpisu lub wydaje postanowienie, którym zaskarżony wpis utrzymuje w mocy albo uchyla go w całości lub w części i w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, względnie postępowanie umarza.”

Skoro orzeczenie referendarza w odniesieniu do klauzuli wykonalności zachowuje moc po wpłynięciu skargi na to orzeczenia, nie ma innego wyjścia tylko trzeba postępować, w myśl wykładni funkcjonalnej podobnie jak w postępowaniu wieczystoksięgowym posiłkowo odnosząc się do przyjętych w tym postępowaniu rozwiązań, bo wprost nie można ich stosować. Przecież zasadą jest ,że to przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie– a nie odwrotnie – art. 13 par 2 kpc.

Co do drugiego pytania podzielam zaprezentowany pogląd.

vanilka
07.03.2009 21:47:41

To jest taka luka ustawodawcza, że aż świszy. Zastanawiałam się długo i oddaliłam skargę na nadanie klauzuli. Gdybym uznała, że skarga jest zasadna to pewnie uchyliłabym postanowienie i oddaliła wniosek lub zmieniła postanowienie refa.

SRS
19.04.2009 00:21:07

"vanilka" napisał:

To jest taka luka ustawodawcza, że aż świszy. Zastanawiałam się długo i oddaliłam skargę na nadanie klauzuli. Gdybym uznała, że skarga jest zasadna to pewnie uchyliłabym postanowienie i oddaliła wniosek lub zmieniła postanowienie refa.Luka - to malo powiedziane !!!
Niedawno "remontowano" art. o skardze na ref. ale tych bzdur nie poprawiono.


Zauwazono iz nie ma przepisu do wzywania do oplaty od skargi na ref - jak przy np. zazaleniu, apelacji.


jesli wolacie do oplaty od skargi - pod jakim rygorem to robicie?

Tomasz Zawiślak
19.04.2009 09:44:22

SRS napisał:
"Zauwazono iz nie ma przepisu do wzywania do oplaty od skargi na ref - jak przy np. zazaleniu, apelacji.
Jesli wolacie do oplaty od skargi - pod jakim rygorem to robicie?"

Ja wzywałem o opłatę od skargi na orzeczenie referendarza w sprawie klauzuli pod rygorem odrzucenia skargi. Taki sam rygor wskazuję przy skargach na czynności komornika, choć (jak mi się wydaje) żaden przepis nie przewiduje tego wprost. To sa szeroko pojęte środki zaskarżenia, a nieopłacenie środka zaskarżenia powinno skutkowac ich odrzuceniem.

--------------------------------------------------------------------------------
Selena napisała
"W odniesieniu do pierwszego problemu nie ma przepisów wprost i trzeba zastosować wykładnię funkcjonalną i postąpić podobnie jak w odniesieniu do skargi na wpis referendarza w postępowaniu wieczystoksięgowym.
(...)Skoro orzeczenie referendarza w odniesieniu do klauzuli wykonalności zachowuje moc po wpłynięciu skargi na to orzeczenia, nie ma innego wyjścia tylko trzeba postępować, w myśl wykładni funkcjonalnej podobnie jak w postępowaniu wieczystoksięgowym posiłkowo odnosząc się do przyjętych w tym postępowaniu rozwiązań, bo wprost nie można ich stosować (...)."

No więc wydaje mi się, że przepis art. 518 ze znaczkiem 1 par. 3 kpc ciężko będzie zastosować do skargi na orzeczenie referendarza w sprawie klauzuli. Powodem jest specyfika wpisów w KW. Jak odpowiednio zastosować przepis "Rozpoznając sprawę, sąd zmienia zaskarżony wpis przez jego wykreślenie i dokonanie nowego wpisu"? Problem jest szczególnie widoczny w sytuacji gdy sąd chce przychylić się do skargi, zwłaszcza w części. Dziwnie to brzmi: uchyla postanowienie w części i w tym zakresie oddala wniosek, a w pozostałej części utrzymuje postanowienie w mocy... Ostatnio postanowiłem zastosować przez analogię przepis który mówi o skardze na postanowienie referendarza o kosztach i zmieniłem jego postanowienie w ten soposób, że oddaliłem wniosek. Nie jestem pewien czy zrobiłem dobrze, bo np. konstrukacja przepisów przy nakazie w nakazowym lub wyroku zaocznym jest inna. Gdyby przyjąc tate rozwiązania, to np przy zasadności skargi dłuznika dotyczacej całego postanowienia należałoby uchylić postanowienie w całosci i oddalić wniosek w całości lub uchylić postanowienie w całości i nadać klauzulę w części a w pozostałej czesci wniosek oddalić. Nie wiem czy nie zamotałem za bardzo, ale trudno się w tym połapać...

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.