Sobota, 02 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5759
Sobota, 02 grudnia 2023

Forum sędziów

Przymusowe odebranie dziecka

szyfrant
22.07.2009 16:50:47

Mam pytanie dotyczące przymusowego odebrania dziecka:
1 Jakie działania może podjąć sąd celem przymusowego odebrania dziecka w przypadku, kiedy ojciec dziecka nie chce go wydać kuratorowi albo kurator odstępuje od czynności w sytuacji, kiedy dziecko chce zostać ojcem i nie chce iść z kuratorem albo też, kiedy ojciec dziecka lub rodzice nie chcą wpuścić kuratora do domu?
2. czy o terminie przymusowego odebrania należy powiadomić ojca?? bo matkę musi, gdyż bez matki nie może przystąpić do czynności odebrania

z komentarza do kpc wynika, iż tak

O terminie przymusowego odebrania powinni być zawiadomieni: osoba zobowiązana, uprawniony, osoba lub przedstawiciel instytucji przez niego upoważnionej oraz prokurator, z tym że udział tego ostatniego nie jest obligatoryjny. Upoważnienie osoby lub instytucji ma mieć formę pisemną.
Zgodnie z poglądem doktryny o dokonaniu przymusowego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką kurator zawiadamia sąd, który wydał polecenie odebrania. Kurator obowiązany jest zawiadomić sąd również wtedy, gdy przymusowe odebranie natrafia na nieprzewidziane trudności lub naruszałoby interes tej osoby. W takiej sytuacji sąd powinien wydać kuratorowi polecenie zmierzające do usunięcia przeszkody oraz do usunięcia naruszeń interesu osoby podlegającej oddaniu. Z przebiegu czynności kuratora sporządza się protokół, w którym należy zaznaczyć fakt przekazania osoby (dziecka) uprawnionemu.


3. jakie polecenie sąd może wydać kuratorowi celem usunięcia przeszkody?

kreaounds
19.07.2009 o 12:45

Dobry wieczór Panie i Panowie Sędziowie!
Potrzebuję Waszej pomocy w sprawie, której jestem stroną. (Jeśli administrator przesunie mój wątek do działu Help for student nie obrażę się…) 🙏🏻

Sprawa rzecz jasna cywilna.

Otrzymałem wyrok pierwszej instancji, mój „rofesjonalny pełnomocnik” nie spisał się. Jestem z niego niezadowolony i chcę mu cofnąć pełnomocnictwo, zabrać dokumenty i pójść dwie ulice dalej do innej kancelarii, ale nagli mnie termin na odwołanie. Nie chcę oczywiście, aby je pisał mój dotychczasowy pełnomocnik.

Jak wygląda zatem procedura zmiany pełnomocnika. Nowy adwokat musi w końcu zapoznać się z kilkoma tomami akt, a na to potrzeba czasu - czas na odwołanie biegnie…

Wiem, że termin na odwołanie jest określony w ustawie. Czy sąd w takim wypadku (zmiana pełnomocnika, który musi zapoznać się z aktami) może go wydłużyć? Jeśli tak, to o ile?

Darkside
19.07.2009 o 13:23

sorrki ale porad prawnych nie udzielamy ❌

kreaounds
19.07.2009 o 13:44

Po poradę prawną pójdę do nowego adwokata w poniedziałek, ale od Was chciałem się dowiedzieć czego mogę się spodziewać.

Co do porad prawnych. Gdybyście ich udzielali to na pewno zarobilibyście więcej niż w sądzie.

Pozdrawiam.

Darkside
19.07.2009 o 15:27

co innego pomoc w rozwiązywaniu kazusów na poziomie akademickim, co innego pomoc w konkretnej sprawie.