Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024

Forum sędziów

egzk. obow. opróżnienia mieszkania w przypadku małoletniego

Tomasz Zawiślak
15.05.2009 13:53:19

Problem jest z pogranicza postępowania egzkucyjnego i prawa rodzinnego. Chodzi o zakres zastosowania art. 1046 par. 8 kpc (Jeżeli egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika dotyczy osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności i zawiadomi sąd opiekuńczy. Dalsze czynności komornik podejmie stosownie do orzeczenia sądu opiekuńczego, określającego miejsce pobytu osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych). Czy ten przepis ma zastosowanie w sytuacji, gdy o prawie małoletniego do lokalu socjalnego orzeczono w wyroku eksmisyjnym. Z literalnej treści przepisu wynika, że tak! W komentarzu (H. Pietrzkowski, Kodeks post. cyw. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzkucyjne, pod red. T. Erecińskiego, tom 4, 2007, s. 522) jest teza, której w ogóle nie rozumiem [Art. 1046 par. 8 ma zastosowanie tylko w sprawach, w których dziecko urodziło się (...) dopiero po uprawomocnieniu się wyroku wydanego po dniu 10 lipca 2001 r. (data wejścia w życie ustawy o ochronie praw lokatorów)] .
Mam taką sprawę, w której Komornik zwrócił się do sądu opiekuńczego zgodnie z tym przepisem, a sąd nie wydajac żadnego orzeczenia zakreślił sprawę w repertorium, pouczajac komornika, że w wyroku eksmisyjnym ustalono prawo małoletnich do lokalu socjalnego.
Rozpoznaję teraz skargę na czynności komornika, który przystapił do opróżnienia lokalu nie majać orzeczenia s.o. Dobrze zrobił czy źle?

Johnson
15.05.2009 14:10:41

Dobrze zrobił.

Tomasz Zawiślak
15.05.2009 14:23:11

Dzięki Jo za wyczerpującą odpowiedź

Johnson
15.05.2009 14:30:54

A powiedz mi co mógł zrobić innego? Przecież zwrócił się jak rozumiem do SO.
A prawdę mówić nie bardzo widzę sens takiego przepisu. Jak jest małoletni to prawo do lokalu socjalnego musi dostać. Więc zapewne w tym nowym lokalu będzie nowe miejsce pobytu.

Tomasz Zawiślak
15.05.2009 14:38:56

Tyle, że zdaniem matki małoletnich ten nowy lokal wcale socjalny nie jest, bo nie pochodzi od gminy, tylko od wierzyciela (SM), a poza tym jest w przyziemiu, nie spełnia standardów bezpieczeństwa (kraty w oknach zamontowane na stałe), nie ma tam łazienki... To może sąd opiekuńczy powinien w takiej sytuacji zdecydowac, czy nie lepsza będzie jakaś placówka. Matka tych dzieci nie chce słyszeć o przeprowadzce do wskazanego lokalu. Zapowiada, że nawet jak ją tam siłą przeniosa, to się wyprowadzi...

Johnson
15.05.2009 14:48:40

"Tomasz Zawiślak" napisał:


Tyle, że zdaniem matki małoletnich ten nowy lokal wcale socjalny nie jest, bo nie pochodzi od gminy, tylko od wierzyciela (SM), a poza tym jest w przyziemiu, nie spełnia standardów bezpieczeństwa (kraty w oknach zamontowane na stałe), nie ma tam łazienki...


W teraz to wyjeżdżasz z całkiem innymi zarzutami
Ale komornik nie bada czy zaproponowany lokal spełnia warunki lokalu socjalnego. Komornik nie jest od badania treści tytułu wykonawczego tylko do wykonywania, tego co mu tam napisali.

A poza tym kto wydał tytuł wykonawczy w sytuacji gdy nie miał dowodu (art. 786 kpc) że dłużnikom zaoferowano lokal socjalny? Pani winna złożyć zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności.

"Tomasz Zawiślak" napisał:


To może sąd opiekuńczy powinien w takiej sytuacji zdecydowac, czy nie lepsza będzie jakaś placówka.


To tak jakby po dowolnej przeprowadzce rodziców SO badał czy na pewno dzieciom nie będzie lepiej w jakiejś placówce, a nie w nowym mieszkaniu rodziców.
Ustawodawca w ustawie o ochronie lokatorów uznał że dziecku wystarczy coś co nazywa ustawa lokalem socjalnym. Chyba nie będziemy twierdzić że mieszkanie w lokalu socjalnym co przewiduje ustawa, zagraża dziecku.

"Tomasz Zawiślak" napisał:


Matka tych dzieci nie chce słyszeć o przeprowadzce do wskazanego lokalu. Zapowiada, że nawet jak ją tam siłą przeniosa, to się wyprowadzi...


A to to zapewne już się nadaje to prasy, to jest do TV i programu "uwaga"

Ale swoją drogą ten SO zachował się nieładnie. Winien wydać orzeczenie, nawet umarzające postępowanie, jeśli uznawał że wydanie orzeczenie jest zbędne.

Joasia
17.05.2009 10:53:48

Ta teza z komentarza, to wynika stąd, że jak były wczęsniejsze wyroki z ustawy o najmie lokali (na bruk), to potem ludzie mieli termin (zawity, he he) na powództwo o ustalenie prawa do lokalu socjalnego. I taki Ereciński myśli sobie, że jak mieli termin, to to zrobili - i teraz się do nich nowa możliwość (powiadomienie so o zagrożeniu bezdomnością małoletniego) nie stosuje. Tymczasem wszyscy ci upośledzeni społecznie nic nie zrobili, a wyroki idą do egzekucji. Stąd też nie oglądając się na komentarz - daję pierwszeństwo wykładni literalnej: grozi dziecku bezdomność - komoprnik ma powiadomić sąd opiekuńczy. Kropka.

Co do dzisiejszych wyroków eksmitujących dzieci bez prawa do lokalu socjalnego - to niestety jest to smutna codzienność. Zaoczne, bez socjalu dla dzieci, nawet takich półrocznych - zapraszam do Warszawy, to sobie pooglądasz. Zapewniam, że niewielu to rusza.

Lokal nie od gminy nie jest lokalem socjalnym - przepisy o lokalu socjalnym są związane z mieszkaniowym zasobem gminy. Rzeczywiście, kto nadał na to klauzulę wykonalności?

Moi komornicy sygnalizują problem z eksmisjami na podstawie starych wyroków bez socjalu, na bruk, i bez prawa do lokalu tymczasowego. Większość odmawia z powołaniem na konstytucję, jeden wykonuje.

Chciałam zapytać, czy jest jeszcze ktoś, kto w ramach (obligatoryjnego przecież) postępowania dowodowego w sprawach o eksmisję zwraca się (przy wyznaczeniu rozprawy) do Ośrodka Pomocy Społecznej o wywiad i informacje dot. pozwanych? Czy nie ma tam dzieci, sparaliżowanych staruszków itp. osób, które z pewnością do sądu nie przyjdą,i raczej nie napiszą? Żeby nie wyeksmitować ich przypadkiem zaocznym bez socjalu?

Johnson
17.05.2009 11:10:32

"Joasia" napisał:


Co do dzisiejszych wyroków eksmitujących dzieci bez prawa do lokalu socjalnego - to niestety jest to smutna codzienność. Zaoczne, bez socjalu dla dzieci, nawet takich półrocznych - zapraszam do Warszawy, to sobie pooglądasz. Zapewniam, że niewielu to rusza.


Czyżby w Warszawie art. 14 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego się nie przyjął? Jakoś nie widzę tam wyjątków dla wyroków zaocznych. Choć z drugiej strony skąd sąd ma wiedzieć że pozwany jest małoletni.

"Joasia" napisał:


Chciałam zapytać, czy jest jeszcze ktoś, kto w ramach (obligatoryjnego przecież) postępowania dowodowego w sprawach o eksmisję zwraca się (przy wyznaczeniu rozprawy) do Ośrodka Pomocy Społecznej o wywiad i informacje dot. pozwanych?


Ja się zwracam do urzędu pracy - czy ktoś nie jest bezrobotny.

magda1311
17.05.2009 12:29:32

dyskutowaliśmy już kiedyś na ten temat ale nie potrafię znaleźć tego wątku
chyba gdzieś w procedurze cywilnej

Tomasz Zawiślak
17.05.2009 14:38:47

Moje pytanie tak naprawdę zmierzało do tego, czy Komornik który zwrócił się do sądu opiekuńczego w trybie art. 1046 par. 8 kpc w sytuacji gdy małolat ma ustalone prawo do lokalu socjalnego i nie doczekał się postanowienia s.o. ma prawo kontynuować czynności egzekucyjne w stosunku do niego ?. Czytam ten przepis, czytam w kółko i nie mogę się doczytać ograniczenia o jakim mowa a komentarzu. Przepis brzmi jednoznacznie. Co do wykładni systemowej to niestety niechlujstwo ustawodawcy spowodowało, że już dawno zasada dobrej legislacji polegająca na zamieszczaniu w jednym artykule przepisów powiązanych ze sobą, w określonej kolejności, wynikających jeden z drugiego, stała się tylko pobożnym życzeniem. W artykule 1046 kpc brak generalnego zastrzeżenia, że zawarte w nim przepisy dotyczą sytuacji, gdy nie orzeczono o prawie do lokalu socjalnego osób które mają być usunięte. Wobec powyższego uważam, iż wykładnia przedstawiona w komentarzu jest dowolna, a przepis wymaga nowelizacji, doprecyzowania.

Johnson
17.05.2009 15:34:36

Proponuje się wysilić i poszukać na stronach sejmu uzasadnienia nowelizacji. Może tam jest to co autorzy ustawy mieli na myśli.

Joasia
20.05.2009 07:22:59

Albo celowościowo: czemu to powiadomienie so ma służyć. Chyba zapobieżeniu produkcji bezdomnych małoletnich (so ma go w razie czego umieścić w jakiejś placówce opiekuńczej albo u babci albo coś w tym stylu). A jak małoletni ma ustalone prawo do lokalu socjalnego - to właściwie żadnego zagrożenia nie ma. To by było racjonalne. Czyli komornik w Twoim przykładzie nie musiał nie tylko czekać na decyzję so, ale w ogóle zwracać się do niego.
Z drugiej strony - takie stosowanie wykładni celowościowej przy całkowicie jasnej literalnej - hmm...
Z trzeciej strony - może jednak literalnie, bo komornik wcale nie musi ich eksmitować do socjalu - bo dłużnicy mogli go nie przyjąć. Przecież eksmisja jest wstrzymana tylko do przedstawienia oferty - a nie do jej przyjęcia.

No to w sumie: myślę, że komornik musi czekać na decyzję so wtedy, gdy eksmisja może spowodować bezdomność małoletniego - a samo ustalenie prawa do lokalu socjalnego jest tu drugorzędne.
Swoją drogą, to już całkowity triumf wykładni według zasad, a nie według przepisów. Kelsen w grobie sie przewraca

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.