Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024

Forum sędziów

wykroczenie, czy przestępstwo

Graffi
25.06.2009 00:34:25

mam pytanie - art. 79 ustawy o rachunkowości - traktować jako przestępstwo czy wykroczenie?
rozdział jest - przepisy karne, art 77 i 78 są z pewnością przestępstwami (zagrożenie karą na to wskazuje) ale 79 - grzywna lub ograniczenie wolnośc może być przy przestępstwie jak i przy wykroczeniu. Z ustawy nie wynika, żeby 79 czymś się różnił od poprzednich przepisów, ale np w legalisie tytuł jest - inne wykroczenia. Ostatnio widziałem orzeczenie SO - uznał, że to wykroczenie jednak, ale nie weim, skąd takie rozróżnienie do 77 i 78 miało by wynikać?

romanoza
25.06.2009 08:05:17

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - tak w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
Art. 69. 1. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 65-67 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia - tak w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
Nie chce mi się szukać dalej, ale generalnie taką stosuje się technikę legislacyjną, że jeżeli jest wskazana kara ograniczenia i grzywna, co teoretycznie można byłoby uznać i za wykroczenie i przestępstwo, to jeżeli nie ma zastrzeżenia, że orzekamy w trybie kpsw to jest przestępstwo. Mogę się mylić, ale chyba brzmi to logicznie

Graffi
25.06.2009 10:03:12

Romi, no właśnie też tak myślałem, ale to orzeczenie mojego SO mi nie daje spokoju...

emptio.spei
21.07.2009 21:38:12

Przestępstwo.

Pośredni argument na korzyść tej tezy można wywieść z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r.w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom - par. 1 ust. 3 - prawodawca wskazał, że czyny określone w art. 79 ustawy o rachunkowości są przestępstwami, określił nawet organy uprawnione do wnoszenia i popierania a.o. w postępowaniu uproszczonym (US).

Zgadzam się z przedmówcą, że tam gdzie ustawodawca chce stwierdzić, że mamy do czynienia z wykroczeniem, wprost to określa. Można przytoczyć przykład z ustawy o systemie oceny zgodności, gdzie przez jakiś czas w przepisach karnych funkcjonował chyba przepis wskazujący, że wymienione czyny (np. wprowadzenie do obrotu produktów bez znaczka CE) stanowią wykroczenia, przepis ten został derogowany i czyny stały się przestępstwami (bez sensu zważywszy na charakter tych czynów).

bladyswit
23.07.2009 13:46:42

Art. 1. § 1. kw
Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany.Art. 11. przep. wpr. kk
§ 1. Grzywny przewidziane w ustawach szczególnych wymierza się według zasad przewidzianych w Kodeksie karnym.
§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy ustawy karnej skarbowej, a także wypadków, w których ustawa szczególna określa grzywnę kwotowo.

konrado
15.12.2009 11:07:07

Witam
Ten wątek poruszyłem na innym forum, jednakże jestem ciekawy waszych opinii.

Moim zdaniem nie jest przestępstwem Art. 45.

Kto wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami, podlega grzywnie.

Art. 7. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.
§ 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.
§ 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Skoro w ustawa o systemie oceny zgodności nie określa wysokości grzywny to jest to wykroczenie. Wcześniej była też mowa w że w tych sprawach ma zastosowanie kodeksu postępowania o wykroczenia lecz w kwietniu była nowelizacja i nie ma tego zapisu

Jak sądzicie prawidłowy jest mój tok myślenia

censor
15.12.2009 11:23:41

Ciekawe to jest, bo w ustawie ustawodawca się nie wypowiedział w jakim trybie się to ściga (a czasem w podobnych sytuacjach, w ustawach szczególnych, pisze - że np. w trybie jak wykroczenia czy wg kpk).
Samo jednak zagrożenie grzywną nie przesądza o tym że jest to wykroczenie, bo są inne przestępstwa zagrożone tylko grzywną - np. art.43 ust.1 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

konrado
15.12.2009 11:31:23

Ogólnie jest tak że wszyscy, czyli wszyscy traktują to jako przestępstwo, argumentem na innym forum iż to jest przestępstwo był art 11 pragraf 1 KK. Mnie to jakoś nie przekonuje, chyba że ja jestem taki tępy i nie moge tego przyjąć do wiadomości.

censor
15.12.2009 11:53:46

"konrado" napisał:

Ogólnie jest tak że wszyscy, czyli wszyscy traktują to jako przestępstwo, argumentem na innym forum iż to jest przestępstwo był art 11 pragraf 1 KK. Mnie to jakoś nie przekonuje, chyba że ja jestem taki tępy i nie moge tego przyjąć do wiadomości.

Art.11 par.1 kk? To nie jest żaden argument, totalne chybienie i nieporozumienie. ??: Więc myślimy podobnie.

konrado
15.12.2009 12:11:29

"anpod" napisał:

a czy nie wynika to z braku ograniczenia grzywny do wysokości wynikającej z kodeksu wykroczeń ??

skoro nie jest do kwoty oznaczającej kare za wykroczenie, to chyba jest przestępstwem ??

taki głos daaaaaawno niekarnisty


No tak ale kodeks karny mówi że występkiem jest czyn zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych , karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Skoro w tym przepisie nie ma takich sankcji to powinno być być wykroczenie. Następną kwestią jest społeczna szkodliwość czynu, przeciez taki czyn w nie wielkim stopniu narusza ogólne normy chodzi mi o to ze nie jest to jakieś ciężkie przestępstwo tylko wykroczenie. Troszka zagmatwałem ;/

wanam
15.12.2009 12:18:07

Wysokość grzywny nie pozwala na rozróżnienie przestępstwa od wykroczenia. Są wykroczenia zagrożone karą grzywny do 30 000 zł, a nawet do 100 000 zł. Na tym tle było orzeczenie SN. Jedynie tryb pozwala na rozróżnienie wykroczenia od przestępstwa, przy czym przyjmuje się, iż brak wskazania trybu wykroczeniowego pozwala na przyjęcie, iż dany czyn zabroniony jest przestępstwem.

Uchylenie art 48 przesądza sprawę. Projekt ustawy zmieniającej nie zawierał żadnego uzasadnienia przyczyn zmian przepisów art 45 - 47, jak również uchylenia art 48 [Druk 1649], ale nie ma co bazować na analizie procesu legislacyjnego, posłowie generalnie nie odróżniają wykroczeń od przestępstw.

[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 12:23 pm ]
Ciekawy przykład z ustawy o odpadach wydobywczych:

Art. 45. 1. Kto bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi albo wbrew jej warunkom wytwarza odpady wydobywcze lub nimi gospodaruje,
podlega karze grzywny do 100.000 złotych albo karze aresztu.

[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 12:26 pm ]
A niżej podaję wspomniane orzeczenie:

Postanowienie z dnia 24 lutego 2006 r. Sąd Najwyższy I KZP 52/05

Jeżeli w ustawie wskazano, że orzekanie co do określonego czynu następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, to czyn taki zawsze jest wykroczeniem, a więc także wówczas, gdy jest zagrożony karą grzywny wyższą niż 5.000 zł.
OSNKW 2006/3/23, Biul.SN 2006/3/21, Prok.i Pr.-wkł. 2006/5/10, Wokanda 2006/10/28

[ Dodano: Wto Gru 15, 2009 12:29 pm ]
Podsumowując określenie wysokości kary grzywny ponad 5 tys. złotych, określenie kwotowe grzywny, brak określenia grzywny w stawkach dziennych nie ma znaczenia, jeżeli ustawodawca nie wskazała trybu wykroczeniowego, bądź nie ustanowił alternatywnego zagrożenia karą charakterystyczna dla wykroczeń, tj. karą aresztu.

romanoza
15.12.2009 14:57:24

Ten temat był już omawiany... Jest dokładnie tak, jak podaje wanam. Mamy do czynienia z przestępstwem

O tutaj było http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?p=119444&highlight=#119444

konrado
15.12.2009 17:12:21

W końcu rozwiane zostały moje wątpliwości. Dzięki wielkie waman za zainteresowanie się tematem i szczegółowe wyjaśnienie.

wanam
16.12.2009 10:42:05

Drobiazg. :smile: Pomyśl, co zrobi klient w sytuacji, kiedy dostanie 100 000 zł grzywny za wykroczenie. Wtedy dopiero zaczyna się zabawa.

totep
16.12.2009 12:46:41

"wanam" napisał:

Drobiazg. :smile: Pomyśl, co zrobi klient w sytuacji, kiedy dostanie 100 000 zł grzywny za wykroczenie. Wtedy dopiero zaczyna się zabawa.


Za niezapłąconą grezywnę 100.000 zł grozi tylko 30 dni zastępczej kary aresztu - jest się nad czym zastanawiać

wanam
16.12.2009 16:36:40

"totep" napisał:

Drobiazg. :smile: Pomyśl, co zrobi klient w sytuacji, kiedy dostanie 100 000 zł grzywny za wykroczenie. Wtedy dopiero zaczyna się zabawa.


Za niezapłąconą grezywnę 100.000 zł grozi tylko 30 dni zastępczej kary aresztu - jest się nad czym zastanawiać

Właśnie, kto przy zdrowych zmysłach wykona karę grzywny. Przy bezskutecznej egzekucji, po zamianie na areszt, po umorzeniu pozostałej kwoty 95 000 złotych, przed odbyciem kary aresztu wpłacam kwotę 5000 zł i

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.