Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024

Forum sędziów

TK- odrzucenie nieopłaconego zażalenia...

AQUA
29.05.2009 09:26:24

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1302 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie, w jakim przewiduje, że sąd odrzuca nieopłacone zażalenie, wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia należnej opłaty, jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 78 konstytucji.

http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2009/rozprawy.htm

beatah
29.05.2009 15:54:18

Warto zauważyć, że aktualnie nie wiadomo czy zgodne z Konstytucją jest odmienne traktowanie strony reprezentowanej przez adwokata, czy też nie. Z tej sprawy wynika, że można, ale ze sprawy dotyczącej art. 370/1/ wręcz przeciwnie. Na rozprawie przedstawiciel Sejmu wnosił o uznanie zgodności z Konstytucją zaskarżonego przepisu, ale dosyć oględnie wypowiedział się o przyczynach zmiany kpc i uchylenia przepisu dot. odrzucenia pism wnoszonych przez adwokatów i nieopłaconych. Tymczasem z usadnienia projektów poprawki Senatu, który zaproponował zmianę kpc w tym zakresie, wynika jednoznacznie, że z uwagi na analogię z art. 370 /1/ dostrzegają niekonstytucyjność także 130. Poprawka została przyjęta przez Sejm i zmiana kpc wchodzi w życie w tym zakresi 1 lipca 2009 r. Ale, co warto pamiętać, a o czym niewątpliwie nie zawsze będą pamiętać adwokaci, że do sprawy wszczętych przed tą datą stosować się będzie dotychczasowe przepisy. Więc jeszcze przez i 20 lat (sprawy działowe) będzie można odrzucać niepłacone pisma.

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.